Objednávky

Automatické objednávky materiálu na základě výrobních příkazů a jiných agend vás zbaví další dávky administrativy a zajistí, že na skladu je vždy včas to, co opravdu potřebujete.

Jak to funguje

Automatické objednávky materiálu na základě výrobních příkazů a jiných agend vás zbaví další dávky administrativy a zajistí, že na skladu je vždy včas to, co opravdu potřebujete. Vydané objednávky v systému Vision ERP slouží k vytváření, sledování a zpracování agendy dodavatelských objednávek zboží, materiálu nebo služeb. Tato funkcionalita přímo navazuje na agendy, které zachycují potřeby na materiál, zboží nebo služby a subdodávky.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

U výrobních organizací vzniká požadavek na materiál na základě kalkulací výrobku. Funkce využívá informací z kalkulací (kalkulace obsahují i kusovník) a je v daná chvíli lhostejné jestli se jedná o předběžnou kalkulaci provedenou v rámci nabídkového řízení nebo o kalkulaci operativní v rámci přípravy výroby. Je to závislé na zvyklostech a procesech dané organizace. Požadavek lze též čerpat z dlouhodobých výrobních plánů. 

V případě realizace projektů vzniká požadavek na materiál při plánování projektu. Systém umožňuje plán tvořit v rámci jednotlivých etap projektu a funkce objednávání využívá těchto informací.

V případě realizace drobných zakázek vzniká požadavek na materiál při plánování zakázky nebo v jejím průběhu. Systém umožňuje plán tvořit v prostředí zakázky a uživatel není nucen využívat dalších agend.

V případě realizace obchodních kontraktů vzniká požadavek na materiál při zaznamenávání obsahu přijaté objednávky. Systém rozlišuje potvrzené a nepotvrzené objednávky tak, aby bylo možno požadavky řídit. Systém umožňuje požadavky vytvořit z prostředí přijaté objednávky a uživatel není nucen využívat dalších agend.

Zajištění materiálu pracuje se dvěma základními agendami. Poptávkové řízení a vydané objednávky. Poptávkové řízení je agenda, která umožňuje s využitím požadavků oslovovat potenciální dodavatele a organizovat vlastní výběrová řízení. Výsledky (nabídky) firme je možno zpracovat a následně vyhodnocovat.

Agenda vydaných objednávek vytváří návrh optimálního nákupu pomocí následujících informací:

 • aktuální stavy na skladech
 • požadavky na materiál (například požadavky z výroby, požadavky z kusovníků předpokládané výroby)
 • požadavky z přijatých objednávek (objednávky na dodání zboží)
 • limity skladových zásob
 • zboží na cestě (je třeba zajistit, aby se něco neobjednalo dvakrát)
 • termíny naskladnění (není nutné zatěžovat sklad zbožím, které by na skladě leželo neúměrně dlouho, ačkoliv jeho doba dodání je krátká)
 • seznam potenciálních dodavatelů s cenami, kvalitou a termínem dodání


 
Funkce vydaných objednávek je přímo napojena na další agendy, takže automatizuje příjem zboží na sklad a umožňuje kontrolovat spolehlivost dodavatelů.

Podrobný popis funkcionality

Funkce v základním režimu umožňuje uživateli vytvořit VO bez jakéhokoliv automatu. Objednávat lze zboží, materiál i služby. Položky VO lze běžným způsobem editovat, opravovat a rušit (vše v závislosti na uživatelských právech).VO lze odeslat přímo emailem. Při vytváření VO lze vycházet z poptávkového řízení nebo z knihy nákupů. Objednávané položky mohou být označeny i kódem a názvem, který používá dodavatel. Cenu lze naplnit z dodavatelského ceníku. U objednávaných položek lze nastavit různé termíny dodání a lze sledovat potvrzení termínu, ceny a množství pro jednotlivé položky objednávky. Funkce úzce spolupracuje se skladovým hospodářstvím, se zakázkami, přijatými objednávkami s poptávkovým řízením, s evidencí kooperací, s výrobou a s knihou požadavků na nákup. Evidence používá číselník skladových položek, číselník prací a služeb a číselník obchodních partnerů.
 

Vytvoření VO hromadně pomocí zadaného filtru:

Funkce je jedním z pomocníků pro vytvoření VO. Umožňuje zobrazit všechny skladové položky (případně odfiltrovat skupiny, které se neobjednávají). Funkce pro každou položku nabízí i potenciální dodavatele s cenou a termínem dodání. Uživatel postupně označuje kolik které položky a od koho objedná. Po ukončení pomocníka program automaticky vygeneruje VO a v případě, že bylo použito více dodavatelů, vygeneruje odpovídající počet. Funkce dále umožňuje zobrazení podrobných informací o skladové položce, o požadavcích na termín dodání a podobě.
 

Vytvoření VO pomocníkem dle skladových položek:

Funkce je jedním z pomocníků pro vytvoření VO. Umožňuje zobrazit všechny skladové položky, které aktuálně chybí na skladech (případně umožní odfiltrovat skupiny, které se neobjednávají) a zobrazí chybějící množství. Vychází přitom ze stavů na skladě včetně rezervací, z nastavení minimálního množství a z již vystavených a potvrzených vydaných objednávek. Funkce současně pro každou položku nabízí i potenciální dodavatele s cenou a termínem dodání. Uživatel postupně označuje kolik které položky a od koho objedná. Po ukončení pomocníka program automaticky vygeneruje VO a v případě, že bylo použito více dodavatelů, vygeneruje odpovídající počet. Funkce umožňuje nabídku omezovat termínem potřeby materiálu, skupinami materiálu a skladovými referenty. Funkce dále umožňuje zobrazení podrobných informací o skladové položce, o požadavcích na termín dodání a podobě.
 

Vytvoření VO pomocníkem dle dodavatele:

Tato funkce slouží ke zjištění chybějícího materiálu. Funkce je optimalizovaná pro případ, kdy uživatel objednává materiál u konkrétního dodavatele a z důvodů optimalizace dopravních nákladů potřebuje zjistit, jaký materiál (zboží) by bylo vhodné i tohoto dodavatele současně objednat. Funkce vyžaduje primárně identifikovat dodavatele a k tomu zobrazí položky, jež na skladech chybí a tento dodavatel je dodává. Označením množství lze automaticky vygenerovat VO. Funkce dále umožňuje zobrazení podrobných informací o skladové položce, o požadavcích na termín dodání a podobě.
 
Vydané objednávky jsou programem označovány podle stavu. Uživatel má přehled o nově vytvořených objednávkách, částečně vykrytých objednávkách a plně vykrytých objednávkách. Dále je možno rozlišovat mezi objednávkami, které jsou dodavatelem potvrzeny, objednávky které jsou vyřízeny.

Funkce Schvalování VO umožňuje vytvářen návrhy vydaných objednávek, které schvaluje pověřená osoba. Funkce umožňuje, aby pro různé číselné objednávkové řady bylo možno stanovit jiné schvalovatele.

Funkce Potvrzování VO slouží ke sledování aktivity dodavatele. Uživatel by měl s VO objednávkami pracovat tak, že VO objednávku lze považovat za závaznou, až když ji dodavatel potvrdí. Program tato potvrzení sleduje pro každou položku VO samostatně a navíc umožňuje částečné potvrzení. Potvrzuje se termín, cena a množství. Program s potvrzenou objednávkou pracuje jako by potvrzené množství v potvrzeném termínu bylo v té době dostupné.
Funkce Plán rezervací na VO umožňuje spolupracovat adresně s přijatými objednávkami. Při vytvoření VO prostřednictvím některého z pomocníků VO se zakládá i vazba mezi VO a přijatou objednávkou. Tato vazba se použije při příjmu zboží na sklad tak, že program toto zboží okamžitě rezervuje pro správnou přijatou objednávku a zamezí se tak nechtěnému vyexpedování objednávky jinému odběrateli. Vyváření plán rezervací musí být nastaveno v řadě VO a má další omezení.

Funkce Náhrada položky slouží k řešení situací, kdy dodavatel nepotvrdí dodání objednané skladové položky a nabídne adekvátní náhradu. Funkce náhrada nejen že umožní změnit objednanou položku na novou, ale ve vazbě na odběratele provede obdobnou akci i na přijaté objednávce v případě, že existuje přímá souvislost mezi přijatou objednávkou a dotčenou vydanou objednávkou. Program spolupracuje s evidencí náhrad na skladové kartě.

Funkce Sledování historie jednání se zákazníkem slouží k vedení záznamů o telefonických a jiných typech jednání s dodavatelem. Historie jednání obsahuje datum jednání, kdo, s kým jednal a popis jednání. U každého jednání se sleduje stav „splněno/nesplněno“. Funkce umožní uživateli evidovat seznam úkolů s termínem vyřízení. Uživatel tak přesně vidí co kdy a s kým má řešit, má přehled o předchozích dohodách.
Funkce Automatické zaskladnění vydané objednávky slouží k zautomatizování procesu příjmu na sklad. Program použije položky vydané objednávky k vytvoření příjemky nebo předpříjmeky (podle nastavení). Program dále respektuje potvrzené množství a potvrzenou cenu od dodavatele. Funkce je přístupná přímo z evidence vydaných objednávek. Funkce má svůj obraz i v evidenci příjemek (Uživatel může vystavovat příjemky a plnit je pomocí vydaných objednávek).
 

Další funkce

 • Automatická tvorba interní objednávky

 • Automatické zaskladnění vydané objednávky
 • Plán rezervací na přijatých objednávkách
 • Pořízení položek objednávky čtečkou čárových kódů
 • Přijatá objednávka jako součást zakázky
 • Příjem pomocí vydané objednávky
 • Rámcové objednávky
 • Sledování stavu objednávky
 • Sledování stavu vydané objednávky
 • Vazba na objednávky a zakázky
 • Vazba na objednávky a zakázky
 • Vydané objednávky
 • Výdej pomocí přijaté objednávky
 • Vytvoření vydané objednávky
 • Tvorba VO pomocí IO
 • Tvorba VO pomocí PO
 • Vytvoření VO hromadně pomocí zadaného filtru
 • Vytvoření VO pomocníkem dle dodavatele
 • Vytvoření VO pomocníkem dle skladových položek
 • Náhrada položky
 • Sledování historie jednání se zákazníkem
Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being