Databázové nástroje

Některé administrativní nástroje této nejdůležitější součásti systému má Vision přímo v uživatelském prostředí pro snazší přístup administrátora.

Jak to funguje

Některé administrativní nástroje této nejdůležitější součásti systému má Vision přímo v uživatelském prostředí pro snazší přístup administrátora. Obsahuje datové struktury včetně dat a procedury, které zajišťují velkou část zpracování těchto dat. Databáze je dodávána třetí stranou a je to ve skutečnosti samostatný softwarový produkt s celou škálou administrativních funkcí.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

ISQL (interaktivní SQL) – tato funkce nastartuje přímo z menu systému VisionERP program isql. Program je editorem SQL příkazů a zároveň prohlížečem výsledků. Můžete tento nástroj univerzálně použít na jakoukoliv administrativní operaci s databází. Pomocí tohoto nástroje můžete provádět jakékoliv změny ve struktuře, jakékoliv hromadné datové operace, importy i exporty dat a změny v uživatelských oprávněních. Všechny změny se realizují prostřednictvím SQL dotazů. Tuto funkci by měli používat jen opravdu zkušení administrátoři, kteří vědí co, a proč dělají. Funkce je z menu přístupná jen uživatelům s administrátorským oprávněním. Přes veškeré možnosti tato funkce plně respektuje nastavení práv k databázi, takže i zdatný uživatel bez oprávnění si nepřečte data, která jsou pro něj skryta.

Sybase Central – je nejdůležitější administrativní nástroj databáze. Zobrazuje všechny objekty databáze přehledně ve stromovém zobrazení a ve vizuálním prostředí umožňuje realizovat jakékoliv změny ve struktuře databáze a to bez nutnosti znát syntaxi SQL příkazu, který tuto změnu provede. Prostředí je zároveň cenným zdrojem informací o vazbách mezi tabulkami, procedurách a dalších objektech databáze. Z prostředí Sybase Central lze spouštět další administrativní nástroje (zálohování databáze, překlad transakčního logu, validace databáze, export celého obsahu databáze do otevřeného formátu a podobně).

 
Výpis databází a připojení - tento nástroj monitoruje databázový server a zobrazuje všechny aktuálně nastartované databáze. U každé nastartované databáze vám nástroj zobrazí seznam aktuálně přihlášených uživatelů, a odkud jsou připojeni. Z tohoto místa můžete zároveň zastavit běžící server, nebo násilně odpojit kteréhokoliv uživatele. Funkce je dostupná jen administrátorům systému.

Záloha databáze – tato funkce spouští zálohu databáze přímo z prostředí systému IS Vision. Záloha je možno spustit za běhu a provádí se pomocí databázové utility „dbbackup“. Z uživatelského prostředí se nastavují jen některé často používané možnosti. Plná funkcionalita je přirozeně dostupná pomocí „dbbackup“ v řádkovém volání.

Správce uživatelských účtů – tato funkce je zapouzdřena do správce uživatelů v systému Vision a umožňuje ve vizuálním režimu nastavovat efektivní práva k databázovým tabulkám a databázovým pohledům. Funkce též umožňuje vytvářet nové uživatele a skupiny uživatelů, případně vytvářet mezi nimi relace. Podrobnější nastavení lze potom realizovat přímo v prostředí Sybase Central.

Máte zájem o nezávaznou prezentaci systému? Vyplňte formulář a ozveme se Vám.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being