Výrobní terminály - automatizovaný sběr dat

Rychlý a efektivní způsob sledování rozpracovanosti zakázek a plnění úkolů ve výrobě on-line.

Jak to funguje

Rychlé a efektivní sledování operací ve výrobě umožňuje využití výrobních terminálů a čteček čárových kódů. Umožňuje také on-line sledovat rozpracovanost. Automaticky tak také vznikají podklady pro výpočet úkolové mzdy.

Aplikace pracuje tak, že při vytváření výrobního příkazu program automaticky opatří všechny plánované operace unikátními čárovými kódy, které se vytisknou na úkolové lístky. Pracovník, který dokončí operaci pomocí čtečky, sejme čárový kód identifikující operaci, a na speciálním výrobním terminálu zadá realizované množství této operace. Terminál data zpracuje a ihned je pošle do centrální databáze. Hlavní aplikace umí vyhodnotit rozpracovanost jednotlivých výrobních příkazů, srovnat plánované a skutečné časy a vytvořit podklady pro zpracování úkolové mzdy.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Terminál je zařízení, které má připojenou čtečku čárového kódu, dvouřádkový displej a jednoduchou klávesnici pro zadání čísla. Zařízení je konstruované tak, aby bylo možno jediným počítačem řídit několik desítek terminálů rozmístěných ve výrobních prostorách. Terminál lze obsluhovat s minimálním zaškolením a aplikace jsou navrženy tak, aby vzdorovaly nechtěným lidským omylům.

Využitím tohoto doplňku se značně zrychlí odezva výroby, zautomatizuje se proces pořizování dat s výraznou úsporou pracovních sil a rozborem naměřených dat můžete skutečně smysluplně tvořit normy a přejít na úkolovou mzdu, což přináší výrazný ekonomický efekt.

Máte zájem o nezávaznou prezentaci systému? Vyplňte formulář a my se Vám ozveme.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being