Zpět

Nástroje přizpůsobení

Nástroje přizpůsobení
Účelem informačního systému je maximálně podpořit vaše podnikové procesy, pomoci je řídit a kontrolovat. Bez možností přizpůsobit systém by se toho nedalo rozumně dosáhnout.

Informační systém Vision ERP je otevřený možnostem přizpůsobení vůči koncovému uživateli. Aplikaci obsahuje celou řadu objektů, z nichž přizpůsobovat lze prakticky kteroukoliv z nich.

Chování prostředí - systém umožňuje na úrovni každého jednotlivého uživatele zvolit nejzákladnější modely chování a přednastavit uživateli základní informace. Konkrétnímu uživateli můžete přednastavit jeho jméno, příjmení, email, telefony  a metody emailové komunikace (nastavení proxy serveru, nastavení SMTP nebo simple MAPI, nastavení komunikačních portů, hesel a podobně). Podobně můžete nastavit uživateli základní způsoby chování prostředí (barvy, fonty, velikosti ikon) a způsoby ovládání (přednastavení základních kláves v dialozích, reakce na kliknutí myši a podobně).  Mimo to můžete uživatelům nastavit zdali se má po spuštění rovnou otevřít některé menu, zdali se mají potvrzovat akce, zdali se mají zobrazovat některé nápovědné texty a podobně.

 

Hlavní menu - je nabídka všech funkcí systému. V závislosti na nastavení můžete používat "rozbalovací menu" (to je obdoba menu známého z prostředí Windows při zmáčknutí tlačítka start) nebo "navigátor" (to je obdoba stromové nabídky v navigačním podokně při zobrazení file manageru v prostředí windows). Nabídku je možno uživatelsky nastavit tak, aby zobrazovala jen ty funkce, které uživatel nezbytně potřebuje. Automaticky to program dělá v závislosti na nastavení přístupových práv.  Do nabídky můžete přidávat volání vlastních funkcí. Součástí hlavního "menu" je tzv. nástrojová lišta, která uživatelům umožňuje vytvořit si vlastní zkratky k úlohám, které používá nejčastěji.

Panel úloh - slouží k vytvoření personifikovaných seznamů úloh. Seznam může reagovat na aktuální obsah dat, takže můžete svým uživatelům zobrazit například počty dokumentů, které čekají na jeho vyřízení, sumární stavy určitých sledovaných hodnot (např. pohledávky po splatnosti) a podobně. Uživatel na první pohled vidí, čím by se měl prioritně zabývat. Přizpůsobení lze provádět nastavením parametrů a vložení programového kódu, jehož obsah záleží na vašich potřebách.  Díky možnosti vkládání programového kódu se z panelu úloh stává velice mocný nástroj. Administrátor může pojmout každý prvek panelu úloh jako tlačítko u něhož může dynamicky nastavovat, co toto tlačítko udělá, co bude mít napsáno v popisku a pro kterého uživatele je toto "tlačítko" určené. Panel úloh je tedy nejčastěji použitý jako pomocník pro řízení workflow.

 
Browsery - slouží k prohlížení dat. Browsery mají dva stupně "customizace". Jednoduchá uživatelská umožňuje uživatelům měnit rozmístění a šířku sloupců, třídění dat, aktivní filtry, asociované sestavy, velikost a umístění browseru. Tato nastavení si program pamatuje pro každého uživatele samostatně. 
Silnějším nástrojem jsou skripty a uživatelské SQL dotazy. Administrátor má možnost ke každému browseru přidat libovolné množství alternativních pohledů na data. V nich může přidat standardně nezobrazované sloupce, přidat vypočtené sloupce, odebrat nepoužívané sloupce a podobně. Tento typ přizpůsobení provádí administrátor prostřednictvím SQL dotazů. Druhým silným nástrojem přizpůsobení je design a pomocné funkce browserů. K tomu slouží tzv. skripty. Jedná se o interpret jazyka "object pascal", pomocí nějž může administrátor prakticky přeprogramovat chování každého browseru, včetně změn jeho vzhledu. 
 

Dialogy - běžný uživatel může měnit obvykle velikost a umístění dialogů. Pro silnější přizpůsobení slouží administrátorovi návrhář dialogů a skripty. Pomocí těchto nástrojů můžete měnit umístění jednotlivých objektů na dialogu, zneviditelňovat nebo přebarvovat některé části dialogů a podobně. Pomocí skriptů pak můžete dialog doplnit o novou funkcionalitu nebo vámi požadované specifické chování.

Sestavy - veškeré tiskové výstupy jsou plně v rukách uživatelů. Každý tiskový výstup v systému je vytvořen pomocí nástroje "editor sestav", který administrátorům umožňuje kompletně navrhnout obsah sestavy, design sestavy a chování sestavy (interakci s uživatelem). 

Jazykové mutace - systém má veškeré používané texty uloženy v samostatné datové struktuře. Před spuštěním systému lze vybrat jazyk, kterým bude prostředí "mluvit". V současné době je systém přeložen do němčiny, angličtiny a slovenštiny. 

Databáze - veškerá data jsou ukládána a zpracována v SQL databázi. Struktury databáze jsou vám přístupné, takže máte možnost databázi doplňovat o vlastní struktury dat, vlastní pohledy a vlastní procedury a funkce. Této možnosti se často využívá s nástroji pro psaní vlastního kódu (skripty).

Vlastní funkce - systém obsahuje nástroj pro psaní vlastního výkonného kódu. Stejný nástroj se používá k modifikaci dialogů, browserů, panelu úloh a sestav. Můžete jej však využít zcela samostatně. Vlastní kód můžete napsat pomocí interpretru jazyka "object pascal". Hotový kód lze přeložit, zkontrolovat syntaxi a uložit do databáze. Kód lze volat pomocí menu, z browserů, dialogů nebo prostě prostřednictvím plánovaných událostí. Interpret nabízí kompletní sortiment tříd, objektů a funkcí, ze kterých je celý systém vytvořen.