Marketingové akce

Marketingové akce řízené jako projekty umožňují plánovat, kontrolovat a vyhodnocovat.

Jak to funguje

Ve vision ERP jsou základem marketingové akce (interní marketingové projekty). Každou marketingovou akci lze rozplánovat do etap, nastavit rozpočet, definovat obsah, cíle a metriky.  Marketingové akce slouží i jako nástroj pro řízení projektového týmu, sledování výkonů a aktivit, sdílení informací (úložiště dokumentace), sledování skutečných nákladů (materiál, subdodávky, vlastní výkony), uchovávání relevantních smluv a podobně.
Marketingová akce má na rozdíl od standardních projektů navíc jednu vlastnost. Tou je tzv. cílová skupina. Tato funkcionalita se uplatní, pokud je akce zaměřena na konkrétní adresáty, tedy pokud není anonymní. S cílovou skupinou lze pracovat a jakýkoliv projevený zájem je pro systém signál pro vytvoření tzv. „obchodní příležitosti“. Obchodní příležitost je záznam, který sdružuje aktivity obchodníků k jednomu rozvíjejícímu se obchodnímu případu.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Marketingové akce slouží jako nástroj pro plánování a kontrolu kooperací v rámci pracovního týmu. Pro tento účel jsou marketingové akce napojeny na systém řízení procesů, který umožňuje předávání práce v rámci skupiny lidí kontrolovaným způsobem. Každý pracovník ví, co má za úkol, do kdy a komu jej má předat. Každý vedoucí může sledovat, v jakém stavu jsou jednotlivé úkoly a kdo na nich právě pracuje.  
Modul má i další návaznosti, takže přímo z marketingové akce lze vygenerovat nabídku, přijatou objednávku nebo zakázku.
Významnou výhodou projektového řízení marketingu je přímá vazba na účetní agendy s ní i možnost sledovat veškeré náklady akce v reálném čase. Marketingové akce lze tedy vyhodnocovat nejen po stránce příjmové, ale i na straně nákladů.

Mám zájem o podobné řešení

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being