Zákaznická podpora

rss-logo-60x60.jpg Skladové agendy

Speciální hmotnosti na kartě skladové položky (verze 189)

Datum a čas: 12.10.2018 1:00:00

Na kartě skladové položky lze na záložce "Konverze MJ, další" zadat nově tyto speciální hmotnosti (v kg):

 • brutto
 • netto
 • hmotnost čistá - hmotnost zboží s komerčním obalem nebo komerčními obaly, které přímo chrání zboží
 • hmotnost vlastní - hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu (použití v Intrastatu)
 • Funkce pro rozdělení položky vydané objednávky (verze 189)

  Datum a čas: 17.10.2018 1:00:00

  Na dialogu hlavičky vydané objednávky je nová funkce, která umožňuje rozdělit označenou položku objednávky dle zadaného množství.
  Při samotném rozdělení položky se zohledňuje potvrzené a dodané množství a taky množství čekající v předpříjmu...

  Velkoobchodní ceny v cizí měně (verze 189)

  Datum a čas: 17.10.2018 1:00:00

  Na dialogu skladové položky lze nově kromě velkoobchodní ceny (VOC) v domácí měně zadat i VOC v cizí měně, a to na záložce "Ceníky/Velkoobchodní ceny".
  Změny VOC v domácí i cizí měně se evidují. Pomocí tlačítka "Historie VOC" lze zobrazit historicky platné VOC.
  VOC v cizí měně se zohledňují i při výpočtu prodejní ceny dle VOC v akčních cenách a metodě SELECT.

  Rozšíření struktury položek matice o kódy jednotlivých rozměrů (verze 185)

  Datum a čas: 21.11.2017 0:00:00

  Struktura položek matice (tab. "omater") byla rozšířena přímo o kódy jednotlivých rozměrů položek matice ("rozmerpol1, rozmerpol2, rozmerpol3").

  Restrikce zabraňující uživatelům vidět nákupní (dodavatelské), evidenční a prodejní ceny (verze 185)

  Datum a čas: 21.11.2017 0:00:00

  Původní restrikce "oPrices (Uživatel nesmí vidět evidenční ceny)" byla doplněna o novou funkčnost, která umožňuje zobrazovat/pořizovat položky příjemek, aniž by uživatelé viděli evidenční ceny. Tato restrikce se týká i kalkulovaných cen.
  Dále byly vytvořeny 2 nové restrikce: "
  oViewNakupCen (Uživatel nesmí vidět nákupní ceny)", která se týká dodavatelských cen a "oViewProdCen (Uživatel nesmí vidět prodejní ceny)", která se týká prodejních a nabídkových cen.

  Ve všech případech byly odpovídající dialogy upraveny tak, aby položky s cenami byly "skryty", ale zároveň aby nebyla omezena funkčnost systému, zejména co se týče pořizování nových záznamů.
  Výjimku tvoří prohlížeče akčních cen, hlavičkových fakturačních slev a dokladů uskutečněného plnění, které se uživatelům s restrikcí "oViewProdCen (Uživatel nesmí vidět prodejní ceny)" vůbec nezobrazí.

  SQL dotazy jednotlivých prohlížečů (jak základních, tak podřízených prohlížečů na dialozích) byly upraveny tak, že základní varianty neobsahují databázová pole ani vypočtené sloupce týkající se nákupních (dodavatelských), evidenčních a prodejních cen. Tyto sloupce budou do SQL dotazu daného prohlížeče přidány automaticky systémem před jeho inicializací (v případě neexistence odpovídající restrikce).
  Odpovídajícím způsobem bude nutné upravit případné uživatelské varianty prohlížečů.
  Seznam prohlížečů a jednotlivých polí/sloupců naleznete v nápovědě.

  Na úrovni sestav lze dané omezení uživatelsky řešit buďto nastavením sdílení jednotlivých sestav vybrané skupině uživatelů, příp. globálním systémovým skriptem vyvolávaným při tisku sestavy (System.OnInvokeReport).

  Přecenění příjemek, ze kterých se "cenově" vydávalo na skladech s plánovanými cenami (verze 183)

  Datum a čas: 08.12.2017 0:00:00

  Nově se přecenění příjemek, ze kterých se "cenově" vydávalo, týká i skladů s plánovanými cenami. Včetně rekurzivního přecenění příjemek po převodu na sklad s tímto typem oceňování.

  Použití velkoobchodní ceny v akčních cenách a cenovém systému SELECT (verze 181)

  Datum a čas: 17.02.2017 0:00:00

  Na dialogu skladové položky je nově možné zadat velkoobchodní cenu bez DPH.
  V akčních cenách a metodě SELECT je nový způsob výpočtu prodejní ceny: "Cena se od velkoobchodní ceny (VOC) liší o x%".
  Výpočet ceny dle VOC je podmíněn zadáním nenulové VOC.

  Minimální objednatelné množství položky na přijaté objednávce (verze 181)

  Datum a čas: 27.02.2017 0:00:00

  Na dialogu skladové položky (na záložce "Konverze MJ, další") lze zadat minimální objednatelné množství na přijaté objednávce.
  Kontrola objednaného množství probíhá výhradně při ručním pořizování položky PO, netýká se tvorby PO z jiných dokladů (např. z nabídky), importů, ani funkcí "Přidat hromadně" a "Rozdělit položku na 2 záznamy".
  V případě, že je v položce "Potvrzené množství" zadána menší hodnota, než je minimální objednatelné množství, systém automaticky opraví zadané množství na tuto hodnotu (bez upozorňující hlášky).

  Výběr typu a parametrů inventury (verze 181)

  Datum a čas: 01.03.2017 0:00:00

  Při zakládání inventury nad skladem lze nově volit typ inventury bez umístění (klasická vs. dle šarží a expirací) vč. dalších volitelných parametrů (např. zda automaticky předvyplňovat zjištěné inventurní stavy, zda do klasické inventury zahrnovat všechny položky nebo pouze položky skladem...).
  Více informací najdete v aktuální nápovědě.

  Přenášení členění z jiných dokladů do hlaviček příjemek a výdejek (verze 177)

  Datum a čas: 24.05.2016 1:00:00

  Parametr skladu týkající se způsobu přenášení členění z jiných dokladů do hlaviček příjemek a výdejek byl rozšířen o nové možnosti:
  - vždy používat členění z jiných dokladů
  - používat jen naplněné hodnoty členění z jiných dokladů, zbytek přenášet z nastavení skladu