GDPR pro administrátory Vision ERP (Všechromy)

Školení je zaměřeno na technické IT pracovníky a metodiky, kteří budou provádět nebo dohlížet nad aktualizací systému na verzi 187 s podporou GDPR.
​Doporučujeme předem absolvovat školení GDPR ve Vision ERP.

Osnova školení:
 1. Úvod do problematiky (stručné shrnutí problematiky).
 2. Integrita, dostupnost a odolnosti databáze a informačního systému Vision ERP.
 3. Zabezpečení přístupů do databáze, síla hesla, hromadné změny hesel.
 4. Sjednocení kontaktů, zaměstnanců a osobních dat do jednoho centra kontaktů a odkazy do tohoto centra do z různých částí Vision ERP.
 5. Nové úrovně přístupů k osobním datům kontaktů, pseudonymizace.
 6. Náročnost update na novou verzi, konverze dat, nastavení systému k vyššímu zabezpečení osobních dat. 
 7. Nové možnosti skrývání obsahu vizuálních prvků.
 8. Zpřísnění zobrazení dat zaměstnanců, možnost výmazu a omezení zobrazení, účtování, převodní příkazy, výpisy.
 9. Promítnutí nových možností do uživatelských sestav, skriptů …
 10. Obchodní partneři – fyzické osoby. Identifikace chybně označených fyzických osob.
 11. Nastavení zákonných důvodů pro evidenci osobních dat fyzických osob v číselníku obchodních partnerů. Pravidelná aktualizace právních důvodů evidence osobních dat u obchodních partnerů.
 12. Souhlasy se zpracováním osobních dat, webová aplikace k udělení souhlasů a jejich evidence, evidence žádostí o souhlas se zpracováním.
 13. Zobrazení a výpis osobních dat.
 14. Výmaz a anonymizace osobních dat.
 15. Možnosti spisové služby – stručně, k problematice bude samostatný workshop.

Předpokládaný rozsah školení: 3 hodiny, lehké občerstvení bude zajištěno.

Cena: 2900,- Kč pro 1. účastníka z firmy, každý další z téže společnosti zaplatí pouze 1900,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Přihlášky prosím posílejte nejpozději do pátku 25. 5. 2018.
Místo
Datum a čas
Vision Praha s.r.o.
Všechromy 59
251 63 Strančice
mapa
1. 6. 2018 9:00:00