Cena informačního systému Vision ERP

Cena Vision ERP je tvořena tak, aby byla pro zákazníka férová a mohl si tuto investici dovolit. Vision ERP je systém, který se přizpůsobuje každému zákazníkovi na míru, proto se cena se skládá z několika složek.

Cena systému při nákupu licencí

Protože vám chceme dát dostatek času pro správné rozhodnutí, první kroky pro vás děláme zdarma a nezávazně. Na smluvní závazky dojde až po předimplementační studii, pokud se na jejím základě rozhodnete pro nákup nebo pronájem systému.
1

První fáze

 1. Úvodní schůzka
  nic neplatíte
  Popovídáte si s obchodníkem o tom, jaké problémy by vám měl systém vyřešit.
 2. Vstupní workshop
  nic neplatíte
  Náš odborník formou rozhovoru zjistí od managementu a klíčových uživatelů a cíle a specifika budoucí implementace.

  Více informací o bezplatném workshopu
 3. Prezentace systému
  nic neplatíte
  Předvedeme vám Vision ERP naživo a s ohledem na specifika a požadavky vaší firmy. Získáte předběžnou cenovou nabídku.
Tato fáze vám nabízí možnost získat maximum informací, které potřebujete pro své rozhodnutí. Poznáte nás a způsob naší práce. S naší pomocí si upřesníte své cíle a požadavky. Nic neplatíte a k ničemu se nezavazujete.
2

Druhá fáze

 1. Předimplementační studie
  platí se pouze studie
  Spolu s vámi zmapujeme vaše procesy a společně navrhneme, jak tyto procesy podpořit informačním systémem. Poté vypracujeme detailní projekt implementace, harmonogram prací a položkový rozpočet.
Cena studie se odvíjí od množství procesů a od míry požadovaného řízení pomocí IS. Pro sestavení studie vám vytvoříme cenovou nabídku.
Vypracování studie vás nezavazuje k nákupu systému.
3

Třetí fáze

 1. Implementace systému
  cena dle projektu implementace
  Nasazení systému ve vaší firmě odbornými pracovníky včetně programových úprav, školení, testování a podpory v průběhu pilotního nasazení.
 2. Licence na užívání jednotlivých modulů
  cena se odvíjí od počtu uživatelů a využívaných funkcí
  Systém licencí zaručuje, že platíte pouze za to, co skutečně využíváte.
  Umožňuje vám rozšiřovat systém postupně tak, jak vaše firma roste.
Stáváte se naším zákazníkem. Pracujeme na základě smlouvy, jejíž přílohou je předimplementační studie a projekt.
4

Čtvrtá fáze

 1. Maintenance
  roční udržovací poplatek
  V ceně je poskytnutí práva na využití nejnovějších aktualizací systému a základní využití služby HOT-LINE.
  V rámci maintenance systém udržujeme v souladu s platnou legislativou, kompatibilní s aktuálními operačními systémy a s napojením třetích stran (banky, státní správa a jiné). Současně v systému doplňujeme nové funkcionality.
 2. Servis
  platí se buď za konkrétní odvedené služby nebo pravidelný poplatek (servisní smlouva)
  Využití servisu se odvíjí od toho, do jaké míry si můžete systém udržovat sami. Můžete nás potřebovat pro rozšíření či vylepšení funkcí nebo odstranění případných potíží.
Umožňuje nám udržovat a vylepšovat ERP systém.
Servisní smlouva je vhodná pro ty firmy, které naše služby využívají pravidelně.

Reference