Pronájem licencí ERP systému Vision (SaaS)

Chcete snížit jednorázové výdaje za nákup ERP systému? Potřebujete častěji hýbat s počtem uživatelů jednotlivých funkcí?
Pružný a výhodný, zejména v krátkodobém horizontu, je pronájem licencí ERP systému. Zaručuje vám stejná práva jako koupě licencí. Snížíte tak jednorázové výdaje za licence ERP systému a platíte řádově nižší částku každý měsíc za jeho pronájem. Počet licencí přitom můžete průběžně měnit prakticky ze dne na den. Obě metody lze kombinovat a není přitom důležité, jestli provozujete systém na vlastním zařízení nebo v Cloudu.

Zde je naznačený model financování ERP systému při variantě SaaS.
1

První fáze

 1. Úvodní schůzka
  nic neplatíte
  Popovídáte si s obchodníkem o tom, jaké problémy by vám měl systém vyřešit.
 2. Vstupní workshop
  nic neplatíte
  Náš odborník formou rozhovoru zjistí od managementu a klíčových uživatelů cíle a specifika budoucí implementace.

  Více informací o bezplatném workshopu
 3. Prezentace systému
  nic neplatíte
  Předvedeme vám Vision ERP naživo a s ohledem na specifika a požadavky vaší firmy. Získáte předběžnou cenovou nabídku.
Tato fáze vám nabízí možnost získat maximum informací, které potřebujete pro své rozhodnutí. Poznáte nás a způsob naší práce. S naší pomocí si upřesníte své cíle a požadavky. Nic neplatíte a k ničemu se nezavazujete.
2

Druhá fáze

 1. Předimplementační studie
  platí se pouze studie
  Spolu s vámi zmapujeme vaše procesy a společně navrhneme, jak tyto procesy podpořit informačním systémem. Poté vypracujeme detailní projekt implementace, harmonogram prací a položkový rozpočet.
Cena studie se odvíjí od množství procesů a od míry požadovaného řízení pomocí IS. Pro sestavení studie vám vytvoříme cenovou nabídku.
Vypracování studie vás nezavazuje k nákupu systému.
3

Třetí fáze

 1. Implementace systému
  cena dle projektu implementace
  Nasazení systému ve vaší firmě odbornými pracovníky včetně programových úprav, školení, testování a podpory v průběhu pilotního nasazení.
Stáváte se naším zákazníkem. Pracujeme na základě smlouvy, jejíž přílohou je předimplementační studie a projekt.
4

Čtvrtá fáze

 1. Licence na užívání jednotlivých modulů
  měsíční poplatek za pronájem
  Systém licencí zaručuje, že platíte pouze za to, co skutečně využíváte. Umožňuje vám rozšiřovat systém postupně tak, jak vaše firma roste. Cena se odvíjí od počtu uživatelů a využívaných funkcí.
 2. Maintenance
  roční udržovací poplatek
  V ceně je poskytnutí práva na využití nejnovějších aktualizací systému a základní využití služby HOT-LINE.
  V rámci maintenance systém udržujeme v souladu s platnou legislativou, kompatibilní s aktuálními operačními systémy a s napojením třetích stran (banky, státní správa a jiné). Současně v systému doplňujeme nové funkcionality.
 3. Servis
  platí se buď za konkrétní odvedené služby nebo pravidelný poplatek (servisní smlouva)
  Využití servisu se odvíjí od toho, do jaké míry si můžete systém udržovat sami. Můžete nás potřebovat pro rozšíření či vylepšení funkcí nebo odstranění případných potíží.
Umožňuje nám udržovat a vylepšovat ERP systém. Servisní smlouva je vhodná pro ty firmy, které naše služby využívají pravidelně.

Reference