Zpět

Drobné úkoly pracovníků

Drobné úkoly pracovníků
Funkce slouží k distribuci a sledování stavu plnění úkolů pro jednotlivé uživatele informačního systému.

Úkoly je specifická evidence, která vzniká na základě funkcí ostatních modulů IS Vision32. Na základě změny v některých agendách může vzniknou požadavek na provedení případných úkonů. Z tohoto důvodu je zde vazba na úkoly resp. vytvoření záznamu o úkolu a to buď přímo zadáním nebo může být požadavek na zadání úkolů řízeno pomocí schvalovacích postupů na základě vytvořeného skriptu dle konkrétních požadavků uživatele.

Možností, jak pořídit úkol, se nabízí několik a jsou popsány v rámci jednotlivých agend. A to buď přímo z jednotlivých agendy, nebo formou tzv. schvalovacích postupů - procesů, které mohou v průběhu generovat na základě předem stanoveného postupu (skriptu) úkol pro jednotlivé pracovníky.

 
Zdroje úkolů možných zadání úkolů:
•      procesy (schvalovací postupy) 
•      evidence porad
•      evidence dokumentů
•      work-flow
•      neshoda
•      obchodní příležitosti
•      jednání
 

 
Systém umožňuje sledovat stavy dokumentů a přidělovat kroky jednotlivým pracovníkům. V kterémkoliv okamžiku je známo, v jakém stavu se dokument nachází, kdo jej má právě přidělen, co s ním má udělat a do kdy. Tyto informace lze přehledně sumarizovat a jednotlivým pracovníkům zobrazovat co a do kdy mají zpracovat.

Každý pracovník má k dispozici panel „Přehled úloh“, který jej informuje o jeho rozpracovaných úkolech formou sumáře. Ten je otevřen na pracovní ploše. Tento panel je průběžně aktualizován a uživatelé tak mají nepřetržitý přehled o stavu svých nevyřízených úkolů. Uživatel tyto dokumenty nemusí nikde hledat, ale pouze klikne na odkaz v seznamu úloh. Tento odkaz mu otevře příslušnou úlohu s dokumenty, které má vyřídit.
Ukončení každého kroku uživatel potvrdí v detailním zobrazení dokumentu. Pokud svůj úkol splní, dokument z jeho přehledu vypadne.