Informační systém pro řízení výroby

Informační systém Vision ERP nabízí silné nástroje pro řízení výrobní firmy. Kapacitní plánování, evidence výroby, plán zakázek, okamžité vyhodnocení rentability. Bez toho se úspěšná firma dnes prostě neobejde.

Software Vision ERP nabízí standardní funkcionalitu pro různé typy výroby a má velmi dobře propracovaný mechanismus pro přizpůsobení. Díky těmto vlastnostem jsme systém Vision ERP úspěšně nasadili v mnoha výrobních společnostech s různorodou výrobou. Každý z našich zákazníků měl své představy a své problémy.

Jednotlivá řešení se liší, ale jedno mají společné - jsou plně integrovaná do komplexního informačního systému, fungují a mají potenciál dalšího rozvoje.

Informační systém Vision vám pomůže efektivně řídit oblasti TPV, kapacitní i materiálové plánování výroby, sledování výroby, odvádění operací i vyhodnocení výroby.

Mám zájem o prezentaci systému

                         
 

Naše úspěšné implementace

RI OKNA a.s. MOIRA CZ, a.s. gala 

Vision je expert na efektivní výrobu

Sériová výroba

Sériová výroba

V našich výrobních modulech jednoduše a přehledně zadáte veškeré kusovníky ke svým výrobkům a tak usnadníte plánování i řízení výroby. Po odvedení jednotlivých výrobních operací se použité polotovary automaticky vyskladní. Máte tak online přehled o rozpracovanosti v různých fázích výroby. Zejména v kombinaci s terminály výrobních operací můžete detailně sledovat a měnit normy pro jednotlivé operace či výrobky. Takto získané informace z výroby produktu lze analyzovat a případně upravit kusovníky a tak lépe využít výrobní zdroje (štíhlá výroba).

Řízení zakázkové výroby, kusová výroba

Řízení zakázkové výroby, kusová výroba

V zakázkové výrobě není mnoho času na podrobnou technickou přípravu. Každý výrobek je jiný, ale stále je třeba čerpat zkušenosti z minulých zakázek nebo používat opakující se díly. Zakázky mají různé priority a plán výroby se stále mění, stejně jako požadavky na zásobování. Software Vision32 je na to připraven. Má funkce pro snadné kopírování kusovníků, vytváření kalkulací v rámci výrobních příkazů, přeplánování výroby a materiálu, zásobování a snadnou fakturaci drobné výroby.

Specializovaná výroba

Specializovaná výroba

Umíme nabídnout oborové řešení pro specifickou výrobu. Máme praktické zkušenosti s potravinářstvím, oděvnictvím, nábytkářstvím, stavebními materiály, výrobou elektroniky, oken a dalšími. Podrobnosti najdete v sekci oborová řešení.

Docházka

Docházka

Vyvinuli jsme vyspělý a komplexní docházkový systém, vhodný pro jakékoli zaměření a velikost firmy. Je napojen na inteligentní docházkový terminál s bezkontaktním snímačem čipových karet, mnohem pokročilejší než klasické „píchačky“. Docházkový systém určitě potřebujete, pokud sledujete hodinovou mzdu, služební cesty a přestávky. Umí hlídat pevnou i pružnou pracovní dobu. Systém má nastavitelný seznam akcí (příchod a odchod z práce, z oběda, odchod k lékaři, na dovolenou atd., podle potřeb uživatele) a všechny výstupy se automaticky předávají do návazného mzdového modulu.

Sériová čísla, šarže a expirace

Sériová čísla, šarže a expirace

Pokud potřebujete sledovat pohyby jednotlivých kusů výrobků, máme řešení sériových čísel a šarží. Díky vazbě na skladovou kartu máte přehled o pohybu konkrétního kusu napříč systémem, včetně všech souvisejících dokladů a uživatelů. Díky jednoznačné dohledatelnosti výrobku můžete také lépe pracovat s reklamacemi. Nad skladovými kartami a doklady můžete také sledovat jednotlivé šarže, jejich datum příjmu na sklad a expiraci.

Terminál pro odvádění výrobních operací

Terminál pro odvádění výrobních operací

Díky výrobním terminálům lze přes karty nebo čipy odvádět jednotlivé výrobní operace. Máte přehled o výkonnosti pracovníků a režijních časech strojů. Není potřeba řešit pracovní lístky. Díky provázanosti systému se vše účtuje rovnou do mzdového modulu. Pracovník na terminálu zadá zahájení a poté ukončení operace a vy můžete okamžitě porovnávat či tvořit normy. Kromě možnosti sledovat online rozpracovanou výrobu je také ušetříte čas s průvodkami a pracovními lístky.

Přečtěte si více na Technickém blogu.