R-built s.r.o.

2000 nad 1 mil. Kč

Společnost R-built s.r.o. působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

Implementace Vision32 zde proběhla již na počátku tisíciletí. Firma do té doby využívala jen jednoduchý účetní program. S tím, jak společnost rostla, vznikla potřeba evidovat položky ve skladech a řídit logistiku. V R-built se rozhodli jít cestou ERP z toho důvodu, aby měli sklady a logistiku propojenou s účetnictvím.

Ve výběrovém řízení uspěl Vision zejména díky širokým možnostem přizpůsobení firemním procesům.
V roce 2020 se firma rozhodla rozšířit systém a začít využívat řízení projektů pro plánování zakázek. V kombinaci s kalendářem slouží zároveň pro plánování zdrojů a jejich kapacit – lidí i strojů.

Efektivní plánování a vyhodnocování zakázek

„Nové funkce nám umožňují plánovat na týdny dopředu. Všichni ve firmě vědí, kde mají v daný čas být a jak dlouho jim má práce trvat,“ říká Ing. Jakub Jireš, jehož lidé řeší využitím informačního systému zejména efektivní vytíženost pracovních čet v terénu. „Umožňuje nám také zpětně vyhodnocovat ziskovost jednotlivých zakázek a sledovat návratnost investic do strojního vybavení. Lze objektivně posuzovat výkonnost jednotlivých pracovních týmů a na základě toho je odměňovat," pokračuje Ing. Jakub Jireš.
Evidence vytěžování zdrojů umožní také firmě sledovat, kolik práce zastaly jednotlivé stroje, efektivně plánovat jejich údržbu a obměnu zařízení.

Automatizace je přínosem pro celou firmu

Výkony se ve Vision ERP z projektů také automaticky započítávají do mezd. U fakturace funguje třístupňový schvalovací proces v rámci workflow, kdy se dokumenty po schválení jedním pracovníkem automaticky přesunou k další autorizované osobě.

Systém roste s firmou

Přístup firmy R-built ukazuje, že není třeba ihned pořizovat ERP systém ve velkém rozsahu. Často je lepší rozšiřovat ho postupně s tím, jak roste firma a její potřeby. Na začátku uživatelé pochopí snadněji všechny funkce a logiku systému a o to přesněji pak mohou definovat své požadavky na další rozšiřování a customizaci systému. Postupné rozšiřování také neklade takový tlak na firemní kapacity a náklady se rozloží v čase.
 

Hlavní přínosy projektu

  • propojení agend účetnictví s logistikou a sklady
  • plánování zakázek v čase
  • možnost zpětně vyhodnocovat zakázky
  • sledování návratnosti investic
  • časová úspora

Cíle projektu

  • propojení agend
  • přehled pro management firmy
  • možnost zpětného vyhodnocování zakázek
  • efektivní plánování zdrojů
  • výhledově mobilní aplikace a automatické vytěžování faktur
Vision ERP nám umožňuje efektivně plánovat na týdny dopředu. Všichni ve firmě vědí, kde mají v daný čas být a jak dlouho jim má práce trvat.
Jakub Jireš
Jakub Jireš
ředitel a spolumajitel R-built s.r.o.

Máte zájem o podobné řešení? Vyplňte formulář a my se Vám ozveme.

Do not fill in if you are a human being

Souhlasím se zpracováním údajů
 
 

Další reference z oboru