Historie obchodních jednání

Skvělý přehled pro obchodníka i jeho nadřízeného. Sdílené informace zajistí zastupitelnost a kontrolu.

Jak to funguje

Záznamy slouží k zachycení toho, co se odehrálo a případně, co z toho plyne (Zavolal mi zákazník XY nebo navštívil jsme zákazníka XY; mluvili jsme o určité věci;  dohodli jsme se na nějakém konkrétním dalším postupu.). Z těchto záznamů vzniká obchodníkům plán činností, který je kontrolovatelný a vyhodnocovatelný. Hlavním účelem je sledovat aktivity obchodníků a zamezit ztrátě důležitých informací v případě, že obchodník je po nějakou dobu nedostupný (odešel z firmy, onemocněl, byl přeřazen na jinou pozici a podobně).


Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Je zde možné sledovat vývoj obchodního případu, pracovat se stavy, v nichž se jednotlivé záznamy nacházejí, a to včetně termínů následných akcí a jejich sledování. Samozřejmostí  je rovněž práce s prioritami a přikládání příloh. U každého jednání je možné vytvořit vazbu na konkrétní obchodní případ. Jedná se zejména o nabídky, zakázky a objednávky. Každý záznam obsahuje pole pro další postup, kde je možné vyplnit předpokládaný tah zákazníka či postup vlastní včetně pověřené osoby, která dostane splnění za úkol (nemusí to být zadavatel záznamu). V rámci historie jednání je rovněž možné přiřazovat úkoly, které je potřeba splnit v rámci jednotlivých jednání.

Nadstavbou této evidence je "práce s pohledávkami". Jednání o nezaplacených pohledávkách je též obchodní jednání a má obvykle několik stupňů. Začíná upomínkami a může končit soudním vymáháním. Systém umožňuje automaticky tyto upomínky generovat, odesílat a sledovat všechny jednání o konkrétních pohledávkách. Funkce je přirozeně napojena na aktuální saldokonto pohledávek a závazků.

Mám zájem o podobné řešení.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being