Informační systém pro všechny obory podnikání

Máme implementovány desítky oborových řešení, ale nebojíme se připravit řešení i v netypických oblastech, kde jiné informační systémy nejsou vhodné. Vision ERP je velmi otevřený a modulární systém.

Výroba

Informační systém Vision ERP nabízí silné nástroje pro řízení výrobní firmy. Kapacitní plánování, evidence výroby, plán zakázek, okamžité vyhodnocení rentability. Bez toho se úspěšná výrobní firma dnes prostě neobejde.

ERP systém Vision nabízí standardní funkcionalitu pro různé typy výroby a má velmi dobře propracovaný mechanismus pro přizpůsobení za velmi rozumnou cenu. Díky těmto vlastnostem jsme systém Vision ERP úspěšně nasadili v mnoha výrobních společnostech s různorodou výrobou. Každý z našich zákazníků měl své představy a své problémy.

Jednotlivá řešení se liší, ale jedno mají společné - jsou plně integrovaná do komplexního informačního systému, fungují, mají potenciál dalšího rozvoje a zejména šetří firemní náklady.

Informační systém pro výrobní firmy
Výrobní firmy

Obchod

Díky propracované cenotvorbě a systému slev můžete dokonale reagovat na potřeby vašich zákazníků. Náš skladový podnikový systém pracuje s požadavky, rezervacemi, konsignačními sklady a reklamačními sklady.

Vision ERP si poradí s evidencí šarží, expiračních dob či sériových čísel. Budete moci efektivně spravovat barvy produktů, velikosti, různé skladovací jednotky, umístění zboží na skladě, vývoj cen a další aspekty. Váš sklad bude organickou součástí přijatých objednávek, systému zakázek, systému řízení výroby a systému požadavků na nákup či systému objednávání materiálu.Informační systém pro obchodní firmy
Obchodní firmy

Služby

Je-li hlavní náplní vašeho podnikání poskytování služeb, ať už se jedná o externí účetnictví či servis, nebo poskytujete doplňkové služby jako například dopravu svých výrobků, využijte našich nástrojů CRM a řízení zakázek a projektů.

Porovnávejte plán a reálné plnění úkolů a projektů. Sledujte stav jednotlivých zakázek a mějte přehled o termínech dodání služeb a rentabilitě konkrétních zakázek či projektů.

Pomocí těchto nástrojů můžete pracovat s kapacitami lidských zdrojů, plánovat jednotlivé práce či úkony a samozřejmě vše vyhodnocovat.


Informační systém pro firmy poskytující služby
Firmy poskytující služby