Informační systém pro poskytovatele služeb

Porovnávejte plán a reálné plnění úkolů a projektů. Sledujte stav jednotlivých zakázek a mějte přehled o termínech dodání služeb a rentabilitě konkrétních zakázek či projektů.

Je-li hlavní náplní vašeho podnikání poskytování služeb, ať už se jedná o externí účetnictví či servis, nebo poskytujete doplňkové služby jako například dopravu svých výrobků, využijte našich nástrojů CRM a řízení zakázek a projektů.
Pomocí těchto nástrojů můžete pracovat s kapacitami lidských zdrojů, plánovat jednotlivé práce či úkony a samozřejmě vše vyhodnocovat.


Informační systému Vision ERP jsme implementovali například v těchto společnostech, poskytujících služby:
 
di-seven-(1).png
Realizace zakázek a projektů

Realizace zakázek a projektů

Díky našim nástrojům máte dokonalý přehled o všech běžících zakázkách a projektech. Můžete je aktivně řídit, pracovat s lidskými zdroji, plánovat a realizovat jednotlivé etapy projektů. Zahájení nové etapy lze podmínit ukončením předešlé. O všech změnách jsou příslušní pracovníci pohodlně informováni e-mailem a vše je přehledně zapsáno v historii zakázky či projektu. Můžete porovnávat plán s realitou, sledovat náklady, zisk a celkovou rentabilitu.

Outsourcing účetnictví, mezd a dalších služeb

Outsourcing účetnictví, mezd a dalších služeb

Pokud nabízíte externí zpracování účetnictví, mezd a DPH, máme pro vás plnohodnotné řešení. Zvládne libovolný počet firem, kterým zpracováváte podklady a vytváříte výstupy. Vše můžete ovládat z pohodlí domova nebo odkudkoli, protože náš systém umíme připojit vzdáleně.

Servis

Servis

Náš systém obsahuje jedinečné řešení pro servis spotřební elektroniky a automobilů. Samozřejmostí je historie kusu podle sériového čísla či vin kódu. Vše umí rozdělit podle typu poskytované služby, evidovat spotřebovaný materiál a práci. Máte přehled o reklamacích a servisních zakázkách, včetně hodinových sazeb.

Prohlédněte si naše úspěšné implementace