Účetní závěrka. On-line školení.

Ukážeme vám, jak zvládnout konec účetního roku ve Vision ERP.
Školení je určeno pro všechny účetní, které (kteří) se chystají provést účetní uzávěrku ve Vision ERP a chtějí to udělat tím nejefektivnějším způsobem. Předpokladem je znalost prostředí Vision ERP a teoretická znalost účetnictví.

Obsah školení:

 • Organizace účetního období do měsíců, fúzí a počátečních stavů 

 • Harmonogram k nastavení nového účetního období 

 • Kdy založit nové účetní období 

 • Jakým způsobem a kdy připravit číselníky 

 • Inventarizace – sklady, majetek, závazky, pohledávky, banky, pokladny, ostatní rozvahové účty 

 • Časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kurzové rozdíly banky a pokladny, saldokonta, zálohy  

 • Práce v uzavíraném období současně s novým účetním obdobím 

 • Podklady k přiznání k dani z příjmů 

 • Nastavení účtů pro účetní závěrku – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, CashFlow 

 • Kontrolní sestavy před sestavením přiznání k dani z příjmů nebo auditem, archivace účetních dokladů 

 • Sestavení přiznání k dani z příjmů, zaúčtování daně z příjmů, sestavení a zveřejnění účetní závěrky 

 • Uzamčení účetního období 


​Webinář proběhne on-line v prostředí MS Teams.

Předpokládaný čas: 2 hodiny
Cena: 1390,- bez DPH
Přihlášky prosím podávejte do 10. 12. 2023.
František Frýbort, daňový poradce
František Frýbort, daňový poradce
Místo on-line v MS Teams
Termín 12. 12. 2023 od 9.00
Rozsah školení 2 hodiny
Cena školení 1390,- bez DPH
Uzávěrka přihlášek 10. 12. 2023

Přihláška

Souhlasím se zpracováním údajů