Evidence majetku

Užitečná evidence investic, krátkodobého i dlouhodobého majetku usnadní celou agendu a přinese vám naprostý přehled.

Jak to funguje

Máte naprostý přehled o tom, co, kdy a za kolik se pořídilo, kdo je za to zodpovědný a jakým způsobem se majetek odepisuje. Významnou výhodou je návaznost na ostatní egendy, jako jsou výrobní zdroje nebo plánování údržby.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

První funkcí je evidence investic. Tato funkce velice úzce spolupracuje s účetnictvím především při likvidaci investičních faktur.
Druhou velkou kapitolou je evidence dlouhodobého majetku. Zde se evidují všechny typy majetku, který má dlouhodobý charakter a který se odepisuje. Je zřejmé, že jednou z podstatných funkcí této evidence je výpočet daňových a účetních odpisů, včetně jejich zaúčtování.
Třetí oblastí je operativní evidence krátkodobého majetku. Zde je kladen důraz především na přesnou evidenci, přiřazení zaměstnancům, umístění a podobně.


 
Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being