Zpět

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti
Tato funkce je určena evidenci, sledování a řízení aktivit obchodního oddělení ve všech typech firem, kde probíhá aktivní vyhledávání zákazníků.

Každá společnost má vysledovaný nejoptimálnější postup, který vede k získání zakázky. Tento postup lze popsat fázemi obchodního případu. Obchodníci jsou takto vedeni k tomu, aby dodržovali nejoptimálnější postup a směřovali k získání zakázky. Management, díky sledování fází, dostává průběžnou informaci o stavu všech obchodních příležitostí a může z tohoto stavu vyvozovat budoucí vývoj zakázek.

Záznamy Obchodních příležitostí jsou podobně jako u jiných evidencí organizovány v číselných řadách a je u nich sledován stav.

Z pohledu obchodníka je funkcionalita Obchodních příležitostí určena zejména ke sledování potenciálních obchodních příležitostí, zaznamenávání prvotních informací o potencionálním obchodním případu a to i v případě, kdy ještě není známo, kdo bude zákazníkem. Na každé jednotlivé kartě obchodní příležitosti lze systematicky zaznamenávat zápisy z jednání, plánovat další jednání, úkoly, připojovat dokumenty, a také evidovat veškeré související nabídky včetně relevantních parametrů týkající se rozsahu obchodu, termínů realizace či pravděpodobnosti úspěchu aj. Funkce umožňuje sledování historie změn obchodních údajů. Díky této evidenci lze dohledat stav jednotlivých údajů dané obchodní příležitosti ke konkrétnímu datu.

Z pohledu managementu funkcionalita Obchodních příležitostí umožňuje efektivně a přehledně sledovat aktivity obchodníků, pomoci při předikování vývoje obchodu a řídit obchodní proces. Funkce má zabudovanou tu vlastnost automatického záznamu změn, což umožňuje následně vyhodnocovat vývoj obchodních příležitostí v čase a trendy obchodu. Management společnosti mimo jiné dostává i nástroj jak porovnávat dřívější predikce se skutečností.

Významným faktorem je též možnost sledovat aktivitu jednotlivých pracovníků obchodu pomocí ABC analýzy obchodních příležitostí.
Součástí této funkce je též GNG analýza, která umožňuje principem bodového ohodnocení vybraných kritérií stanovovat smysluplnost pokračování v obchodním jednání. Funkce je součástí evidence obchodních případů. Skládá se ze sledování tzv. Fází obchodního případu a GNG analýzy obchodního případu (z anglického „Go or No Go“).
Variabilita funkce je podpořena možností vytvoření vlastního seznamu parametrů a jeho využití (jako například předpokládaný objem zakázky, termín realizace, procento pravděpodobnosti aj.). Evidence obchodních příležitostí souvisí s přijatými objednávkami, zakázkami, nabídkami a historií jednání u obchodních partnerů.

Další  funkce:
Vazba na nabídky - funkce slouží k přímému vytvoření nabídek z obchodních příležitostí a jejich vzájemnému provázání. Vygenerovaná nabídka obsahuje vazbu na obchodní příležitost, ze které byla pořízena a opačně v dialogu obchodní příležitosti jsou přístupné všechny takto vytvořené nabídky.
Vazba na projekty -  funkce slouží k vytvoření projektu z obchodní příležitosti a jejich vzájemnému provázání.  Při generování projektu jsou z dané obchodní příležitosti použity dostupné údaje. Následně vygenerovaný projekt obsahuje vazbu na obchodní příležitost, ze které byl pořízen.
Vazba na úkoly - funkce slouží k vytvoření úkolů, které je potřeba splnit v rámci obchodní příležitosti.