Zpět

Sledování historie obchodních jednání

Sledování historie obchodních jednání
Sledování historie jednání se zákazníky je základním pilířem pro každého obchodníka. Tato funkce je přístupná přímo z modulů CRM, z evidence obchodních partnerů a samozřejmě samostatně.

Záznamy slouží k zachycení toho, co se odehrálo a případně, co z toho plyne (Zavolal mi zákazník XY nebo navštívil jsme zákazníka XY; mluvili jsme o určité věci;  dohodli jsme se na nějakém konkrétním dalším postupu.). Z těchto záznamů vzniká obchodníkům plán činností, který je kontrolovatelný a vyhodnocovatelný. Hlavním účelem je sledovat aktivity obchodníků a zamezit ztrátě důležitých informací v případě, že obchodník je po nějakou dobu nedostupný (odešel z firmy, onemocněl, byl převelen an jinou pozici a podobně).


Je zde možné sledovat vývoj obchodního případu, pracovat se stavy v nichž se jednotlivé záznamy nacházejí a to včetně datumů následných akcí a jejich hlídání. Samozřejmostí jsou je rovněž práce s prioritami a přikládání příloh. U každého jednání je možné vytvořit vazbu na konkrétní obchodní případ. Jedná se zejména o nabídky, zakázky a objednávky. Každý záznam obsahuje pole další postup, kde je možné vyplnit předpokládaný tah zákazníka či postup vlastní včetně pověřené osoby, která dostane splnění za úkol (nemusí být zadavatel záznamu). V rámci historie jednání je rovněž možné přiřazovat úkoly, které je potřeba splnit v rámci jednotlivých jednání.

Nadstavbou této evidence je "práce s pohledávkami". Jednání o nezaplacených pohledávkách je též obchodní jednání a má obvykle několik stupňů. Začíná upomínkami a může končit soudním vymáháním. Systém umožňuje automaticky tyto upomínky generovat, odesílat a sledovat všechny jednání o konkrétních pohledávkách. Funkce je přirozeně napojena na aktuální saldokonto pohledávek a závazků.