RI OKNA a.s.

RI OKNA a.s. již více než 20 let nabízí produkty nejvyšší kvality, mezi které patří především plastová okna, plastové dveře, hliníková okna a dveře a fasády. V dnešní době společnost zaujímá jednu z předních pozic mezi subjekty zaměřujícími se na výrobu a montáž plastových oken a dalších otvorových výplní (především okna a dveře) v ČR.
Více informací na www.ri-okna.cz.
"Oborové řešení pro výrobce oken a dveří v sobě zahrnuje nezbytné vazby Vision ERP na systém KLAES (návrhy a kalkulace zakázek, řízení strojů)."
RI OKNA a.s.
RI OKNA a.s.

počet zaměstnanců: 250

rok implementace: 2004 počet uživatelů: 65

Implementované řešení

Rozsah implementace ERP systému Vision ERP

Ve společnosti RI OKNA a.s. jsou implementovány tyto moduly: Ekonomika, Mzdy a personalistika, Zásobování a sklady, CRM, TPV, Řízení výroby, Plánování výroby (zjednodušené týdenní plánování na počet skleněných výplní), Docházkový systém, Porady, Spisová služba, Procesy.

Napojení na systém KLAES

Pro společnost je jedním z nejdůležitějších procesů zvládnutí mnoha rozdílných zakázek, včasné výroby a distribuce k zákazníkovi. Pro řešení této úlohy byla zvolena kombinace specializovaného systému pro návrhy a kalkulace plastových oken KLAES (včetně e-control pro počítačové řízení výrobních strojů) a systému Vision ERP.

Propojení obou systémů je realizováno automatizovanou off-line výměnou dat. Systém Vision ERP zpracovává výstupní data ze systému KLAES, což je speciální softwarový produkt pro výrobce oken. Komunikace s tímto systémem probíhá prostřednictví jeho výstupních textových souborů, které jsou následně importovány do systému Vision ERP.

Celý proces sledování a řízení objednávky se prolíná oběma systémy. Zjednodušeně lze říci, že proces začíná přijetím zákaznické objednávky, která je zachycena ve Vision ERP. Potom je potřeba provést kalkulace a vytvořit materiálovou normu. K tomu se využívá systém KLAES, který má tuto úlohu detailně propracovanou. Na základě objednávky jsou tedy do systému Klaes vložena příslušná data, týkající se požadovaného výrobku, společně s identifikací prvotní objednávky.

Po zpracování vstupních údajů jsou v systému Klaes k dispozici kompletní materiálové normy a kalkulace. Systém Klaes z těchto informací vytváří exportní data, která se importuje do vision ERP. Data obsahují bližší specifikaci finálního výrobku, tzn. počet vyráběných kusů a jejich celkovou cenu, počet skel, rámů, křídel, cenu služeb (montáže, demontáže, zednického zapravení atd.) a příslušenství (např. parapety, sítě, žaluzie…), soupis veškerých materiálů (včetně jejich množství) potřebných k realizaci zakázky atd. Data jsou automaticky naimportována k příslušné objednávce a tím se do systému Vision ERP dostanou veškeré podklady pro následné zpracování zakázky. Výše zmíněnou importní akci lze provést nejenom pro jednu vybranou zakázku, nýbrž i dávkově pro libovolný počet zvolených zakázek najednou.

Další zpracování zakázky a sledování výroby již probíhá v systému Vision ERP. Z přijaté objednávky je tedy automaticky vygenerován výrobní příkaz. Podle tohoto výrobního příkazu se sledují skutečné spotřeby materiálu, provádí se veškeré skladové pohyby, odvádí se výroba na sklad hotové výroby a celý proces je završen expedicí a fakturací.