Zákaznická podpora

rss-logo-60x60.jpg Technické zprávy

Omezení zobrazení cen

Datum a čas: 14. 2. 2018 11:44:11

Upozorňujeme, že ve verzi 185 byla přidána vlastnost omezující vyjmenovaným uživatelů zobrazovat nákupní ceny (nebo i evidenční ceny případně prodejní ceny). Funkce byla naprogramována tak, aby byla kompatibilní s výchozím nastavením systému. Funkce ale nemusí být stoprocentně kompatibilní s některými uživatelskými přizpůsobeními.

Funkce není destruktivní, ale program by při nekompatibilitě hlásil databázovou chybu v určitých prohlížečích
(a to v případě, že existují uživatelské varianty prohlížečů, které obsahují vypočtené sloupce s cenami se stejnými názvy jako u sloupců vytvářených za běhu programu automaticky - došlo by tak k pokusu o vložení sloupce s existujícím názvem do jednoho SQL dotazu).

Funkce je dobře popsaná v „helpu“  (viz odkaz) včetně prohlížečů, kterých se dotýká. Zmiňované restrikce se jmenují :   "oPrices" ," oViewNakupCen", "oViewProdCen"

Váš administrátor by měl být schopen upravit vaše specializovaná přizpůsobení. Pokud ne, je možno si u nás objednat konzultaci - změny by mělo jít provést na dálku a pracnost by se měla obvykle pohybovat maximálně v jednotkách hodin.

GDPR --> Vision32

Datum a čas: 15. 12. 2017 17:34:35

Vážení obchodní přátelé, předkládáme Vám dokument GDPR & ERP Vision32 (General Data Protection Regulation) k prostudování. Dokument je ve verzi 1, budeme jej postupně doplňovat jak o popis nových funkčností (pokud si to okolnosti vyžádají), tak i o návody na ochranu osobních dat ve Vision32. Předkládaný úvodní dokument poskytne pověřenci (nebo osobě pověřené) ve Vaší organizaci základní informace o ochraně osobních dat ve Vision32.