Zpět

Panel úloh

Panel úloh
Panel úloh je komponenta systému, která vám umožní vytvořit množinu sledovaných úloh, jejichž smyslem je poskytnout uživateli informaci o tom, co je pro něj v systému důležité.

Panel úloh je komponenta systému, která vám umožní vytvořit množinu sledovaných úloh, jejichž smyslem je poskytnout uživateli informaci o tom, co je pro něj v systému důležité. Panel je trvale na obrazovce a spouští se automaticky po startu programu.

Typickým použitím je podpora workflow. Dobrým příkladem je třeba proces, ve kterém se nabídky pomocí jednotlivých kroků přesunují z jednoho pracovníka na druhého. Každý pracovník má s nabídkou provést určitou činnost (popsat požadavky - navrhnout řešení - zkalkulovat řešení - přezkoumat - nabídnout zákazníkovi). Aby workflow pracovalo, musí být jednotliví uživatelé schopni se o jednotlivých svých dílčích úkolech dovědět. To můžete zajistit e-maliovou zprávou nebo právě pomocí panelu úloh. Výhodou je, že na panelu úloh pracovník stále vidí stav svých nedokončených úkolů. Kliknutím na řádek panelu úloh se uživateli dostane přímo k dané agendě. Otevřený pohled může být případně omezen jen na ty záznamy, které se daného pracovníka týkají. Uživatel tak není rozptyován daty, které se jej netýkají a má lepší možnost si organizovat práci. Je to velmi rychlé a efektivní.

Panel úloh je plně programovatelný, takže lze pomocí "skriptů" (obdoba object pascalu) a s využitím všech tříd objektů běžně používaných v systému pod každé tlačítko doprogramovat libovolnou funkcionalitu. Panel je rozdělen do skupin a každá skupina může obsahovat libovolné množství úloh. Skupiny i úlohy může přidávat administrátor. V základním nastavení je již připravena sada často používaných úloh a administrátor má možnost ji modifikovat dle vlastního uvážení.