Zákaznická podpora

rss-logo-60x60.jpg Skladové agendy

Rozšíření struktury položek matice o kódy jednotlivých rozměrů (verze 185)

Datum a čas: 20. 11. 2017 23:00:00

Struktura položek matice (tab. "omater") byla rozšířena přímo o kódy jednotlivých rozměrů položek matice ("rozmerpol1, rozmerpol2, rozmerpol3").

Restrikce zabraňující uživatelům vidět nákupní (dodavatelské), evidenční a prodejní ceny (verze 185)

Datum a čas: 20. 11. 2017 23:00:00

Původní restrikce "oPrices (Uživatel nesmí vidět evidenční ceny)" byla doplněna o novou funkčnost, která umožňuje zobrazovat/pořizovat položky příjemek, aniž by uživatelé viděli evidenční ceny. Tato restrikce se týká i kalkulovaných cen.
Dále byly vytvořeny 2 nové restrikce: "
oViewNakupCen (Uživatel nesmí vidět nákupní ceny)", která se týká dodavatelských cen a "oViewProdCen (Uživatel nesmí vidět prodejní ceny)", která se týká prodejních a nabídkových cen.

Ve všech případech byly odpovídající dialogy upraveny tak, aby položky s cenami byly "skryty", ale zároveň aby nebyla omezena funkčnost systému, zejména co se týče pořizování nových záznamů.
Výjimku tvoří prohlížeče akčních cen, hlavičkových fakturačních slev a dokladů uskutečněného plnění, které se uživatelům s restrikcí "oViewProdCen (Uživatel nesmí vidět prodejní ceny)" vůbec nezobrazí.

SQL dotazy jednotlivých prohlížečů (jak základních, tak podřízených prohlížečů na dialozích) byly upraveny tak, že základní varianty neobsahují databázová pole ani vypočtené sloupce týkající se nákupních (dodavatelských), evidenčních a prodejních cen. Tyto sloupce budou do SQL dotazu daného prohlížeče přidány automaticky systémem před jeho inicializací (v případě neexistence odpovídající restrikce).
Odpovídajícím způsobem bude nutné upravit případné uživatelské varianty prohlížečů.
Seznam prohlížečů a jednotlivých polí/sloupců naleznete v nápovědě.

Na úrovni sestav lze dané omezení uživatelsky řešit buďto nastavením sdílení jednotlivých sestav vybrané skupině uživatelů, příp. globálním systémovým skriptem vyvolávaným při tisku sestavy (System.OnInvokeReport).

Přecenění příjemek, ze kterých se "cenově" vydávalo na skladech s plánovanými cenami (verze 183)

Datum a čas: 7. 12. 2017 23:00:00

Nově se přecenění příjemek, ze kterých se "cenově" vydávalo, týká i skladů s plánovanými cenami. Včetně rekurzivního přecenění příjemek po převodu na sklad s tímto typem oceňování.

Minimální objednatelné množství položky na přijaté objednávce (verze 181)

Datum a čas: 26. 2. 2017 23:00:00

Na dialogu skladové položky (na záložce "Konverze MJ, další") lze zadat minimální objednatelné množství na přijaté objednávce.
Kontrola objednaného množství probíhá výhradně při ručním pořizování položky PO, netýká se tvorby PO z jiných dokladů (např. z nabídky), importů, ani funkcí "Přidat hromadně" a "Rozdělit položku na 2 záznamy".
V případě, že je v položce "Potvrzené množství" zadána menší hodnota, než je minimální objednatelné množství, systém automaticky opraví zadané množství na tuto hodnotu (bez upozorňující hlášky).

Použití velkoobchodní ceny v akčních cenách a cenovém systému SELECT (verze 181)

Datum a čas: 16. 2. 2017 23:00:00

Na dialogu skladové položky je nově možné zadat velkoobchodní cenu bez DPH.
V akčních cenách a metodě SELECT je nový způsob výpočtu prodejní ceny: "Cena se od velkoobchodní ceny (VOC) liší o x%".
Výpočet ceny dle VOC je podmíněn zadáním nenulové VOC.

Výběr typu a parametrů inventury (verze 181)

Datum a čas: 28. 2. 2017 23:00:00

Při zakládání inventury nad skladem lze nově volit typ inventury bez umístění (klasická vs. dle šarží a expirací) vč. dalších volitelných parametrů (např. zda automaticky předvyplňovat zjištěné inventurní stavy, zda do klasické inventury zahrnovat všechny položky nebo pouze položky skladem...).
Více informací najdete v aktuální nápovědě.

Přenášení členění z jiných dokladů do hlaviček příjemek a výdejek (verze 177)

Datum a čas: 24. 5. 2016 0:00:00

Parametr skladu týkající se způsobu přenášení členění z jiných dokladů do hlaviček příjemek a výdejek byl rozšířen o nové možnosti:
- vždy používat členění z jiných dokladů
- používat jen naplněné hodnoty členění z jiných dokladů, zbytek přenášet z nastavení skladu