TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.

2001 do 1 mil. Kč
Společnost TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. je lídrem v oblasti hygienického servisu staveb, zajištění bezpečnosti práce a nabízíme komplexní řešení pro zabezpečení hromadných společenských, sportovních a kulturních akcí.
Specializuje se na řešení v oblasti mobilní sanitární techniky. Jejím nejznámějším  produktem je pronájem mobilních wc.
Zde se jedná o minimalistický rozsah implementovaného řešení. Zákazník používá náš informační systém pro zpracování účetnictví. Evidence zakázek je realizována v systému mateřské společnosti v Německu.     

Ze zakázkového systému jsou do Vision ERP automaticky importovány vystavené faktury, které jsou zároveň ihned zaúčtovány. 

Jednotlivé činnosti v obou systémech tedy nejsou duplikovány.
Díky modulárnímu uspořádání systému má zákazník možnost využívat pouze tu část, kterou skutečně potřebuje. V budoucnu může kdykoli systém rozšířit dle aktuální potřeby. 

Samozřejmostí je soulad systému s platnou legislativou, který je smluvně garantován. 

V rámci účetního modulu je k dispozici integrovaná elektronická komunikace se státní správou, napojení na obchodní a insolvenční rejstřík, což výrazně zefektivňuje činnost uživatelů.

www.toitoi.cz

Hlavní přínosy projektu

  • Vše se do systému zadává jen jednou.
  • Automatický import faktur ze zakázkového systému.
  • Zjednodušení komunikace se státní správou.
  • Zefektivnění práce uživatelů.

Cíle projektu

  • Propojení se zakázkovým systémem, který používá německá mateřská společnost.
  • Pokrytí ekonomických agend firmy.

Implementované moduly

Mám zájem o podobné řešení.

Do not fill in if you are a human being

Souhlasím se zpracováním údajů
 
 

Další reference z oboru