Rychle a přehledně z jednoho místa

Rychle a přehledně z jednoho místa
Dnešní hektická doba klade velké nároky na ergonomii informačních systémů. Klienti požadují uživatelsky přívětivé prostředí, snadné, přehledné a intuitivní ovládání. Nikdo nechce trávit čas hledáním potřebných informací, pamatovat si složité postupy vedoucí kolikrát k nejistému cíli.
Rychle a přehledně z jednoho místa
Informační systém Vision32 staví především na jednoduchém ovládání, díky kterému se uživatel dokáže rychle zorientovat a získat potřebnou informaci bez nutnosti spouštění dalších agend či modulů. To významně šetří čas i nervy všech, kteří v systému pracují. Pokud uživatel pracuje se zákazníky na telefonu, je tato vlastnost systému ještě potřebnější a užitečnější. Například při práci s agendou obchodních partnerů jsou u každé firmy k dispozici záložky, které obsahují veškeré doklady vystavené na konkrétní firmu, smlouvy či jiné dokumenty a rovněž záznamy v rámci obchodního vztahu jako jsou schůzky, telefonáty, marketingové akce apod. Z každé takové záložky je možné doklad či dokument zobrazit a použít dále, například vytisnout či exportovat. Kromě těchto možností je k dispozici salkokonto či práce s pohledávkami, kde je patrné, zdali zákazník dluží a v jaké fázi je případné vymáhání. V této souvislosti je možné využít i propojení na insolvenční rejstřík.

 
1.png
 


2.jpg
 
Ruční vytvoření vazby záznamů
Pokud uživatel potřebuje propojit doklady či záznamy, které spolu přímo nesouvisí a systém tuto možnost tím pádem primárně nenabízí, je možné tuto vazbu vytvořit ručně vložením záznamu z jiné agendy. Vše funguje velmi jednoduše. Stejným způsobem, jakým je možné připojit obrázek či dokument (funkcionalita napříč systémem), uživatel připojí libovolný záznam z jiné agendy, než ve které se nachází a vytvoří tak požadovanou vazbu. Díky této funkcionalitě je možné mít požadované záznamy pohromadě, jak zaznělo v úvodu, na jednom místě a z jednoho místa.

 
3.png   

   
           
4.png


5.png
 
Vše na jedné obrazovce
Kromě záznamů v systému, které můžeme mít na jednom místě, vzniká často potřeba kombinovat informace z informačního systému s informacemi z jiné aplikace, například z Excelu. Díky tomu, že systém Vision32 spustí pouze nástrojovou lištu a nepřekryje celou plochu obrazovky, je možné tyto kombinace využívat. Systém si pamatuje velikost a umístění jednotlivých oken, takže je možné v případě potřeby stejnou kombinaci opět vyvolat.


6.png
 
 
 
 
 
 Práce ve více agendách
Další předností ovládání systému Vision32 je možnost spuštění více agend a přepínáním mezi nimi v příslušných agendách pracovat či kopírovat informace. Spuštěné agendy jsou přehledně viditelné na nástrojové liště.


7.png
 
Aktivní systém
V rámci rychlého přístupu k informacím se v informačních systémech používají tzv. filtry a různá omezení, která omezují výslednou skupinu dat. Vision32 šel v tomto ještě dál. Veškerá práce s různě omezujícími nástroji totiž vyžaduje, aby si člověk pamatoval, že má příslušné nástroje spustit, aby bylo možné se dovědět, zdali z těchto dat nevyplývá konkrétní úkol nebo úkoly. Jako příklad si můžeme představit schválení došlé faktury, kdy pokud si neomezíme data pouze na faktury, kde jsme schvalovatelé, informaci nedostaneme. Podobně je to u periodických úkolů jako jsou servisní kontroly, zdravotní prohlídky, školení apod. Aby si uživatel nemusel pamatovat, kam je třeba sáhnout pro data a zjišťovat, zdali to neznamená nějaký úkol či činnost, je ve Visionu32 k dispozici tzv. panel úloh. Zde lze uživatelsky nastavit dle agend veškerá připomenutí ať už v rámci schvalovacích procesů na doklady a dokumenty, či upozornění na blížící se etapy projektu, zmíněné periodicky opakující se úkoly atd. Uživatel se jedním klikem myši dozví, zda je v dané agendě úkol, který čeká na splnění, případně je možné kontrolovat z pozice nadřízeného plnění úkolů svých zaměstnanců. Veškerá kontrolní činnost je tedy agregována do přehledného panelu, takže není nutné hledat či filtrovat v systému. Pokud uživatel nepracuje pravidelně v systému, veškerá upozornění na úkoly a činnosti mu mohou chodit mailovou poštou. Tato aktivní část systému je poskytována zdarma a její nastavení zvládne běžný zaškolený uživatel systému Vision32.


8.png