Zákaznická podpora

rss-logo-60x60.jpg Ostatní

April 2018 Update - nekompatibilita s Windows 2003 Server

Datum a čas: 15. 5. 2018 9:03:10

Upozorňujeme administrátory, že jarní aktualizace Windows 10 (April 2018 Update) přináší bezpečnostní omezení, které znemožňuje aplikacím spouštěným ze sdíleného síťového disku komunikovat po síti v případě, že je sdílení realizováno starším protokolem SMB 1.0. To se týká např. situace, kdy je na serveru instalován Windows 2003 Server.

Důsledkem je pak nemožnost spouštět Vision ERP na Windows 10 ze síťového disku. Konkrétně dochází k chybě při pokusu o navázání spojení s databázovým serverem
"Není možné uskutečnit databázové spojení". Windows 10 obsahující tento update má verzi 1803.

Plnohodnotným řešením problému je aktualizace operačního systému serveru na Windows 2008 Server nebo vyšší. Alternativním nouzovým řešením je nakopírování klientských souborů Vision ERP na jiný server, kde je novější OS (vybavený protokolem SMB 2.0 či 3.0), popř. na místní disk dané stanice a dočasně spouštět aplikaci lokálně.

Informace o nutnosti řízené aktualizace Vision ERP

Datum a čas: 11. 5. 2018 18:49:46

Informace o nutnosti řízené aktualizace Vision ERP
V souvislosti s GDPR došlo k velkým změnám mimo jiné ve struktuře systému Vision ERP.

Pro zachování všech funkcí je třeba věnovat přechodu na verzi 187 velkou pozornost.

Nová verze Vision ERP vyžaduje řízený upgrade.


V souvislosti s GDPR jsme museli ve Vision ERP provést řadu významných změn, které se odrazily také v jeho struktuře. Proto je třeba na verzi 187, kterou jsme zveřejnili v uplynulých dnech, přejít řízeným způsobem, zejména pokud váš systém obsahuje individuální přizpůsobení.


Řízený upgrade může buď provést váš IT manažer, nebo si můžete domluvit naši asistenci. Pouze s řízenou aktualizací se vyvarujete veškerých rizik spojených s přechodem na novou verzi. Přitom největším rizikem je, že individuálně vytvořené uživatelské objekty v systému přestanou správně fungovat.
Co obnáší řízený upgrade? Při správném postupu na novou verzi postupuje administrátor v osmi krocích, které obnáší zejména: instalaci testovací verze, identifikaci a úpravu nekompatibilních objektů, testování nové verze společně se zákazníkem, vypořádání testování, instalaci ostré verze, asistenci při náběhu provozu a nastavení přístupových práv dle úrovní daných požadavky GDPR. V každém případě nedoporučujeme řízený upgrade provádět v době, kdy by případné výpadky v systémy mohly vést ke kritickým situacím ve firmě (zpracování mezd, v průběhu náročné zakázky apod.).

Nový Správce služeb

Datum a čas: 3. 5. 2018 14:22:27

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit na novou verzi nástroje
Správce služeb. Utilitu najdete ke stažení v aktualizační sekci našeho webu anebo přímo zde, klepnutím na záhlaví této zprávy. Rovněž upozorňujeme, že tato verze utility je nezbytná pro správu služeb aplikačního serveru po aktualizaci Vision ERP na verzi 187 a vyšší.