Zákaznická podpora

rss-logo-60x60.jpg Účetní agendy

Tvorba a účtování časových rozlišení (verze 183)

Datum a čas: 29. 6. 2017 0:00:00

Tvorba a účtování časových rozlišení
Program nabídne, umožní, tvořit časová rozlišení a uložit je, je-li účtováno na účet časového rozlišení a to u přijatých a uskutečněných plnění, u běžných účetních dokladů.
Program obsahuje prostředky pro účtování a údržbu vytvořených časových rozlišení.
Seznam účtů časových rozlišení, na která program reaguje nabídkou nebo umožněním tvorby časových rozlišení, je dán paramtrem ve sdílených parametrech účetnictví.
Program nabízí zaúčtování položek časových rozlišení, které má podle plánu proběhnout, v okamžiku otevření příslušné účetní knihy.
Kromě toho lze explicitně otevřít seznam nezaúčtovaných časových rozlišení a případně zaúčtovat.

Program účtuje vždy na účet časového rozlišení, na který bylo vložené tak, aby se částka celkem časového rozlišení snižovala. Proti-zápis provede buď na účet vyrovnání (v dialogu časového rozlišení), nebo pokud není a je zvolená souvztažnost, potom postupuje podle souvztažnosti.

DPH za skupinu (verze 183)

Datum a čas: 30. 6. 2017 0:00:00

Funkčnost DPH za skupinu je určena k usnadnění podání přiznání k DPH při registraci k DPH skupiny.
Program umožní v nastavení k DPH nastavit:

· Člen skupiny (vytváří výkaz dph, nesmí vytvořit ani odeslat dávku)
pro uživatele, který vykazuje DPH za skupinu, přitom jde o firmu, která je pouze členem skupiny.
·
Matka skupiny (vytváří výkaz dph, vytváří i odesílá dávku EP, ale jen za skupinu)
pro uživatele, který vykazuje DPH za skupinu, přitom tento uživatel je nositelem skupinového DIČ

Pro matku skupiny umožní program vytvořit souhrnné přiznání k DPH za skupinu z přiznání jednotlivých členů skupiny.
Vytvořené přiznání za skupinu lze vytisknout a podat.

Úpravy v Účetnictví (verze 183)

Datum a čas: 30. 6. 2017 0:00:00

Změna algoritmu výpočtu měsíce DPH u nového přijatého plnění tak, aby odpovídala zákonu o DPH.
Týká se případu, kdy datum případu je menší než DUZP, pak se měsíc DPH počítá vždy z DUZP.

Řešení problému při rušení výkonů z projektů - nové povolení uDelInCmpAaccts:

Uživatel může odstraňovat položky účetních dokladů na vnitropodnikových účtech - povolení je nezávislé na uDokladDel, pro zrušení v uzavřeném období je ale vyžadované povolení pracovat v uzavřených obdobích (uWORKINCLSPER)

Revize kontrol kontrol typu uzavřené období u storen a opravných daň. dokladů přijatých a usk. plnění, úpravy, opravy.

Řešení nepovolené duplicity v kontrolním hlášení oddíl A1.
Týká se evidenčního čísla dokladu (c_evid_dd).

Přidána nová možnost omezit vystavování upomínek při hromadném vystavení podle účtu
Podrobnosti v nápovědě.

Změna setřídění položek dokladu v dialogu účetního dokladu.
Podle období, účetní kniha, řada, číslo dokladu, měsíc, id databáze, čas vložení od nejmladšího.

Zachování pořadí položek dokladu při kopírování účetního dokladu.
Jde o změnu algoritmu kopírování a storen dokladů, které vede k zachování pořadí vložení položek.


Vykazování v případě cizí měny (verze 181)

Datum a čas: 21. 1. 2018 23:00:00

Doplněno vykazování EET i pro případ cizí měny

Optimalizace dotazů saldokont pro ASA16, omezení kaskádních změn (verze 181)

Datum a čas: 21. 1. 2018 23:00:00

Optimalizace dotazů saldokont pro ASA 16 v případě zvolení firmy nebo firem.
Nová m
ožnost zamezit kaskádní změně klíče saldokonta v případě změny u předpisu saldokontního případu: U některých účtů, které nejsou účty pohledávek nebo závazků je nežádoucí kaskádní změna účtu, ič firmy, multi firmy, variabilního symbolu, nebo rozlišení VS u předpisu, např. účet 335

Úpravy zjišťování vlastních DIČ (verze 181)

Datum a čas: 21. 1. 2018 23:00:00

Úpravy zjišťování vlastních DIČ - aby se zachytily změny při skupinové registraci

Kontrolní hlášení - rozšíření kontrol (verze 181)

Datum a čas: 21. 1. 2018 23:00:00

Nesmí být prázdné evidenční číslo dokladu

Platobný systém SEPA (verze 175)

Datum a čas: 21. 12. 2015 23:00:00

SEPA formát
Slovenská legislativa ukládá od 1.2.2016 povinnost komunikovat s bankami v SEPA formátu (bližší informace je možno získat u vaší banky) .
Od verze Vision32 2.1.35.1065 je k dispozici export platebních příkazů a import bankovních výpisů ve formátu SEPA.
Pro převodní příkazy se jedná o formát odpovídající XML schematu pain.001.001.03.xsd, pro bankovní výpisy o camt.053.001.02.xsd.  
Funkčnost je přístupná pouze pro slovenské firmy.

ISDOC (verze 175)

Datum a čas: 1. 10. 2015 0:00:00

Od verze 175:
Import faktur ve formátu ISDOC je nyní součástí aplikace Vision32
Program od této verze poskytuje další možnost usnadnění importů faktur ISDOC - přetažením myší nad prohlížeč přijatých faktur nebo nad prohlížeč importních ISDOC faktur včetně případného PDF souboru. Lze přetáhnout jak soubory uložené na disku, tak přílohy MS Outlook.
Import příloh jiného poštovní klienta není podporován a tato funkce nemusí pracovat správně.

1. Přetažením jednoho ISDOC souboru myší nad prohlížeč přijatých plnění, se nyní spustí import do stávající importní tabulky ISDOC a hned následně se zaúčtuje. Potom se otevře tato naimporotvaná faktura pro změny( update) a uživatel může naimportovanou fakturu zkontrolovat a případně zkorigovat.
Soubor ISDOC se také uloží do dokumentů v importních ISDOC tabulkách (uisdpln) a u výsledného přijatého plnění.

2. V případě přetažení více souborů ISDOC se faktury pouze naimportují do importní tabulky ISDOC (včetně uložení ISDOC souboru do dokumentů) a otevře se prohlížeč. Uživatel pak může prohlédnout importní ISDOC faktury a zaúčtovat označené již stávající známou metodou.

3. V případě přetažení 1 nebo více souborů faktur ISDOC nad prohlížeč ISDOC faktur se faktury naimportují (včetně uložení ISDOC souboru do dokumentů).

4.V případě přetažení 1 souboru ISDOC a současně se 1 souborem PDF se kromě akcí dle bodu 2 nebo 3 uloží také do dokumentů uloží PDF soubor.
Kdyby bylo souborů ISDOC nebo PDF více, program PDF soubor neuloží.