Zákaznická podpora

rss-logo-60x60.jpg Účetní agendy

Odezva - účetní doklady, přijatá plnění, uskutečněná plnění, příjemky a výdejky a další funkce, spojené s účetním dokladem (verze 189)

Datum a čas: 27.11.2018 0:00:00

Přepracován systém triggerů a uložených procedur, které vyhodnocují saldokonto, účetní stav, případně likvidaci a další související evidence tak, aby omezení rychlosti při konkurenci transakcí - tj. při práci několika účetních na podobném rozsahu účtů - bylo minimalizováno. Zámky částí tabulek se tím omezí na zámky jen jednotlivých záznamů v tabulce.

Údržba kumulačních tabulek stavů účtů (verze 189)

Datum a čas: 07.12.2018 0:00:00

Novou možností, jak zvýšit propustnost konkurenčního prostředí oblasti účetních dokladů je uživatelsky nastavitelná metoda údržby kumulačních tabulek stavů účtů: Okamžitě (původní), v časových intervalech - umožní rychlejší odezvu

Kontrola kurzů pohledávek a závazků v cizích měnách na kurz rozvahový (verze 189)

Datum a čas: 27.11.2018 0:00:00

Nová vypínatelná kontrola kurzů pohledávek a závazků v cizích měnách na kurz rozvahový v 1. měsíci období

Platební a splátkové kalendáře (verze 189)

Datum a čas: 27.11.2018 0:00:00

Úpravy na základě zkušebního provozu, mimo jiné, úprava vkládání splátek do plateb o kt. se neúčtuje a ošetření v případě zrušení daňového dokladu platby.

Penalizační faktury a výpočet penále (verze 189 /připravuje se)

Datum a čas: 27.11.2018 0:00:00

upraveno podle nového znění zákona a doplněných REPO sazeb

Drobné změny v účetnictví (verze 189)

Datum a čas: 27.11.2018 0:00:00

 • Při párování saldokont - nastavení firmy v hlavičce dokladu pokladní knihy na základě shodné firmy v položkách
 • Účetní souvztažnosti u přijatých plnění - nová možnost vyrovnat doklad na zadaný účet v souvztažnosti
 • Uskutečněná plnění - kontrola na existující variabilní symbol
 • Export převodních příkazů - změny formátu u některých bank v důsledku GDPR
 • Kontrolní hlášení - umožnit prázdné dič pro země mimo EU
 • Import výpisů a export převodních příkazů ve formátu Gemini Raifaisenbank (verze 189)

  Datum a čas: 27.11.2018 0:00:00

  Revise a úprava podle aktuálního formátu, přizpůsobení Raifaisenbank.

  Exportu převodních příkazů BEST-KB - nová verze Komerční banka (verze 189)

  Datum a čas: 27.11.2018 0:00:00

  Úpravy podle nové verze u Komerční banky s využitelností i pro některé jiné banky

  Závěrka období - kontrola a účtování kurzových rozdílů nevyrovnaných závazků a pohledávek v cizích měnách (verze 187)

  Datum a čas: 31.10.2018 0:00:00

  Do závěrky období doplněná kontrola kurzů na rozvahový a možnost zaúčtovat kurzové rozdíly nevyrovnaných závazků a pohledávek v cizích měnách.
  Program po otevření dialogu pro závěrku období zkontroluje, zda každé pohledávky / závazku v cizí měně souhlasí výsledný kurz na kurz rozvahový. Podmínkou pro správnou funkčnost je mít naplněný kurzový lístek posledního pracovního dne uzavíraného období. Pokud program nalezne nesoulad, zobrazí červený text "Nalezené závazky/pohledávky kt.nejsou oceněné rozvahovým kurzem. Dopr. zúčtovat kurzové rozdíly." umístěný pod tl. přepočet saldokont. Pod textem je zobrazený rozvahový den a pod ním tl. "Zúčtování kurz. rozdílů závazků a pohledávek". Po provedeném zúčtování program opakuje kontrolu.
  Program umožní provést závěrku i když se v datech vyskytne nevyrovnaný závazek/pohledávka v cizí měně s kurzem, který neodpovídá rozvahovému

  Kontrola kurzu při účtování do 1. měsíce období (verze 187)

  Datum a čas: 31.10.2018 0:00:00

  Vypínatelná kontrola na rozvahový kurz k poslednímu dni minulého obobí v prvním měsíci období.
  Možnost vypnout kontrolu je řešená privátním parametrem a je možné ji v nastavení privátních parametrů opět zapnout.
  Každé nové období je založen parametr k danému období a zapnutý.
  Kontrola je implementovaná do
  - párování saldokont
  - párování převodních příkazů
  - účtování výpisů
  - při vložení položky dokladu, která se přiřadí do některého saldokontního případu.

  Upravena funkčnost Souhrnný doklad tuzemského přijatého plnění (verze 187)

  Datum a čas: 19.06.2018 1:00:00

  Jednotlivé složky se nyní vždy součtují do souhrnného dokladu. Upraveno přeskakování nepotřebných položek podle nastavení.

  Kontrola a úpravy kurzové rozdíly a s tím související funkčnost závěrky (verze 187)

  Datum a čas: 31.10.2018 0:00:00

  Do závěrky období doplněna vypínatelná kontrola zaúčtování kurzových rozdílů
  Testuje se, zda existuje účetní doklad s kurzovými rozdíly, pokud ne, program na to upozorní. Upozornění lze vypnout.

  Platební a splátkové kalendáře (verze 187)

  Datum a čas: 18.06.2018 1:00:00

  Funkčnost platebních a splátkových kalendářů nyní po aplikaci připomínek ověřená a uvolněná.
  Funkčnost je dostupná v
  Menu | Účetnictví | Účetní doklady podle vlastností | Platební a splátkové kalendáře.

  Funkčnost řeší
  · vložení a údržbu platebních a splátkových kalendářů
  · vkládání dokladů jednotlivých splátek splátkového kalendáře
  · nabídku k úhradě splátek platebních kalendářů
  · párování při úhradě splátek platebních kalendářů
  · vkládání příslušných dokladů ke splátkám platebního kalendáře při jejich úhradě pomocí funkčností:
  párování saldokonto, párování převodních příkazů párování (účtování) výpisů

  Daňová rekapitulace přijatých plnění pro všechna hlediska (verze 187)

  Datum a čas: 18.06.2018 1:00:00

  V tabulce přijatých plnění byl doplněn výpočet daňové rekapitulace pro všechna hlediska.
  Na základě toho byl vytvořen
  - Dialog, který zobrazuje daňovou rekapitulaci přijatého plnění
  - nový panel - náhled v prohlížeči přijatých plnění "Daňová rekapitulace".

  Tvorba a účtování časových rozlišení (verze 183)

  Datum a čas: 29.06.2017 1:00:00

  Tvorba a účtování časových rozlišení
  Program nabídne, umožní, tvořit časová rozlišení a uložit je, je-li účtováno na účet časového rozlišení a to u přijatých a uskutečněných plnění, u běžných účetních dokladů.
  Program obsahuje prostředky pro účtování a údržbu vytvořených časových rozlišení.
  Seznam účtů časových rozlišení, na která program reaguje nabídkou nebo umožněním tvorby časových rozlišení, je dán paramtrem ve sdílených parametrech účetnictví.
  Program nabízí zaúčtování položek časových rozlišení, které má podle plánu proběhnout, v okamžiku otevření příslušné účetní knihy.
  Kromě toho lze explicitně otevřít seznam nezaúčtovaných časových rozlišení a případně zaúčtovat.

  Program účtuje vždy na účet časového rozlišení, na který bylo vložené tak, aby se částka celkem časového rozlišení snižovala. Proti-zápis provede buď na účet vyrovnání (v dialogu časového rozlišení), nebo pokud není a je zvolená souvztažnost, potom postupuje podle souvztažnosti.

  DPH za skupinu (verze 183)

  Datum a čas: 30.06.2017 1:00:00

  Funkčnost DPH za skupinu je určena k usnadnění podání přiznání k DPH při registraci k DPH skupiny.
  Program umožní v nastavení k DPH nastavit:

  · Člen skupiny (vytváří výkaz dph, nesmí vytvořit ani odeslat dávku)
  pro uživatele, který vykazuje DPH za skupinu, přitom jde o firmu, která je pouze členem skupiny.
  ·
  Matka skupiny (vytváří výkaz dph, vytváří i odesílá dávku EP, ale jen za skupinu)
  pro uživatele, který vykazuje DPH za skupinu, přitom tento uživatel je nositelem skupinového DIČ

  Pro matku skupiny umožní program vytvořit souhrnné přiznání k DPH za skupinu z přiznání jednotlivých členů skupiny.
  Vytvořené přiznání za skupinu lze vytisknout a podat.

  Úpravy v Účetnictví (verze 183)

  Datum a čas: 30.06.2017 1:00:00

  Změna algoritmu výpočtu měsíce DPH u nového přijatého plnění tak, aby odpovídala zákonu o DPH.
  Týká se případu, kdy datum případu je menší než DUZP, pak se měsíc DPH počítá vždy z DUZP.

  Řešení problému při rušení výkonů z projektů - nové povolení uDelInCmpAaccts:

  Uživatel může odstraňovat položky účetních dokladů na vnitropodnikových účtech - povolení je nezávislé na uDokladDel, pro zrušení v uzavřeném období je ale vyžadované povolení pracovat v uzavřených obdobích (uWORKINCLSPER)

  Revize kontrol kontrol typu uzavřené období u storen a opravných daň. dokladů přijatých a usk. plnění, úpravy, opravy.

  Řešení nepovolené duplicity v kontrolním hlášení oddíl A1.
  Týká se evidenčního čísla dokladu (c_evid_dd).

  Přidána nová možnost omezit vystavování upomínek při hromadném vystavení podle účtu
  Podrobnosti v nápovědě.

  Změna setřídění položek dokladu v dialogu účetního dokladu.
  Podle období, účetní kniha, řada, číslo dokladu, měsíc, id databáze, čas vložení od nejmladšího.

  Zachování pořadí položek dokladu při kopírování účetního dokladu.
  Jde o změnu algoritmu kopírování a storen dokladů, které vede k zachování pořadí vložení položek.


  Vykazování v případě cizí měny (verze 181)

  Datum a čas: 22.01.2018 0:00:00

  Doplněno vykazování EET i pro případ cizí měny

  Optimalizace dotazů saldokont pro ASA16, omezení kaskádních změn (verze 181)

  Datum a čas: 22.01.2018 0:00:00

  Optimalizace dotazů saldokont pro ASA 16 v případě zvolení firmy nebo firem.
  Nová m
  ožnost zamezit kaskádní změně klíče saldokonta v případě změny u předpisu saldokontního případu: U některých účtů, které nejsou účty pohledávek nebo závazků je nežádoucí kaskádní změna účtu, ič firmy, multi firmy, variabilního symbolu, nebo rozlišení VS u předpisu, např. účet 335

  Úpravy zjišťování vlastních DIČ (verze 181)

  Datum a čas: 22.01.2018 0:00:00

  Úpravy zjišťování vlastních DIČ - aby se zachytily změny při skupinové registraci

  Kontrolní hlášení - rozšíření kontrol (verze 181)

  Datum a čas: 22.01.2018 0:00:00

  Nesmí být prázdné evidenční číslo dokladu

  Platobný systém SEPA (verze 175)

  Datum a čas: 22.12.2015 0:00:00

  SEPA formát
  Slovenská legislativa ukládá od 1.2.2016 povinnost komunikovat s bankami v SEPA formátu (bližší informace je možno získat u vaší banky) .
  Od verze Vision32 2.1.35.1065 je k dispozici export platebních příkazů a import bankovních výpisů ve formátu SEPA.
  Pro převodní příkazy se jedná o formát odpovídající XML schematu pain.001.001.03.xsd, pro bankovní výpisy o camt.053.001.02.xsd.  
  Funkčnost je přístupná pouze pro slovenské firmy.

  ISDOC (verze 175)

  Datum a čas: 01.10.2015 1:00:00

  Od verze 175:
  Import faktur ve formátu ISDOC je nyní součástí aplikace Vision32
  Program od této verze poskytuje další možnost usnadnění importů faktur ISDOC - přetažením myší nad prohlížeč přijatých faktur nebo nad prohlížeč importních ISDOC faktur včetně případného PDF souboru. Lze přetáhnout jak soubory uložené na disku, tak přílohy MS Outlook.
  Import příloh jiného poštovní klienta není podporován a tato funkce nemusí pracovat správně.

  1. Přetažením jednoho ISDOC souboru myší nad prohlížeč přijatých plnění, se nyní spustí import do stávající importní tabulky ISDOC a hned následně se zaúčtuje. Potom se otevře tato naimporotvaná faktura pro změny( update) a uživatel může naimportovanou fakturu zkontrolovat a případně zkorigovat.
  Soubor ISDOC se také uloží do dokumentů v importních ISDOC tabulkách (uisdpln) a u výsledného přijatého plnění.

  2. V případě přetažení více souborů ISDOC se faktury pouze naimportují do importní tabulky ISDOC (včetně uložení ISDOC souboru do dokumentů) a otevře se prohlížeč. Uživatel pak může prohlédnout importní ISDOC faktury a zaúčtovat označené již stávající známou metodou.

  3. V případě přetažení 1 nebo více souborů faktur ISDOC nad prohlížeč ISDOC faktur se faktury naimportují (včetně uložení ISDOC souboru do dokumentů).

  4.V případě přetažení 1 souboru ISDOC a současně se 1 souborem PDF se kromě akcí dle bodu 2 nebo 3 uloží také do dokumentů uloží PDF soubor.
  Kdyby bylo souborů ISDOC nebo PDF více, program PDF soubor neuloží.