Oswald, a.s.

Společnost Oswald a.s. působí již od roku 2000. zabývá se hlavně zpracováním ekonomických agend svých zákazníků, k čemuž využívá právě informační systém Vision32.

Společnost Oswald a.s. mimo jiné provozuje internetový vzdělávací portál (na www.ucetni-portal.cz) a také pořádá školení pro externí agentury.

Kromě toho Oswald a.s. nabízí daňové poradenství a má oprávnění poskytovat auditorské služby stanovené zákonem o auditorech.
 
Vedení účetnictví a mezd
Hlavním předmětem podnikání společnosti Oswald a.s. je vedení účetnictví a mezd. Má stálé klienty, s několika firmami spolupracuje už přes 10 let. V účetnictví i ve mzdách pracovníci společnosti využívají znalostí získaných z dalších činností, tj. ze vzdělávání a konzultací. V účetní praxi využívá také znalostí získaných z daňového poradenství a auditu.

Více informací na www.oswald.cz.

"..."
Oswald, a.s.
Oswald, a.s.

počet zaměstnanců: 20

rok implementace: 2006 počet uživatelů: 10+

Implementované řešení

Hlavním předmětem podnikání společnosti Oswald a.s. je vedení účetnictví a mezd pro své zákazníky. Klientela společnosti Oswald a.s. je stálá, s několika firmami spolupracuje dokonce i více než 10 let.
Ke zpracování dat společnost Oswald a.s. využívá informační systém Vision32 – oborové řešení určené právě pro účetní kanceláře. V tomto modelu jsou využity dva základní typy licencí systému:

– hlavní licence jsou určeny pro přístup pracovníků společnosti Oswald a.s. do informačního systému,
- vedlejší licence slouží ke zpracovávání dat pro konkrétní zákazníky (tj. každý zákazník má přidělenou svou vedlejší licenci – její rozsah je odvozen od konkrétních požadavků, tj. pouze zpracování účetních dat, nebo i personální a mzdová agenda).

Někteří zákazníci společnosti Oswald a.s. využívají také možnosti vstupovat přímo do systému Vision32 (tj. například vkládání dat – dokladů nebo tvorba výstupů).
V případě některých zákazníků společnost Oswald a.s. využívá i jiný, kombinovaný systém, kde vlastníkem práva k užívání infomačního systému Vision32 je přímo zákazník a pracovníci společnosti Oswald a.s. pouze využívají možnosti vzdáleného přístupu do tohoto systému.

Volba vhodného modulu je vždy otázkou dohody.
Společnost Oswald a.s. využívá informační systém i pro potřeby zpracování informačních toků uvnitř vlastní firmy, tj. kromě základních agend zde řeší také oběh dokumentů či plánování akcí – vše s vazbou do dalších relevantních okruhů.

Shrnutí

Společnost Oswald a.s. je dlouholetým uživateleminformačního systému Vision32 a tento systém využívá také pro zpracování dat svých zákazníků. V účetnictví i ve mzdách pracovníci společnosti využívají znalostí získaných i z dalších činností, tj. ze vzdělávání, poradenství a konzultací. V účetní praxi využívá také znalostí získaných z daňového poradenství a auditu. Výsledkem je funkční systém, který umožňuje kontinuální růst společnosti a získávání dalších spokojených zákazníků.