Uživatelské rozhraní pokladního terminálu určené pro dotykové obrazovky

Uživatelské rozhraní pokladního terminálu určené pro dotykové obrazovky
V souvislosti s připravovanou podporou EET chystáme nové uživatelské rozhraní pokladního terminálu určené pro dotykové obrazovky.
Nový model umožní obrazovku rozčlenit do obdélníkového rastru - vrstvy (například 9 x 6). Prostředí pokladny se bude skládat z několika vrstev obdélníkových tlačítek. Vrstvy budou zdánlivě poskládané nad sebou.
Jednotlivé obdélníky budou mít funkce tlačítka na dotykové obrazovce.  Každému obdélníku bude možno přiřadit specializované funkce.  
Specializovanými funkcemi bude například:
  • vložení konkrétní skladové položky (pro rychlý výběr skladové  položky)
  • přepnutí na jinou vrstvu (na jedné vrstvě budou skupiny zboží  – např. pečivo, cukrovinky, uzenina - a přepnutím vrstvy se uživatel dostane na  vrstvu konkrétních položek – např. tatranka, müsli tyčinka …)
  • vyvolání funkce pokladny (zaplatit, vyfakturovat, zaplatiti kartou a podobně).  

Následující obrázek zobrazuje pracovní model rozložení obrazovky.

 blog-pokladny.jpg
Pro stávající uživatele budou nové funkce dostupné na podzim spolu s plánovanou aktualizací, noví zájemci ho získají v rámci modulu Prodejní pokladny. Pro další informace kontaktujte naše obchodní oddělení.