Zpět

Plánování a sledování dopravy

Plánování a sledování dopravy
Funkce je součástí širších funkcionalit modulů CRM a Zásobování. Slouží k naplánování dopravy pro přijaté objednávky.

Funkce je navržena tak, aby vyhověla jak v případě, kdy společnost využívá vlastní dopravu, tak v případě kdy tuto službu objednává u externího dopravce. Hlavní myšlenkou je umožnit vytvořit plán pomocí položek přijatých objednávek a mít tak přehled, u kterých položek je doprava zajištěna, na kdy, kterým dopravcem a podobně. Funkce používá informace o objemech i hmotnosti zboží a dává dispečerovi informace pro správnou volbu vhodného dopravního prostředku. Funkce umí na jedno auto "naložit" i položky z různých objednávek pro různé odběratele a naplánovat rozvozní trasu. Kromě toho funkce umožňuje vytvoření rozvozního listu, který obsahuje soupis naloženého zboží s místem vykládky nebo nakládky. 

Program umožňuje měnit pořadí nakládek a vykládek, pomocí veřejně dostupných on-line služeb umí přepočítat vzdálenosti po změně pořadí, zjistit celkovou vzdálenost dopravy od nakládky po poslední vykládku a vyhnout se určitým úsekům trasy (například placené úseky, dálnice a podobně). Následně je možno přepravní náklady zkalkulovat a vytořit faktury obsahující nejen zboží, ale i cenu dopravy.

 
Seznam funkcí:

  • Vytváření plánu dopravy pomocí PO, VO, předvýdejek, výdejek

  • Sledování položek, jak s již naplánovanou dopravou, tak s nevyřízeným požadavkem na dopravu

  • Vytvoření dopravy nad označenými položkami

  • Zahrnutí označených položek do existující dopravy

  • Dialog dopravy se seznamem jednotlivých nakládek/vykládek, lze měnit jejich pořadí 

  • Přepočítání vzdálenosti mezi adresami nakládek/vykládek

  • Výpočet celkové vzdálenosti dílčí dopravy

  • Kalkulace dílčí dopravy

  • Expedice pomocí plánu dopravy

  • Fakturace dopravy pomocí plánu dopravy