Software pro řízení výroby

Kapacitní plánování, evidence výroby, plán zakázek, okamžité vyhodnocení rentability.

Informační systém Vision nabízí standardní funkcionalitu pro různé typy výroby a má velmi dobře propracovaný mechanismus pro přizpůsobení. Díky těmto vlastnostem jsme ERP systém úspěšně nasadili v mnoha výrobních společnostech s různorodou výrobou. Každý z našich zákazníků měl své představy a své problémy. Jednotlivá řešení se liší, ale jedno mají společné. Jsou plně integrovaná do komplexního informačního systému, fungují a mají potenciál dalšího rozvoje.

Systém vám pomůže efektivně řídit oblasti TPV, kapacitní i materiálové plánování výroby, sledování výroby, odvádění operací i vyhodnocení výroby.

Mám zájem o prezentaci systému.

                         
 

Naše úspěšné implementace

RI OKNA a.s. OMEGA PHARMA a.s. gala 

Vision je expert na efektivní výrobu

Sériová výroba

Sériová výroba

V našich výrobních modulech jednoduše a přehledně zadáte veškeré kusovníky ke svým výrobkům a tak usnadníte plánování i řízení výroby. Po odvedení jednotlivých výrobních operací se použité polotovary automaticky vyskladní. Máte tak online přehled o rozpracovanosti v různých fázích výroby. Zejména v kombinaci s terminály výrobních operací můžete detailně sledovat a měnit normy pro jednotlivé operace či výrobky. Takto získané informace z výroby produktu lze analyzovat a případně upravit kusovníky a tak lépe využít výrobní zdroje (štíhlá výroba).

Řízení zakázkové výroby, kusová výroba

Řízení zakázkové výroby, kusová výroba

V zakázkové výrobě není mnoho času na podrobnou technickou přípravu. Každý výrobek je jiný, ale stále je třeba čerpat zkušenosti z minulých zakázek nebo používat opakující se díly. Zakázky mají různé priority a plán výroby se stále mění, stejně jako požadavky na zásobování. Software Vision32 je na to připraven. Má funkce pro snadné kopírování kusovníků, vytváření kalkulací v rámci výrobních příkazů, přeplánování výroby a materiálu, zásobování a snadnou fakturaci drobné výroby.

Specializovaná výroba

Specializovaná výroba

Umíme nabídnout oborové řešení pro specifickou výrobu. Máme praktické zkušenosti s potravinářstvím, oděvnictvím, nábytkářstvím, stavebními materiály, výrobou elektroniky, oken a dalšími. Podrobnosti najdete v sekci oborová řešení.

Docházka

Docházka

Vyvinuli jsme vyspělý a komplexní docházkový systém, vhodný pro jakékoli zaměření a velikost firmy. Je napojen na inteligentní docházkový terminál s bezkontaktním snímačem čipových karet, mnohem pokročilejší než klasické „píchačky“. Docházkový systém určitě potřebujete, pokud sledujete hodinovou mzdu, služební cesty a přestávky. Umí hlídat pevnou i pružnou pracovní dobu. Systém má nastavitelný seznam akcí (příchod a odchod z práce, z oběda, odchod k lékaři, na dovolenou atd., podle potřeb uživatele) a všechny výstupy se automaticky předávají do návazného mzdového modulu.

Sériová čísla, šarže a expirace

Sériová čísla, šarže a expirace

Pokud potřebujete sledovat pohyby jednotlivých kusů výrobků, máme řešení sériových čísel a šarží. Díky vazbě na skladovou kartu máte přehled o pohybu konkrétního kusu napříč systémem, včetně všech souvisejících dokladů a uživatelů. Díky jednoznačné dohledatelnosti výrobku můžete také lépe pracovat s reklamacemi. Nad skladovými kartami a doklady můžete také sledovat jednotlivé šarže, jejich datum příjmu na sklad a expiraci.

Terminál pro odvádění výrobních operací

Terminál pro odvádění výrobních operací

Díky výrobním terminálům lze přes karty nebo čipy odvádět jednotlivé výrobní operace. Máte přehled o výkonnosti pracovníků a režijních časech strojů. Není potřeba řešit pracovní lístky. Díky provázanosti systému se vše účtuje rovnou do mzdového modulu. Pracovník na terminálu zadá zahájení a poté ukončení operace a vy můžete okamžitě porovnávat či tvořit normy. Kromě možnosti sledovat online rozpracovanou výrobu je také ušetříte čas s průvodkami a pracovními lístky.

Přečtěte si více na Technickém blogu.