Zpět

Půjčovna a pronájem majetku

Půjčovna a pronájem majetku
Půjčovna a pronájem majetku

Modul je určen pro evidenci sortimentu k půjčování nebo pronájmu. Každá jedna položka sortimentu se vytváří pomocí číselníku „poskytovaných služeb“, do nějž uživatel vloží vazbu na skutečný předmět určený k pronájmu nebo půjčení. Předmětem může být skladová položka, předmět operativní evidence, majetek zařazený do evidence hmotného nebo nehmotného majetku. Položka sortimentu může být také složena z více pronajímaných předmětů.
Systém automaticky vyhodnocuje disponibilní množství podle skutečného stavu zařazených předmětů a podle stavu vypůjčení. Program též sleduje stav položek po vrácení a v případě nutné opravy tuto položku považuje za nedisponibilní.

Velkou výhodou je, že program nevyžaduje vrácení všech vypůjčených položek ve stejném okamžiku a umí sledovat částečné vratky předmětů.

Modul je napojen na funkce workflow – „schvalovací procesy“ a umožňuje řídit proces půjčování hodnotných předmětů uvnitř společnosti.

Program umožňuje fakturaci za dobu půjčení, případně dopravy nebo opravy předmětu po navrácení. K tomu je využita přímá vazba protokolů o zápůjčce na číselník obchodních partnerů a na modul Ekonomika - Uskutečněné plnění. Samozřejmostí je průběžná, jednorázová nebo nepravidelná fakturace.

 

Seznam funkcí

·         Evidence výpůjček
·         Definice sortimentu půjčovny
·         Vrácení vypůjčených předmětů
·         Fakturace vypůjčených předmětů