Business Intelligence jako aktivní součást ERP

Business Intelligence jako aktivní součást ERP
Dobře víme, že každý kvalitní ERP systém musí obsahovat výkonné nástroje pro tvorbu reportů, které poskytnou manažerům potřebné informace pro řízení firmy. Zákazníkům proto nabízíme soubor nástrojů, které jim tyto data aktivně nabídnou v požadovaném čase a rozsahu.
Business Intelligence jako aktivní součást ERP
Dobře víme, že každý kvalitní ERP systém musí obsahovat výkonné nástroje pro tvorbu reportů, které poskytnou manažerům potřebné informace pro řízení firmy.
Zákazníkům proto nabízíme soubor nástrojů, které jim tyto data aktivně nabídnou v požadovaném čase a rozsahu. Nosným prvkem je modul Manažerské reporty, který je koncipován jako BI řešení s rozšířenou funkcionalitou.
V našem pojetí nevnímáme systém Business Intelligence jako oddělený samostatný nástroj, ale naopak ho integrujeme přímo do prostředí našeho ERP systému VISION.
Výjimečnou vlastností našeho BI řešení je, že v rámci tohoto modulu dokážeme data i editovat a vkládat. 
Obchodní a finanční plány
Typickým příkladem využití výše uvedených vlastností je vytváření finančních a obchodních plánů. Jako podklad pro plánování jsou zde použity výsledky předchozích období, které jsou v nástroji pro tvorbu reportů editovány (s využitím funkcí pro hromadné změny) a uloženy jako plán pro nové období.
Systém následně sleduje a hlídá, zda je plán průběžně plněn a o aktuálním stavu zodpovědné pracovníky operativně informuje.Šli jsme ještě dál
Prostředí nástroje pro tvorbu reportů se velmi podobá tabulkovým procesorům a obsahuje i některé identické funkce. Zároveň je „report“ přímo propojen s databází a prostředím programu. Tato kombinace umožnuje nahradit a zefektivnit mnoho výpočtů (např. kalkulace pro nabídky), které jsou jinak běžně prováděny mimo ERP systém pomocí již zmíněných tabulkových procesorů, bez přímých vazeb na ostatní agendy systému.
Pokud převedeme tyto výpočty do našeho systému, uživatel má k dispozici stejné prostředí, na které byl zvyklý, a současně využívá „databázové položky“. Navíc se takto vytvořený výpočet/kalkulace ihned stává součástí systému.