Zpět

Čtečka RSS

Čtečka RSS
Systém obsahuje integrovanou čtečku standardních RSS zpráv, která slouží k informování uživatelů o důležitých změnách a vylepšeních.

Systém má integrovanou čtečku standardních RSS zpráv. Tato funkcionalita slouží primárně k tomu, abychom vám zprostředkovali všechny informace o vývoji systému tou nejrychlejší cestou. Čtečka RSS zpráv má přednastavené informační kanály týkající se jednotlivých částí systému a kterýkoliv z uživatelů si může vybrat témata, která bude sledovat. Zveřejňujeme zde informace o změnách v systému, o nových funkcích, ale též informace případných opravách a upozornění na případná problematická místa. Mimo to zde jsou přednastavené zprávy technického charakteru a zprávy obchodního charakteru. Systém čte zprávy v pravidelných intervalech. V hlavním panelu systému můžete vidět počet nepřečtených zpráv. Zprávy jsou obvykle krátké a jejich smysl je upozornit na danou skutečnost. Podrobný popis, pokud je nutný, je potom obvykle zveřejněn na webových stránkách. 


Čtečka není omezena jen na zprávy z vývoje IS, ale uživatel si může definovat vlastní kanály a sledovat jejich zprávy.