Zpět

Marketing

Marketing
Podle strohé definice je Marketing popisován jako činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek.

Každá firma nějakým způsobem marketing dělá. Má-li jej však realizovat smysluplně, musí jej plánovat, kontrolovat a vyhodnocovat. Zkušenosti z praxe ukazují, že nejvhodnější je řídit marketingové akce projektově. A právě takto jsou v systému Vision ERP funkce dotýkající se oblasti marketingu navrženy.
Základem pro řízení marketingu v systému Vision32 jsou marketingové akce (interní marketingové projekty). Každou marketingovou akci lze rozplánovat do etap, nastavit rozpočet, definovat obsah, cíle a metriky.  Marketingové akce slouží i jako nástroj pro řízení kooperaci projektového týmu, sledování výkonů a aktivit, sdílení informací (úložiště dokumentace), sledování skutečných nákladů (materiál, subdodávky, vlastní výkony), uchovávání relevantních smluv a podobně.
Marketingová akce má na rozdíl od standardních projektů navíc jednu vlastnost a tou je tzv. cílová skupina. Tato funkcionalita se uplatní, pokud je akce zaměřena na konkrétní adresáty, tedy pokud není anonymní. S cílovou skupinou lze pracovat a jakýkoliv projevený zájem je pro systém signál pro vytvoření tzv. „obchodní příležitosti“. Obchodní příležitost je záznam, který sdružuje aktivity obchodníků k jednomu rozvíjejícímu se obchodnímu případu.
Marketingové akce slouží jako nástroj pro plánování a kontrolu kooperací v rámci pracovního týmu. Pro tento účel jsou marketingové akce napojeny na systém řízení procesů, který umožňuje předávání práce v rámci skupiny lidí kontrolovaným způsobem. Každý pracovník ví, co má za úkol, do kdy a komu jej má předat. Každý vedoucí ví, v jakém stavu jsou jednotlivé úkoly a kdo na nich právě pracuje.  
Marketingové akce mají i další návaznosti, takže v ideálním případě lze přímo z marketingové akce vygenerovat „Nabídku“, „přijatou objednávku“ nebo „zakázku“.
Významnou výhodou projektového řízení marketingu je přímá vazba na účetní agendy a tím pádem možnost sledovat veškeré náklady akce v reálném čase. Marketingové akce lze tedy vyhodnocovat nejen po stránce příjmové, ale i na straně nákladů.