Zpět

Plánovač událostí

Plánovač událostí
perex

 
Ne všechna data lze zpracovávat v reálném čase. Existují úlohy, jejichž povaha směřuje k dávkovému zpracování. Nejlépe se to dá ukázat na příkladech:

Vytváření pravidelných přehledů.
Pravidelně se opakující importy dat z cizích datových zdrojů (např. insolvenční rejstřík,  objednávky a podobně).
Pravidelně se opakující exporty dat pro aplikace třetích stran.
Pravidelně se opakující generování úkolů (např. jednou měsíčně jsou jednotliví pracovníci povinni sestavit různé měsíční přehledy)
Pravidelné přepočty dat (např. jednou nebo vícekrát denně přepočítáváte kapacitní plán podle aktuálního stavu odvedených operací)

 
Pro všechny tyto případy má systém zabudovaný plánovač, který vám umožní takovéto úlohy spouštět automaticky.

Úlohy spojené s aplikačním serverem

Protože můžete vyžadovat spuštění některých úloh v nočních hodinách, je tento plánovač obsluhován aplikačním serverem. Úlohy se tedy spustí i v době, kdy žádný z uživatelů není zrovna připojen k databázi. Plánování těchto úloh můžete udělat pomocí nastavení parametrů pro opakování. Zde můžete nastavit periodu spuštění, čas spuštění, datum prvního a posledního spuštění a podobně.
 

Úlohy spojené s klientem

Ne všechny dávkové úlohy se spouští pravidelně. U některých úloh můžete požadovat spuštění v závislosti na nějaké události. Touto událostí může být pořízení nového záznamu do některé agendy, nebo třeba jen přihlášení konkrétního uživatele do databáze. V těchto případech obslouží spuštění úloh buď databázový server, nebo přímo klientská aplikace. Takto nastavené spouštění se dobře hodí pro upozorňování konkrétního uživatele na vybrané skutečnosti zjištěné v databázi.
 

Definice úloh

Úlohu lze definovat pomocí skriptů. To vám samo osobě dává nekonečné možnosti při definování toho, co má úloha dělat. Pomocí skriptů můžete realizovat jakékoliv databázové operace, generovat sestavy, importovat a exportovat data, rozesílat hromadně emaily a podobně. Tato funkcionalita je vzhledem ke svým obrovským možnostem určena především zkušeným administrátorům. Pokud byste si sami netroufli na jakoukoliv dávkovou úlohu, můžeme ji pro vás připravit dle vašeho zadání. Námi realizovaná úloha pro vás zůstane otevřená na úrovni jejího kódu a budoucí modifikace si můžete realizovat sami. I to vám významně otevírá možnosti využití systému.