TEZAS s dcerami vsadili na Vision32 pro ekonomiku, obchod i servis

TEZAS s dcerami vsadili na Vision32 pro ekonomiku, obchod i servis
Společnost TEZAS a. s. je mateřskou společností firmy TEZAS servis a.s., která patří mezi největší tuzemské dodavatele vozidel pro hromadnou dopravu a je dosud historicky nejúspěšnějším autorizovaným dealerem autobusů KAROSA, nyní IVECO Bus. Do holdingu patří také společnost TEZAS Energo s.r.o.

Všechny tři společnosti využívají informační ERP systém Vision32, který jim pomáhá s optimalizací firemních procesů již 10 let.

Společnost TEZAS se specializuje nejen na prodej, ale také na opravy a celkovou údržbu autobusů značek IVECO Bus, Irisbus, KAROSA a Solaris. Společnost prodává také náhradní díly, věnuje se montáži a ověřování tachografů, chlazení a klimatizací pro autobusy a provozuje mycí linku pro autobusy.

TEZAS a.s. (původně Technický a zásobovací závod ČSAD) si dlouho vystačil s vlastním počítačovým programem, který jeho zaměstnanci vytvořili na počátku devadesátých let v DOSovském prostředí. Jak firma rostla, začalo být brzy jasné, že na tak velký provoz bude třeba nasadit komplexnější informační systém. Proto společnost v roce 2005 vypsala výběrové řízení na dodavatele informačního systému, kterého se zúčastnila zhruba desítka uchazečů.

Jak vzpomíná Jiří Heřman, vedoucí výpočetního střediska TEZAS a.s., byly do užšího výběru vybrané tři firmy. „Měli jsme tři fáze výběrového řízení. Jednotlivá kola nebyla jen formálními schůzkami, ale šlo o několikahodinová i několikadenní jednání nad jednotlivými agendami. Všechny požadavky nakonec splnil pouze Vision32 od společnosti Vision Praha, navíc se mohli opřít o pozitivní reference, zkušené konzultanty a zákaznický servis, takže volba byla jasná,“ vysvětluje Jiří Heřman.

TEZAS

Přechodem na ERP informační systém Vision32 v první fázi přinesl podle Jiřího Heřmana pokrytí všech agend jednou dodavatelskou firmou v jednom programovém prostředí, samozřejmostí je promítání všech legislativních změn do systému, přizpůsobení systému dle firemních procesů v požadovaném termínu a možnost realizace dílčích řešení s pomocí nástrojů pro tzv. customizaci systému.

„Uživatelé měli zpočátku na implementaci i kritická slova, ale to časem vymizelo a dnes je Vision32 pro TEZAS nástrojem, bez kterého si zaměstnanci nedovedou představit každodenní práci,“ říká Jiří Heřman.

Úspěšná společnost TEZAS se rozrůstá, ale ERP systém Vision32 nezůstává pozadu. Pro pokrytí dalších potřeb společnosti TEZAS je nyní na pořadu dne rozšíření systému např. o sofistikovanější softwarové nástroje pro servis.

Petra Batók