Naší hlavní službou je úspěšná realizace vašeho projektu.
Víme, jak na to.

1.

Bezplatný rozbor potřeb

  • Budeme se ptát na vaše potřeby.

  • Budeme hledat dostupný způsob efektivního řešení.

  • Ukážeme vám, jak bychom si to představovali.

Má-li pro vás mít informační systém smysl, musí vám pomoci zefektivnit řízení vašich procesů. My se s vaší pomocí budeme primárně zaměřovat na ty oblasti, kde je zefektivnění nejpotřebnější a navrhneme základní model budoucího řešení.

2.

Projekt implementace

  • Zaměříme se na vaše potřeby a upřesníme si cíle implementace.

  • Zpracujeme pro vás projekt implementace.

  • Projdeme s vámi proces

Spolu s vámi zpracujeme úvodní analýzu, která nám upřesní vaše potřeby, a navrhne konkrétní způsoby řešení. Z těchto informací sestavíme projekt implementace obsahující cíle projektu, časový plán a potřebné zdroje. Vezmeme v úvahu vaše specifika i časové možnosti. Spolu s vámi projekt realizujeme.
 

3.

Stálá podpora provozu

  • Budeme se starat o legislativní i systémovou aktuálnost řešení.

  • Postaráme se o školení vašich pracovníků.

  • Pomůžeme vám řešit nově vzniklé potřeby.

  • Pomůžeme vám přebudovat procesy, které se u vás změnily.

Zavedením ERP informačního systému by neměla skončit jakákoliv další snaha něco zlepšovat. V praxi se bude stávat, že přijdou noví lidé,  nové podnikatelské aktivity, nové technologie, anebo jednoduše změníte některé postupy. Budeme vám v těchto situacích k dispozici.

Servis a další služby

Servis

Implementací to pro nás nekončí. Jsme si vědomi toho, že na informačním systému je z velké části závislý chod celé firmy a proto nabízíme našim zákazníkům trvalou servisní podporu. Náš způsob podpory spočívá v provozování obecné hot-line v kombinaci s individuálními službami konzultantů založených na osobním přístupu k zákazníkovi.

Customizace systému na míru

Ať už v průběhu implementace ERP systému nebo v rámci rutinního provozu přizpůsobujeme jeho vzhled a chování potřebám uživatelů. Pro taková přizpůsobení neboli customizaci máme mnoho nástrojů, jako je editor pro úpravu dialogů, tvorba uživatelských browserů, definice schvalovacích postupů, tvorba uživatelských skriptů atd. Takové úpravy výrazně zvyšují efektivitu využití informačního systému.

Vzdělávání uživatelů

Ze zkušeností víme, že je třeba průběžně udržovat úroveň znalostí uživatelů systému u našich zákazníků. Jednak z pohledu obecných a technických znalostí systému, dále z pohledu metodiky konkrétní zákaznické implementace a v neposlední řadě z pohledu využití nových nástrojů a funkcí, které zákazníkům poskytujeme v rámci aktualizací. Pro tyto účely pořádáme pravidelná hromadná školení nebo nabízíme individuální formu školení s možností definice jeho obsahu.