Zpět

Skripty

Skripty
Možnost využití skriptů posouvá systém Vision ERP na úroveň nejvyspělejších ERP systémů.

Systém Vision ERP nabízí nezvykle propracovaný nástroje pro úpravu vzhledu a funkčnosti systému na uživatelské úrovni, bez nutnosti programových úprav. V systému je zabudovaný interpreter skriptů psaných v jazyce „object pascal“. Pomocí tohoto interpreteru může kterýkoliv zkušený uživatel ovlivnit chování jednotlivých částí systému, doplňovat vlastní funkcionalitu a přitom bude mít k dispozici arzenál všech v systému používaných objektů.

Skripty jsou administrátorovi dostupné vždy z místa, kterého se týkají. Administrátor tak může efektivně psát nový skript a ihned testovat jeho funkčnost. Všechny skripty jsou uloženy ve speciálních tabulkách databáze, takže administrace je v konečném důsledku velmi přehledná a snadná.
Skripty můžete editovat pomocí editoru skriptů. Tento editor vám především zpřístupní celou databázi funkcí, používaných konstatnt, používaných proměnných, používaných objektů a podobně.
Aby bylo možno smysluplně ovlivňovat běh programu, je do systému zabudováno několik přístupových míst. Nejzásadnějším přístupovým bodem jsou události u všech browserů (prohlížečů) a formulářů. Systém nabízí možnost doplnění vlastní funkcionality u těchto událostí:
 
OnInit - událost nastane těsně před otevřením datové množiny. Je to vhodný okamžik pro modifikaci dotazu SQL či nastavení parametrů datové množiny (BrowserData). Zde je také možné modifikovat vlastnosti prohlížeče (Browser).
OnOpen - událost nastane vždy po otevření datové množiny prohlížeče. Je to vhodný okamžik k nastavení polí datové množiny (BrowserData).
OnShow - událost nastává po zobrazení prohlížeče. Je to vhodný okamžik pro různé interakce s uživatelem, které vyžadují, aby prohlížeč byl již zobrazen.
OnCommand - událost slouží k odchycení základních ovládacích příkazů prohlížeče
OnWantDialog - událost slouží k vytvoření a předání editačního dialogu prohlížeči.
OnCreateDialog - událost nastává těsně po vytvoření editačního dialogu u operací typu Insert a Delete. Je to vhodný okamžik pro modifikaci prvků na dialogu (skrytí prvku, změna popisku, přidání nového prvku, apod).
OnSyncData - událost nastává po naplnění prvků na editačním dialogu daty z aktuálního editovaného záznamu (v případě operace update), resp. výchozími hodnotami (v případě operace insert). Událost je možné využít k modifikaci prvků na dialogu na základě dat z aktuálního záznamu.
OnValidate - událost nastane při pokusu o uložení změn v editačním dialogu. Je to okamžik vhodný pro validaci či dodatečnou změnu údajů na dialogu.
OnSaveData - událost nastává během vlastního ukládání změn do databáze. Událost je vhodná pro transakční spřažení databázové změny provedené uživatelem s dalšími operacemi. Událost je volána dvakrát - jednou před vlastní akcí a podruhé po akci.
OnClose - událost nastává při uzavření prohlížeče. Je to reciproční událost k OnShow.

Významným místem, ze kterého se volá skript jsou události „před“ a „po“ předání dokumentu ve workflow. V tomto místě můžete ovlivnit vše, co se stane při předávání dokumentu z jednoho pracovníka na druhého. Dobrým příkladem by mohlo být předávání zakázky mezi pracovníky. Pomocí skriptu můžete například zkontrolovat, zdali uživatel vyplnil vše, co po něm chcete, nebo zdali výše zakázky vyžaduje schvalování jen konkrétním pracovníkem, můžete odeslat informativní emaily a podobně. Různých aplikací lze nalézt pravdu velké množství.

Mimo výše uvedené vstupní body lze skripty volat zcela samostatně a to prakticky ze kterékoliv části systému. Pomocí skriptů můžete vyřešit celou řadu specifických potřeb :

Hromadné databázové akce spouštěné v pravidelných intervalech.
Vytváření a obsluha vlastních datových struktur.
Speciální importy a exporty dat.
Přizpůsobení vzhledu formulářů a prohlížečů.
Doplnění nových funkcí, sloužících k automatizaci některých činností.
Příprava kumulativních dat u rozsáhlých databází.
Komunikace se speciálními externími zařízeními.
… a podobně

Editor formulářů

Použití skriptů je velmi efektivní způsoba jak modifikovat vlastnosti systému. Často se potkáte s potřebou interakce s uživatelem. Psát program, který vytvoří dialogový formulář je přirozeně poměrně náročné a proto systém obsahuje též speciální funkci pro vizuální návrh formulářů. Tento nástroj vám pomůže vytvořit nový formulář, použít v něm libovolné editační prvky (od popisů přes jednoduchá editační pole, až po pole s výběrem z číselníků) a nastavit obrovskou škálu možných vlastností jednotlivých objektů. Nově vytvořený formulář lze uložit a používat jej obecně z libovolného skriptu jako objekt. Tato metoda je běžně používaná při programování a administrátoři, kteří někdy programovali to velice uvítají.

 
Možnost využití skriptů posouvá systém Vision ERP na úroveň nejvyspělejších ERP systémů.