Zpět

Replikace dat pomocí XML

Replikace dat pomocí XML
Tato funkcionalita zajišťuje online replikace dat mezi více samostatnými databázemi.


Tato funkcionalita zajišťuje online replikace dat mezi více samostatnými databázemi. Technicky je to zařízeno tak, že jednotlivé moduly vytvářejí vzájemně reciproční HTTP servery, které si vyměňují data technikou XML-RPC. Replikační jednotkou je záznam tabulky. Koncepce je navržena natolik robustně, aby nebylo nezbytné trvalé spojení mezi oběma stranami. Alternativně lze data přenášet i offline.

Řešení je tvořeno třemi moduly (modul pro odesílání, modul pro příjem a modul pro administraci). Modul pro administraci je určen pro klientskou aplikaci a umožňuje sledovat a administrovat odesílací či přijímací fronty. Modul též umožňuje nastavení komunikace.

Moduly pro odesílání a příjem jsou určeny pro aplikační server. Správné nastavení se provádí pomocí tzv."subskripcí",které popisují množinu replikovaných tabulek a případná pravidla replaikací. Součástí popisu je i nastevení TCP IP parametrů komunikace. Po úvodním nastavení jsou do protistrany automaticky replikovány veškeré změny v tabulkách uvedených v subskripcích.

Moduly jsou koncipovány tak, aby bylo možné libovolně měnit formu či obsah předávaných dokumentů. Tímto způsobem lze realizovat otevřené obousměrné online spojení s IS Vision ERP. Typickým využitím je napojení na eshopy či jiné partnerské systémy. Stejná funkcionalita se používá též pro komunikaci s MS Exchange (synchronizace kalendářů) nebo pro třeba pro řešení off-line propojení prodejníc pokladen. Obecně je použití této funkcionality velmi široké a hlavně obecné.