Zpět

Evidence obchodních partnerů

Evidence obchodních partnerů
Evidence obchodních partnerů a především jejich kontaktů je základem každého informačního systému a vstupním bodem pro zjišťování celé řady důležitých informací.
Číselník obchodních partnerů eviduje informace použitelné v obchodním styku, případně informace důležité k obchodnímu jednání a k řízení vztahů se zákazníky. Každá společnost je jednoznačně identifikována číslem IČ. Každá společnost může mít libovolné množství poboček, u nichž se uvidují stejné informace, jako u hlavního záznamu. Evidence je dále napojena na některé české webové služby a informace je možno přímo aktualizovat z obchodního rejsříku, je možno kontrolovat správnost DIČ, správnost bankovních účtů a podobně.

Obsahem jsou zejména obchodní podmínky, jako koncové prodejní ceny, slevy, dodací podmínky a kredity, ale i kondice co se platební morálky týče. Z jednoho místa tak můžete přehledně sledovat saldokonto parntera, obrat, případně se rychle dostat na důležité obchodní záznamy z jednání, uzavřené smouvy, či konkrétní doklady vztahující se k partnerovi ať už se jedná o faktury, výdejky, objednávky, či nabídky. 


Tato evidence je přístupná v celém systému, kdekoliv je potřeba vytvořit vazbu na obchodního partnera. 

 

Tato část aplikace obsahuje následující funkce:

- Sledování obchodních podmínek

- Práce s pohledávkami

- Kategorizace firem

- Sledování historie jednání se zákazníkem

- Sloučení duplicitních kontaktů

- Řazení do skupin – cenový systém „tabulkové ceny“

- Centrální správa obchodních partnerů

- Funkce automatického číslování

- Prověřování odběratelů systémem CreditCheck

- Firmy v konkurzu, likvidaci, insolvenci

- Práce s pohledávkami – upomínky

- Změna IČ

- Funkce pro zjištění historických údajů o obchodních partnerech

- Import firem do evidence firem ze systému ARES

- Obchodní partneři 

- Sloučení duplicitních obchodních partnerů

- Evidence firem (vč. poboček)

- Hlídání kreditů, dlužníci

- Cenový systém „SELECT“

- Evidence kontaktů