Zákaznická podpora

rss-logo-60x60.jpg CRM

Přednastavené důvody osvobození od daně u služeb (verze 185)

Datum a čas: 19. 11. 2017 23:00:00

V číselníku služeb lze nově přednastavit důvody osvobození od DPH pro jednotlivá hlediska:
- tuzemsko, EU - zasílání zboží
- tuzemsko (reverse-charge)
- vývoz, EU

Úpravy na položce nabídky. (verze 183)

Datum a čas: 19. 11. 2017 23:00:00

Úpravy na položce nabídky (viz obr. v příloze):

1. Byla přidána položka "Termín dodání"
   - má přednost před termínem dodání z hlavičky nabídky
   - zohledňuje se při tvorbě zakázky, projektu, objednávky...
2. Celková nabízená cena - pouze informativní pole
3. Kategorie bez vazby na číselník
   - lze zadat hodnoty mimo číselník, příp. vybrat z existujících ručně zadaných kategorií v rámci dané nabídky
4. Pořadí (řazení) položek nabídky
   - jen sloupeček v dB
   - plánuje se pro využití v sestavách pro lepší kontrolu nad vzhledem a řazením položek v nabídce
   - nový sloupeček "onabit.razeni".
(sloupec se aktuálně nepředvyplňuje, ani se podle něho momentálně nic neřadí, do budoucna se předpokládá rozšíření této funkcionality.)

Pro testování zpřístupněno ve verzi
182.01 (2.1.37.606).

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.7. 2017 (verze 183)

Datum a čas: 27. 6. 2017 0:00:00

V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1.7.2017 dochází k rozšíření okruhu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti.
Oblast trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti (Hlava IV, Díl 2 zákona o DPH) bude doplněna o následující položky:

1a Zlato - zprostředkování dodání investičního zlata
3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
4a Stavební a montážní práce - poskytnutí pracovníků
6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

EET - registrace faktur placených kartou (verze 181)

Datum a čas: 28. 2. 2017 23:00:00

U vydaných faktur placených kartou nebo jiným způsobem online na internetu (např. z objednávek z e-shopu) byla zpřístupněna dodatečná registrace v EET.
Více informací naleznete v aktuální nápovědě.

Kategorie jednání, ukládání vazeb u souvisejících jednání (verze 177)

Datum a čas: 29. 4. 2016 0:00:00

Jednání s obchodními partnery lze řadit do uživatelsky definovaných kategorií.
Vazby na doklady (a jejich příp. změny) lze automaticky ukládat ke všem souvisejícím jednáním (pro dané primární jednání).
Více informací naleznete v aktuální nápovědě.

Cenový systém "SELECT" pro služby (verze 177)

Datum a čas: 27. 4. 2016 0:00:00

Přidána možnost upravovat prodejní ceny služeb systémem "SELECT"

Uživatelský číselník stavů PO (verze 177)

Datum a čas: 27. 4. 2016 0:00:00

U přijatých objednávek lze nově používat uživatelský číselník stavů.

Hromadné přidání účastníků jednání (verze 177)

Datum a čas: 29. 4. 2016 0:00:00

Účastníky jednání (za vlastní firmu i za obchodního partnera) lze nově přidat hromadně výběrem z prohlížeče se seznamem osob/kontaktů.
Pro přidání účastníků za třetí strany je nutné zvolit variantu "Všechny kontakty" u prohlížeče pro výběr jednajících za obch. partnera.