Zpět

Řízení subdodávek

Řízení subdodávek
Systém obsahuje automatické funkce pro tvorbu pro řízení subdodávek, zajišťujících potřebné zdroje (materiál, zboží, služby). Funkce čerpá požadavky z existujících zakázek, pomáhá řídit nákup a automatizuje příjem zboží, materiálu nebo služeb. Funkce automatizuje vytváření vydaných objednávek.

Funkce nejčastě pracuje s tzv. pomocníkem pro návrh objednávek. Pomocník dopočítá chybějící skladové položky počty kusů, které je potřeba objednat k těm skladovým položkám, které máme např. skladem. Taková funkce přesně reaguje na danou poptávku a nemusíme se bát zbytečného přeskladnění a zbytečnému růstu financí ve skladových zásobách. Nemusí se, ale zdaleka jednat jen o potřebné zajištění zásob, je možné vycházet i z poptávkového řízení. Tipickým příkladem je ten, kdy uživatel objednává materiál u konkrétního dodavatele a z důvodů optimalizace dopravních nákladů potřebuje zjistit, jaký materiál (zboží) by bylo vhodné u tohoto dodavatele současně objednat. Funkce vyžaduje primárně identifikovat dodavatele a k tomu zobrazí položky, jež na skladech chybí a tento dodavatel je dodává. Označením množství lze automaticky vygenerovat VO. Funkce dále umožňuje zobrazení podrobných informací o skladové položce, o požadavcích na termín dodání a podobě.

 

Sumárně tato část aplikace obsahuje následující:
 
-          Vydané objednávky     
-          Plán rezervací na přijatých objednávkách          
-          Vytvoření VO pomocníkem dle skladových položek      
-          Automatické zaskladnění vydané objednávky 
-          Schvalování vydaných objednávek        
-          Vytvoření VO hromadně pomocí zadaného filtru           
-          Vytvoření VO pomocníkem dle dodavatele      
-          Vytvoření vydané objednávky
-          Označení položky jako "zrušená"           
-          Sledování historie jednání se zákazníkem          
-          Sledování stavu vydané objednávky    
-          Náhrada položky
-          Potvrzování vydaných objednávek