Zákaznická podpora

rss-logo-60x60.jpg CRM

Rozšíření zobrazované adresy firem o PSČ (verze 189)

Datum a čas: 17.10.2018 1:00:00

Funkce "gf_getnazevfull" vrací název obchodního partnera včetně adresy nově ve tvaru: 'název, PSČ obec, ulice, stát'.

Nové stavy plánu doprav, adresa výdejce na vydané objednávce (verze 189)

Datum a čas: 12.10.2018 1:00:00

Stavy dopravy byly doplněny o nové hodnoty:

0 - naplánováno
1 - objednáno
2 - potvrzeno
3 - realizováno
4 - nakládka
5 - cesta
6 - celnice
7 - vykládka

V hlavičce vydané objednávky lze nově zadat i pobočku výdejce, pokud se liší od pobočky dodavatele.
Adresa výdejce se pak použije jako adresa nakládky v plánu doprav.

Expedování položek určených k výměně dle reklamace do předvýdeje (verze 189)

Datum a čas: 17.10.2018 1:00:00

Expedování položek určených k výměně nově respektuje nastavení objednávkové řady.
Takže lze expedovat i do předvýdeje a teprve následně položky vyskladnit některou ze standardních funkcí pro vyskladnění předvýdejky.

Novinky v evidenci kontaktů (verze 189)

Datum a čas: 17.10.2018 1:00:00

Nad prohlížečem kontaktů je k dispozici nová tlačítková funkce umožňující zobrazit (nebo schovat) nepoužívané kontakty.
Nastavení se pamatuje pro každého uživatele zvlášť a aplikuje se na všechny varianty prohlížeče.

U každého kontaktu lze nově evidovat
dokumenty (na záložce "Jazyky, parametry, další poznámky").

Rezervační objednávky (verze 189)

Datum a čas: 26.10.2018 1:00:00

V řadě přijatých objednávek lze nově nastavit typ objednávek s ohledem na způsob rezervování objednávek na skladě:

 • Standardní objednávky
 • Objednávky z e-shopu
 • Rezervační objednávky pro e-shop
 • Rezervační objednávky pro zákazníky

 • Novinkou jsou zejména tzv.
  rezervační objednávky, které umožňují rezervovat množství pro budoucí objednávky z e-shopu a od prioritních zákazníků.

  Při rezervování na standardní objednávce se systém nejdříve pokusí dohledat existující rezervace v rezervačních objednávkách pro daného zákazníka. Pokud takové rezervace existují, "přenese" potřebné rezervované množství (i částečně) na danou položku objednávky. Na odpovídající rezervační objednávce následně zruší "přesunuté" původně rezervované množství a zároveň poníží celkové objednané množství na objednávce o tuto hodnotu. Teprve v případě, že na rezervačních objednávkách pro zákazníka neexistuje dostatečné rezervované množství, pokusí se systém rezervovat z volného množství dle nastavených parametrů pro rezervování.

  Při rezervování na objednávce z e-shopu  se systém nejdříve pokusí rezervovat z volného množství (dle parametrů pro rezervování). V případě, že neexistuje dostatečné volné množství pro rezervování, rezervuje se z rezervačních objednávek určených pro e-shop. Z jednotlivých rezervačních objednávek se "přenese" potřebné rezervované množství (i částečně) na danou položku objednávky a na rezervačních objednávkách se původně rezervované množství přesune do požadavků na dodavatele.

  Při likvidaci požadavků po příjmu na sklad se po zohlednění plánu rezervací na vydaných objednávkách rezervuje dle typu objednávek (nejdříve rezervační objednávky pro zákazníky, pak standardní objednávky a objednávky z e-shopu, nakonec rezervační objednávky pro e-shop), přičemž v rámci každé skupiny objednávek se zohledňuje nastavení parametru "dle datumu přijetí nebo dle termínu dodání".

  Přednastavené důvody osvobození od daně u služeb (verze 185)

  Datum a čas: 20.11.2017 0:00:00

  V číselníku služeb lze nově přednastavit důvody osvobození od DPH pro jednotlivá hlediska:
  - tuzemsko, EU - zasílání zboží
  - tuzemsko (reverse-charge)
  - vývoz, EU

  Úpravy na položce nabídky. (verze 183)

  Datum a čas: 20.11.2017 0:00:00

  Úpravy na položce nabídky (viz obr. v příloze):

  1. Byla přidána položka "Termín dodání"
     - má přednost před termínem dodání z hlavičky nabídky
     - zohledňuje se při tvorbě zakázky, projektu, objednávky...
  2. Celková nabízená cena - pouze informativní pole
  3. Kategorie bez vazby na číselník
     - lze zadat hodnoty mimo číselník, příp. vybrat z existujících ručně zadaných kategorií v rámci dané nabídky
  4. Pořadí (řazení) položek nabídky
     - jen sloupeček v dB
     - plánuje se pro využití v sestavách pro lepší kontrolu nad vzhledem a řazením položek v nabídce
     - nový sloupeček "onabit.razeni".
  (sloupec se aktuálně nepředvyplňuje, ani se podle něho momentálně nic neřadí, do budoucna se předpokládá rozšíření této funkcionality.)

  Pro testování zpřístupněno ve verzi
  182.01 (2.1.37.606).

  Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.7. 2017 (verze 183)

  Datum a čas: 27.06.2017 1:00:00

  V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1.7.2017 dochází k rozšíření okruhu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti.
  Oblast trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti (Hlava IV, Díl 2 zákona o DPH) bude doplněna o následující položky:

  1a Zlato - zprostředkování dodání investičního zlata
  3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
  4a Stavební a montážní práce - poskytnutí pracovníků
  6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
  7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

  EET - registrace faktur placených kartou (verze 181)

  Datum a čas: 01.03.2017 0:00:00

  U vydaných faktur placených kartou nebo jiným způsobem online na internetu (např. z objednávek z e-shopu) byla zpřístupněna dodatečná registrace v EET.
  Více informací naleznete v aktuální nápovědě.

  Kategorie jednání, ukládání vazeb u souvisejících jednání (verze 177)

  Datum a čas: 29.04.2016 1:00:00

  Jednání s obchodními partnery lze řadit do uživatelsky definovaných kategorií.
  Vazby na doklady (a jejich příp. změny) lze automaticky ukládat ke všem souvisejícím jednáním (pro dané primární jednání).
  Více informací naleznete v aktuální nápovědě.

  Cenový systém "SELECT" pro služby (verze 177)

  Datum a čas: 27.04.2016 1:00:00

  Přidána možnost upravovat prodejní ceny služeb systémem "SELECT"

  Uživatelský číselník stavů PO (verze 177)

  Datum a čas: 27.04.2016 1:00:00

  U přijatých objednávek lze nově používat uživatelský číselník stavů.

  Hromadné přidání účastníků jednání (verze 177)

  Datum a čas: 29.04.2016 1:00:00

  Účastníky jednání (za vlastní firmu i za obchodního partnera) lze nově přidat hromadně výběrem z prohlížeče se seznamem osob/kontaktů.
  Pro přidání účastníků za třetí strany je nutné zvolit variantu "Všechny kontakty" u prohlížeče pro výběr jednajících za obch. partnera.