Zákaznická podpora

rss-logo-60x60-(1).jpgSeznam dílčích aktualizací ERP Vision32

2.1.38.0732 (DB187.207)

Datum a čas: 15.11.2018 9:47:21

{2.1.38.0732}
Common - ošetření dlouhé doby odezvy WS VIES

2.1.38.0731 (DB187.207)

Datum a čas: 14.11.2018 8:36:48

{2.1.38.0731}
Obecné vlastnosti - Aplikační akci registrovanou ve skriptu System.OnInit nebylo možné trvale umístit do hlavní lišty programu.

2.1.38.0728 (DB187.207)

Datum a čas: 07.11.2018 14:47:42

{2.1.38.728}
eGovernment - při volání funkce pro zjištění vzdálennosti je akceptován Google API key

2.1.38.0721 (DB187.206)

Datum a čas: 01.11.2018 14:42:09

{2.1.38.0721}
Majtek - kopie kret DM a OE

2.1.38.0717 (DB187.204)

Datum a čas: 24.10.2018 11:09:08

{2.1.38.0717}
Datové schránky - viditelné i DZ bez dotaženého IČ

2.1.38.0715 (DB187.203)

Datum a čas: 22.10.2018 17:09:33

{2.1.38.0714}
Majetek - OE chyba při zobrazení referenta

2.1.38.0712 (DB187.202)

Datum a čas: 16.10.2018 16:32:57

{2.1.38.0712}
Oprava úvodních kontrol v tvorbě opravných položek k pohledávkám

2.1.38.0711 (DB187.202)

Datum a čas: 16.10.2018 14:22:46

{2.1.38.0711}
Oprava vkládání do spisové služby z úč. dokladu

2.1.38.0703 (DB187.191)

Datum a čas: 08.10.2018 13:25:48

{2.1.38.0703}
Evidence vozidel - oprava chyby při vkládání nové karty vozidla převzetím z karty majetku

2.1.38.0702 (DB187.191)

Datum a čas: 05.10.2018 15:51:52

{2.1.38.0702}
UCTO - úprava načítání BV ve formátu SEPA pro ČSOB

2.1.38.0698 (DB187.188)

Datum a čas: 03.10.2018 10:21:06

{2.1.38.0695}
Doplnění exportu převodních příkazů BEST KB zahraniční o VS a KS

{2.1.38.0692}
{Obecné funkce - skripty}
Skriptovací funkce InvokeReport a InvokeReportWithParams vyvolají výjimku v případě, že je v argumentech uvedeno neplatné jméno tiskárny.

2.1.38.0687 (DB187.186)

Datum a čas: 27.09.2018 12:29:11

{2.1.38.0686}
Kalendář - oprava funkcionality dovolených; univerzálních administrátorů událostí

2.1.38.0685 (DB187.185)

Datum a čas: 26.09.2018 12:38:09

{2.1.38.0685}
Evidence zásilek - oprava uzavření dne ČP
{2.1.38.0684}
Doplněno jméno vedoucího do číselníku středisek

2.1.38.0682 (DB187.185)

Datum a čas: 25.09.2018 12:58:06

Oprava účtování platebních / splátkových kalendářů - po zrušení úhrady a novém zaúčtování se vytvořil daňový doklad znovu přesto, že už byl vytvořen.

2.1.38.0682 (DB187.184)

Datum a čas: 24.09.2018 15:54:07

{2.1.38.0682}
Oprava funkce fakturace z příjemky
{2.1.38.0680}
Datové zprávy - doručenka
{2.1.38.0679}
Řešení chyby znepřístupnění polí pro saldokonto u přijatého plnění po ručním zadání vztažného účtu, pokud byl při založení nového záznamu prázdný. Při zovlení z číselníku se chyba neprojeví.

2.1.38.0678 (DB187.181)

Datum a čas: 19.09.2018 11:00:22

Vazba mezi skladovými položkami a evidencí dokumentů.

2.1.38.0666 (DB187.168)

Datum a čas: 05.09.2018 12:47:01

{2.1.38.0666}
Firemní kalendář - přidána možnost ukládat nastavené zobrazení

2.1.38.0665 (DB187.168)

Datum a čas: 04.09.2018 16:00:33

{2.1.38.0665}
GDPR - uložení nového kontaktu před odesláním žádosti

2.1.38.0663 (DB187.168)

Datum a čas: 03.09.2018 16:00:36

{2.1.38.0662}
eGovernment - oprava výstupu důvodů pro dodatečné přznání DPH do XML

2.1.38.0661 (DB187.167)

Datum a čas: 03.09.2018 10:46:58

{2.1.38.0661}
Optimalizace browserů pro rozbory a finanční plány

{2.1.38.0659}
Oprava přepočtu časového rozlišení

2.1.38.0658 (DB187.166)

Datum a čas: 31.08.2018 11:56:22

Datová schránka - uživatel, předmět zprávy

2.1.38.0654 (DB187.164)

Datum a čas: 30.08.2018 13:39:24

{2.1.38.0654}
Kalendář - přidání funkcionality pro schvalování dovolených

2.1.38.0645 (DB187.156)

Datum a čas: 22.08.2018 15:25:14

{2.1.38.0644}
GDPR - oprava generování souhlasu z jednoho kontaktu

2.1.38.0643 (DB187.156)

Datum a čas: 21.08.2018 15:45:45

{2.1.38.0643 187.156}
Oprava funkce pro automatickou změnu variabilního symbolu při změně čísla dokladu uskutečněného plnění

2.1.38.0643 (DB187.155)

Datum a čas: 20.08.2018 16:44:59

{2.1.38.0643}
Opravena chyba v uplatňování bezpečnostních pravidel pro hesla.

2.1.38.0641 (DB187.154)

Datum a čas: 16.08.2018 14:04:04

{2.1.38.0639}
Skriptovací funkce InvokeReport a InvokeReportWithParams byly doplněny o možnost volby tiskárny a počtu kopií.

2.1.38.0637 (DB187.154)

Datum a čas: 15.08.2018 11:33:54

{2.1.38.0637}
Při přihlašování k databázi se již nezobrazuje hlášení, pokud heslo nesplňuje bezpečnostní podmínky.

2.1.38.0636 (DB187.154)

Datum a čas: 14.08.2018 16:50:29

{2.1.38.0636}
Přídavný modul EDI - přidání procedury pro automatický export potvrzení objednávky

2.1.38.0633 (DB187.151)

Datum a čas: 13.08.2018 11:25:12

{2.1.38.0633}
Odstraněna občasná nežádoucí chybová hlášení při nedostatečné úrovni práv dle GDPR

2.1.38.0623 (DB187.146)

Datum a čas: 06.08.2018 13:55:30

{2.1.38.0623}
Globálním parametrem (g_string_pk_protection) lze potlačit kontrolu na "bílé" znaky ve stringovém prim. klíči při vkládání nových záznamů (0=vypnuto, 1=varování, 2=zakázáno=výchozí)

2.1.38.0618 (DB187.145)

Datum a čas: 02.08.2018 12:33:15

{2.1.38.0618}
Opravena občasná chyba "access violation" v historii jednání

2.1.38.0615 (DB187.143)

Datum a čas: 01.08.2018 13:01:11

{2.1.38.0615}
Nástroje pro nastavení skartace a citlivosti dokumentů

2.1.38.0612 (DB187.137)

Datum a čas: 30.07.2018 23:12:11

{2.1.38.0612}
Mzdy:
Ve verzi 187.137 byla doplněna nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné.
{2.1.38.0611}
V přehledu úloh lze u jednotlivých panelů určit číselné pořadí

2.1.38.0610 (DB187.134)

Datum a čas: 30.07.2018 14:33:25

{2.1.38.0610}
Evidence dokumentů, změnové řízení - změna SQL dotazu browseru

2.1.38.0608 (DB187.131)

Datum a čas: 24.07.2018 14:21:32

{2.1.38.0607}
Nový licenční okruh "05b – CRM Fakturace"

{2.1.38.0605}
Optimalizace SQL dotazů v prohlížečích obchodních partnerů s ohledem na informace o hlavních kontaktech.
Nově se informace o hlavním kontaktu firmy (jméno, funkce, postavení, telefony, email) zobrazují ve společném textovém poli.

2.1.38.0603 (DB187.123)

Datum a čas: 17.07.2018 16:31:14

{2.1.38.0603}
Optimalizace SQL dotazů v základních variantách prohlížečů historie jednání

2.1.38.0602 (DB187.121)

Datum a čas: 17.07.2018 10:43:36

{2.1.38.0601}
U obchodních příležitostí je nově možné evidovat původ OP a případný důvod úspěchu/neúspěchu (s využitím odpovídajících číselníků).

{2.1.38.0602}
Upraveno zobrazení vyskakovacího kalendáře u datumových editačních prvků.

2.1.38.0600 (DB187.119)

Datum a čas: 13.07.2018 16:12:48

{2.1.38.0600}
Spisová služba - datové schránky

2.1.38.0588 (DB187.105)

Datum a čas: 27.06.2018 17:17:10

{2.1.38.0586}
Fakturace projektů/zakázek - do zakázkových řad přidán pametr ovlivňující práci se zaplacenými zálohami

{2.1.38.0584}
V prohlížeči kontaktů se zobrazuje informace, zda pro daný kontakt existuje nějaký důvod k evidenci osobních údajů.
Přehled důvodu k evidenci lze zobrazit pomocí nového panelu nad prohlížečem.

{2.1.38.0583}
Na základě novely Vyhlášky č. 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví pro podnikatele vyhláškou 441/2017 byly do Vision ERP vloženy nové sestavy:
„Účetnictví\Závěrkové\Závěrka - Rozvaha+výkaz zisku a ztráty od roku 2018“
„Účetnictví\Výkazy\Cash Flow v tis (od r 2018)“

Daňová správa v daňovém přiznání ještě změněnou strukturu neuveřejnila, dokud novou strukturu nevyhlásí, změny nemůžeme provést ani ve výstupu pro banky, ani ve výstupu pro ADIS (přiznání k DPPO).
Současně byla upravena sestava: „Účetnictví\Výkazy\00_Rozvaha pracovní od 2016“

Výkaz rozvaha:
1. „B. Dlouhodobý majetek“ nahrazují slovy „B. Stálá aktiva“.
2. Alternativní vykázání účtů časového rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze (nutno zvolit jak vykázat) možnosti jsou podle rozhodnutí účetní jednotky následující:
   -  C.II.3 – časové rozlišení aktiv, nebo
   -  D – Časové rozlišení aktiv
   Adekvátně pak
   -  C.III – Časové rozlišení pasiv, nebo
   -  D – Časové rozlišení pasiv
   Kombinace obou způsobů je nepřípustná.
3. Sloučení řádku nerozděleného zisku minulých let a neuhrazené ztráty minulých let do položky „A.IV.1. – Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let“.
4. Změna názvu položky „B.I.1 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ na: „B.I.1 – Nehmotné výsledky vývoje“ a ke zrušení vykazování výzkumu v položce B.I.1 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. Dle přechodných ustanovení, účetní jednotky které takovýto majetek odepisují, přeúčtují jej na účet 019 a vykážou v položce „B.I.4 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.

Ve výkazu Cash Flow se povinně uvádí i srovnatelné údaje za minulé účetní období.

{2.1.38.0579}
Mzdy (187.94):
Úprava v načítání mzdových lístků z výroby při výpočtu mzdy.

{2.1.38.0578}
Kalendář - oprava denního zobrazení; Worflow - oprava schvalovacích postupů

{2.1.38.0574}
Ve vybraných prohlížečích byly s ohledem na rychlost vyhledávání obchodních partnerů upraveny odpovídající SQL dotazy.
Jedná se o tyto prohlížeče:
- obchodní příležitosti
- nabídky
- zakázky
- stálé objednávky
- přijaté objednávky
- vydané objednávky (i neschválené)
- příjemky
- výdejky
- uskutečněné plnění

{2.1.38.0572}
Oprava pořadí fokusu v dialogu pokladna-rozpis přijatých plnění

{2.1.38.0571}
Dialog "Evidované osobní údaje" byl upraven a doplněn o další informace:
- osoby zobrazené v seznamu vyhledaných osob jako "fyzická osoba (firma)" se nově zobrazují dle nastavení jako "fyzická osoba (podnikatel)" nebo "fyzická osoba (nepodnikatel)"
- u každé osoby se kromě hlavního důvodu evidence osobních údajů zobrazuje pro každý existující typ důvodu evidence (právní důvod dle firmy, zaměstnanec, udělený souhlas) nejzažší termín, do kdy je možné osobní údaje evidovat
- pro označenou osobu se formou prohlížeče zobrazuje seznam všech existujících důvodů evidence osobních údajů vč. termínů a příp. dokladů, které evidenci osobních údajů umožňují

Seznam existujících důvodů evidence osobních údajů pro danou osobu se zobrazuje i na odpovídající sestavě.
Navíc jej lze formou panelu zobrazit přímo nad základním prohlížečem kontaktů.

{2.1.38.0570}
Evidence dokumentů - použití šablon a vzorů při požizování do evidence dokumentů z projektů, dokladů, objednávek apod.

{2.1.38.0567}
Projektové řízení - fakturace - zohlednění zálohových faktur

2.1.38.0566 (DB187.67)

Datum a čas: 07.06.2018 16:21:19

{2.1.38.0566 187.67}
Funkce pro zjištění názvu obchodního partnera "gf_getnazev" a "gf_getnazevfull" (vč. adresy) byly doplněny o nový nepovinný parametr, kterým lze kromě názvu obchodního partnera dotáhnout i "název 2".

2.1.38.0566 (DB187.66)

Datum a čas: 07.06.2018 12:00:57

{2.1.38.0566}
Uvolněn variabilní symbol v dialogu přijatých plnění - variabilní symbol je vždy přístupný.


2.1.38.0561 (DB187.62)

Datum a čas: 06.06.2018 11:34:07

{2.1.38.0561}
Řešení pomalé odezvy při výběru firmy na některých formulářích

2.1.38.0560 (DB187.60)

Datum a čas: 05.06.2018 12:59:28

{2.1.38.0560}
Optimalizace dotazu pro výběr zákazníka na dialogu prodejní pokladny

2.1.38.0559 (DB187.60)

Datum a čas: 05.06.2018 11:27:01

{2.1.38.0559}
Oprava chyby v exportu převodních příkazů ve formátu MT940

2.1.38.0557 (DB187.60)

Datum a čas: 04.06.2018 13:06:12

Oprava účtování ISDOC přijatých faktur

2.1.38.0557 (DB187.57)

Datum a čas: 01.06.2018 15:09:10

{2.1.38.0557}
Workflow - schvalovací postupy - přidána individuální poznámka pro příjemce
{2.1.38.0556}
Při odesílání e-mailem jsou nabízeny také adresy z číselníku obchodních partnerů
{2.1.38.0555}
Projektové řízení - fakturační údaje - oprava chyby při vkládání vazby do již existujícího fakturačního údaje

{2.1.38.0552}
Podpora v účetnictví pro změnu IČ firmy

2.1.38.0549 (DB187.53)

Datum a čas: 31.05.2018 13:31:58

{2.1.38.0549}
Webové souhlasy - úpravy

2.1.38.0546 (DB187.51)

Datum a čas: 29.05.2018 19:30:41

{2.1.38.0546}
Opravena chyba při výběru zákazníka na dialogu prodejní pokladny.

2.1.38.0545 (DB187.49)

Datum a čas: 29.05.2018 13:56:36

{2.1.38.0545}
Obecné - webová komunikace minimálně na protokolu SSL3

{2.1.38.0541}
Zpřístupnění pole "Přiřazený obchodník" na dialogu obchodního partnera

2.1.37.1388 (DB185.144)

Datum a čas: 28.05.2018 14:05:31

{2.1.37.1388}
Evidence zásilek - oprava ceny zásilky při více výdejkách

2.1.38.0539 (DB187.45)

Datum a čas: 25.05.2018 0:30:09

{2.1.38.0538}
Oprava chyby při vkládání dokumentů k příjemkám a výdejkám.

Mzdy:
Ve verzi 187.45+ klient došlo k úpravě u exekuce - přikázání jiné peněžité pohledávky (exekuce bonusů a ročního vyrovnání daně). U srážek, u nichž je v číselníku účtů zatrženo, že slouží k exekuci bonusu či vyrovnání daně, je třeba zadat den doručení. Exekuce bonusů (ročního vyrovnání daně) potom budou provedeny pouze u té srážky, která má nejnižší den doručení. Množí se případy, kdy více exekutorů pošle exekuční příkaz na bonus, ten je ale možné odvádět pouze tomu prvnímu. Po splacení celého dluhu se bude srážet ve prospěch druhého v pořadí dle dne doručení.

2.1.38.0537 (DB187.41)

Datum a čas: 24.05.2018 11:16:25

{2.1.38.0537}
platební a splátkové kalendáře


{2.1.38.0534}
Předělání vazeb v požadavcích na nákup (tab. "onakuppoz") z osobních karet na kontakty:
 autor, autor_dataid - kontakt zadavatele požadavku
 nakupci, nakupci_dataid - kontakt vyřizovatele požadavku

{2.1.38.0532}
Projektové řízení - oprava chyby při generování projektu ze šablony bez podprvků

2.1.37.1386 (DB185.143)

Datum a čas: 17.05.2018 12:35:46

{2.1.37.1386}
Evidence zásilek - povolena už.reference u ČP

2.1.38.0530 (DB187.31)

Datum a čas: 17.05.2018 9:47:57

{2.1.38.0530}
Oprava funkčnosti Opravy párování saldokont{2.1.38.0526}
Firemní kalendář - drobná vylepšení

2.1.38.0525 (DB187.29)

Datum a čas: 16.05.2018 11:57:42

{2.1.38.0525 187.29}
Mzdy
ve verzi 187.29 došlo ke zrychlení zobrazování osobních karet

2.1.37.1385 (DB185.143)

Datum a čas: 16.05.2018 10:38:31

{2.1.37.1385}
UCTO - oprava exportu PP CITFIN (stát banky)

2.1.38.0523 (DB187.18)

Datum a čas: 11.05.2018 19:33:28

{2.1.38.0523}
Opravena chyba, kdy se při tisku některých sestav z náhledu nerespektovaly změny v nastavení tiskárny.
{2.1.38.0522}
Nový sdílený parametr MTZ a odbytu umožňuje rozlišovat objednávajícího i konečného příjemce při vyskladňování přijatých objednávek z výdejky.
Týká se expedování z hlavičky výdejky i ručního pořizování položek výdejky s vazbou na přijatou objednávku.

2.1.38.0519 (DB187.16)

Datum a čas: 11.05.2018 10:56:12

{2.1.38.0519}
Kalendář - zobrazení projektů/zakázek v časové ose

2.1.38.0516 (DB187.15)

Datum a čas: 10.05.2018 14:54:36

{2.1.38.0516}
GDPR důvody - test počátečního naplnění

2.1.38.0515 (DB187.12)

Datum a čas: 10.05.2018 10:25:12

{2.1.38.0515}
Opraveno chování dialogového okna s osobními možnostmi programu.

2.1.38.0512 (DB187.10)

Datum a čas: 09.05.2018 10:12:35

{2.1.38.0511}
Úprava formátu Gemini pro Raifaisenbank - změna formátu u banky
{2.1.38.0510}
GEMINI formát převodních příkazů a výpisů pro Raifaisenbank po změně na straně banky

2.1.38.0509 (DB187.06)

Datum a čas: 03.05.2018 16:37:51

{2.1.38.0509}
UCTO - úprava importu výpisů ve formátu SEPA XML pro Raiffeisen

2.1.38.0507 (DB187.05)

Datum a čas: 03.05.2018 15:16:46

{2.1.38.0507}
Opraven občasný chybný tisk otočených textů

2.1.37.1382 (DB185.140)

Datum a čas: 03.05.2018 14:42:41

{2.1.37.1382}
Opraven občasný chybný tisk otočených textů

2.1.38.0505 (DB187.02)

Datum a čas: 02.05.2018 15:32:11

{2.1.38.0505}
Oprava chyby při vkládání dokumentu k přijatému nebo uskutečněnému plnění.

2.1.37.1380 (DB185.140)

Datum a čas: 24.04.2018 12:57:50

{2.1.37.1380}
Nájemné - imkaso Business24

2.1.37.1377 (DB185.138)

Datum a čas: 20.04.2018 14:15:17

{2.1.37.1377}
Přidán speciální skript umožňující customizaci pomocníka pro tvorbu vydaných objednávek

2.1.37.1373 (DB185.137)

Datum a čas: 11.04.2018 18:32:16

{2.1.37.1372}
ODBYT - oprava kontroly zrušení registrace subjektu pro SK

2.1.37.1370 (DB185.135)

Datum a čas: 10.04.2018 10:08:18

{2.1.37.1370}
UCTO - oprava státu a popl_hradi ve formátu CITFIN

2.1.37.1368 (DB185.135)

Datum a čas: 06.04.2018 16:12:45

{2.1.37.1368}
UCTO - úpravy exportu CITFIN

2.1.37.1366 (DB185.134)

Datum a čas: 05.04.2018 12:34:30

{2.1.37.1366}
UCTO - export zahraničního platebního příkazu do formátu CITFIN

2.1.37.1364 (DB185.132)

Datum a čas: 04.04.2018 13:35:51

{2.1.37.1364}
Oprava výpočtu prodlení u dokladů uskutečněného plnění na dialogu obchodního partnera

2.1.37.1361 (DB185.130)

Datum a čas: 29.03.2018 15:37:52

{2.1.37.1361}
Nájemné - výstup pro ČS a.s. ve formátu MT940 (Business24)

2.1.37.1360 (DB185.130)

Datum a čas: 29.03.2018 12:45:02

{2.1.37.1360}
Evidence zásilek - oprava výpočtu volných čísel

2.1.37.1353 (DB185.127)

Datum a čas: 22.03.2018 14:58:41

{2.1.37.1353}
Nájemné - oprava rozúčtování

2.1.37.1351 (DB185.126)

Datum a čas: 22.03.2018 11:07:56

{2.1.37.1351}
Nájemné
Oprava chyby "Invalid class typecast" při otvírání vyúčtování z dialogu domu

2.1.37.1350 (DB185.126)

Datum a čas: 20.03.2018 14:45:46

{2.1.37.1350}
UCTO - formát výpisu MT940 akceptuje češtinu v kódování Latin2 (CP852)

2.1.37.1347 (DB185.126)

Datum a čas: 19.03.2018 16:03:30

Oprava kontrolního výkazu pro Slovensko

2.1.37.1347 (DB185.125)

Datum a čas: 15.03.2018 15:08:07

{2.1.37.1347}
Nájemné - zálohy žalované u soudu ve vyúčtování

2.1.37.1344 (DB185.123)

Datum a čas: 14.03.2018 10:44:26

{2.1.37.1344}
Oprava chyby, kdy se během výběru požadované služby s operacemi na přijaté objednávce nepředvyplňovala sazba DPH.

2.1.37.1339 (DB185.122)

Datum a čas: 05.03.2018 15:23:44

{2.1.37.1339}
Optimalizace účtování příjemky po ručním převodu ze skladu na sklad.
Účtování se nově neprovádí po každém jednotlivém založení položky převodky.

2.1.37.1338 (DB185.122)

Datum a čas: 05.03.2018 12:40:36

{2.1.37.1338}
Nájemné - úprava importu tepla

2.1.37.1335 (DB185.121)

Datum a čas: 01.03.2018 9:53:10

{2.1.37.1335}
Systém nedovolí založit skladovou položku, jejíž kód obsahuje na začátku nebo na konci mezery.

2.1.37.1331 (DB185.120)

Datum a čas: 26.02.2018 13:05:53

Doplnění práv na tabulku platebních a spl. kalendářů

2.1.37.1331 (DB185.119)

Datum a čas: 26.02.2018 10:59:19

{2.1.37.1329}
Platební a splátkové kalendáře

2.1.37.1327 (DB185.116)

Datum a čas: 22.02.2018 15:16:07

{2.1.37.1327}
Úprava dialogu účetního dokladu, v položkách po změně varianty prohlížeče doplněno zrušení filtru, aby nedošlo při aktivovaném filtru k výjimce.

2.1.37.1325 (DB185.114)

Datum a čas: 21.02.2018 16:16:21

Oprava výpočtu registrace úhrady do EET v případě úhrady v hotovosti vydané faktury s uplatněným odpočtem DD z úhrady zálohy

2.1.37.1325 (DB185.113)

Datum a čas: 21.02.2018 10:38:57

{2.1.37.1325}
Intrastat - oprava výstupu DIČ do CSV

2.1.37.1320 (DB185.108)

Datum a čas: 12.02.2018 12:08:49

{2.1.37.1320}
Oprava výpočtu časových rozlišení

2.1.37.1319 (DB185.108)

Datum a čas: 09.02.2018 17:39:46

{2.1.37.1319}
Oprava účtování kurzového rozdílu vydané faktury
{2.1.37.1318}
Plugin VypisAvizo

2.1.37.1317 (DB185.104)

Datum a čas: 09.02.2018 11:39:12

{2.1.37.1317}
Opraven občasný problém chybného zobrazení oken v minimalizovaném stavu.

2.1.37.1308 (DB185.99)

Datum a čas: 01.02.2018 9:50:02

{2.1.37.1308}
Evidence zásilek - úprava zjišťování počtu volných čísel typu zásilky

2.1.37.1302 (DB185.98)

Datum a čas: 30.01.2018 11:50:42

{2.1.37.1302}
UCTO - DPH Slovensko pro rok 2018

2.1.37.1299 (DB185.96)

Datum a čas: 26.01.2018 13:13:32

{2.1.37.1298}
Vyskladňování předvýdejek z prohlížeče výdejek se nově provádí v samostatných transakcích (tj. doklad po dokladu).

2.1.37.1296 (DB185.95)

Datum a čas: 25.01.2018 14:58:43

Majetek - oprava sestavy pro přiznání silniční daně oddíl II

2.1.37.1296 (DB185.94)

Datum a čas: 25.01.2018 10:00:51

{2.1.37.1296}
UCTO - úprava importu KH z XLS (u_kha1)
{2.1.37.1295}
Zobrazení vazby na fakturační údaj na dialogu položky (před)výdejky

2.1.37.1293 (DB185.94)

Datum a čas: 24.01.2018 23:53:18

{2.1.37.1293 185.94}
Mzdy:
Úprava ELDP u důchodců, pokud jsou v důchodu celý rok 2017 či více a některý měsíc nepracovali, docházelo u nich k zobrazování X na 2. řádek. Nově se zobrazí vše na prvním řádku.

2.1.37.1292 (DB185.91)

Datum a čas: 23.01.2018 13:35:11

{2.1.37.1292}
Obecné vlastnosti - zrušení filtrační podmínky v prohlížečích se již nedotkne aktuálního setřídění
Majetek - více kusů na kartě

2.1.37.1291 (DB185.88)

Datum a čas: 18.01.2018 0:19:47

{2.1.37.1291 185.88}
Mzdy:
Nový daňový tiskopis "Prohlášení poplatníka vzor č. 26", přiřazen k prohlížeči ročních pracovních poměrů.

2.1.37.1291 (DB185.87)

Datum a čas: 17.01.2018 14:59:25

{2.1.37.1291}
Mzdy:
Roční vyrovnání daně bylo rozšířeno o příspěvek organizace na životní pojištění. Načte se automaticky při volbě vyplnění ze mzdového listu. Organizace, které příspěvek vyplácejí mimo mzdy a potřebují jej uvést na potvrzení o zdanitelných příjmech, mohou doplnit ručně.