Webinář Elektronická evidence tržeb ve Vision ERP - POZOR změna termínu

Týká se vás 2. a 3. vlna EET? Vision ERP je připraven, připravte se také. Školení pod vedením člena Komory daňových poradců Františka Frýborta je určeno především finančním účetním a proběhne přes aplikaci Teams.
Odnesete si nové znalosti o funkcích Vision ERP, které souvisejí se zavedením EET. Dozvíte se o správném nastavení programu a o tom, jak odesílat doklady na portál Finanční správy. V závěru se dostane také na vaše dotazy a řešení různých situací, které mohou při evidenci tržeb nastat.
 

Osnova školení:

Obecné informace
 • zdroje informací, jaké tržby se budou registrovat ​
Žádost o autentizační údaje do EET 
 • získání certifikátů, vložení certifikátů do Vision ERP, kopie certifikátů uživatelům, kteří budou tržby evidovat
Nastavení Vision ERP k evidenci tržeb
 • ověřovací mód – případně testování evidování tržeb
Produkční prostředí a evidování tržeb.
Evidence tržeb v běžné účetní pokladně:
 • běžné párování faktur,
 • tisk účtenek na fakturách, pokladních dokladech, účetních dokladech.  
 • registrace tržby na základě způsobu úhrady u faktur,
 • vystavené daňové doklady jako prodejky,
 • vratné zálohy – kauce, vratné obaly,
 • přijaté tržby k následnému čerpání,
 • úplata předem osvobozená od DPH,
 • úplata předem s možností vystavení dokladu na přijatou platbu,
 • vystavené faktury a jejich párování do pokladny funkcí pro vystavení pokladního dokladu z vystavené faktury,
Prodejní pokladna a možnosti registrace plateb
 •    běžné účtenky
 •    následné čerpání-šeky vouchery, poukázky apod.
 •    daňové doklady nad 10 tis.
 •    přijaté zálohy
 •    účtenky
   Běžné účtenky.
   Pokladní kniha a možnosti evidence tržeb.
   Vision Mobile – webová aplikace
 • Android, iOS, webové prohlížeče a registrace tržeb, tisk či odesílání účtenek
Školení proběhne přes aplikaci Teams. Registrovaní účastníci obdrží předem odkaz, přes který se mohou k webináři připojit.
Ing. František Frýbort
Ing. František Frýbort
Místo:  aplikace Teams
Termín 23. 4. 2020
Rozsah školení 2 hodiny
Cena školení bez DPH 2 300,- pro prvního účastníka z firmy, každý další účastník z téže firmy zaplatí pouze 1 300,- Kč.
Uzávěrka přihlášek 16. 4. 2020

Přihláška na školení

Souhlasím se zpracováním údajů