Zpět

Evidence porad

Evidence porad
Evidence porad je funkce, pomocí níž je možno plánovat porady pracovních týmů a současně evidovat zápisy z již uskutečněných porad včetně úkolů z nich plynoucí.

Evidence je přímo napojena na sdílený kalendář a plánování času je tedy výrazně zjednodušeno.
Záznamy lze rozčlenit do několika číselných řad, kterými můžete rozlišovat střediska, pracovní skupiny, roky a podobně. Pro snadnější plánování lze v definici číselné řady nastavit skupinu lidí, které budete pravidelně na tyto porady zvát, můžete přednastavit místnost a další vlastnosti. Plánujete-li některé porady pravidelně, (například jednou týdně vždy v pondělí v 8 hodin), umožní vám program vytvořit tzv. pravidla pro plánování. Program potom umí automaticky vygenerovat plán porad na období, které zvolíte. Velice si zefektivníte rutinní činnosti.
Plán porady obsahuje základní informace o připravované poradě (kdy, kde, kdo ji svolal a plánovaný program a seznam pozvaných osob), včetně stavu.
Záznam o průběhu porady potom obsahuje nejen prezenční listinu, časové údaje, označení vedoucího a zapisovatele, ale též seznam úkolů a případně seznam související dokumentace.
Velmi užitečnou schopností porad je možnost propojení s projekty a marketingovými akcemi, což jsou agendy, kde se předpokládá silná kooperace týmu lidí a potřeba zaznamenávat dohodnuté postupy a úkoly.

 
Další funkce
·         Evidence úkolů z porady
·         Pravidla pro generování porad
·         Propojení s projekty
·         Odeslání pozvánky emilem