Videokurz: Účetní závěrka s Pěvou krok za krokem

Kurz zkušené lektorky Pěvy Čoukové obsahuje 41 videí uspořádaných přehledně do 3 částí. Praktické ukázky probíhají ve Vison ERP.
Během kurzu dostanete strukturovaný návod krok za krokem, ve kterém bude pro vás snadné se orientovat. Obsahuje 41 videí uspořádaných přehledně do 3 částí. Pod každým videem najdete ihned materiály ke stažení a odkazy na příslušnou legislativu.

Přečtěte si vše o kurzu a podívejte se na ukázku zdarma.


Tematicky je kurz rozdělen do 3 oblastí:

1. Základy aneb co musíme znát

 • Zopakujeme si rozdělení účetních
  jednotek, strukturu a členění účetnictví.
 • Zmíníme se také o  účetním období, ovládacím a podstatném vlivu účetnictví nebo o podrozvahových účtech.
 • Představíme si jednotlivé právní předpisy a jak se v nich orientovat.
 • Dále se budeme zabývat obecně uznávanými zásadami účetnictví.  Jedná se o moje seskupení účetních zásad, které je „odzdrojované“ na českou a evropskou legislativu.

2. Kontroly účetnictví

 • Druhá část je podstatou tohoto kurzu. Projdeme  si jednotlivé třídy účtového rozvrhu, a to jak rozvahové 0–4, tak výsledkové 5–6.
 • Budete-li chtít, zvu Vás, abyste si připravili jednu vzorovou hlavní knihu – předvahu Vás nebo Vašeho klienta.
 • Budeme si ukazovat ve srovnání s mojí vybranou hlavní knihou, co doporučuji kontrolovat, jaké praktiky aplikuji v praxi u mých klientů, s jakými chybami jsem se za dobu svojí praxe setkala.
 • Moje povídání bude nejen teoretické, ale také praktické.
 • Ke každé třídě máte připravenu praktickou ukázku.
 • ZÍSKÁTE TIPY, TRIKY K EFEKTIVNÍ KONTROLE ÚČETNICTVÍ. 

3. Prezentace účetní uzávěrky

 • Ukážeme si konkrétní postup správného zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin ve Vision ERP.
 • Probereme si vzorovou přílohu jako nezbytnou součást účetní závěrky, získáte můj vzor pro mikro a malou neauditovanou účetní jednotku.
 • Objasníme si obsah výroční zprávy.
 • Máte představu, co je zpráva o vztazích? Zveřejňujete ji každoročně?
 • Rozebereme si podrobně vše, co vše je nutné zveřejnit a naopak, co by se zveřejňovat nemělo.

Kdo je Pěva Čouková?

Ing. Pěva Čouková je srdcem účetní, mzdová účetní a lektorka odborných kurzů. Zakladatelka Účetního portálu a majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. využívá Vision ERP již téměř 30 let.
 • zakladatelka Účetního Portálu 
 • majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
 • auditorka č. 1149
 • daňová poradkyně č. 23
 • členka Výkonného výboru KA ČR®
 • členka Výboru pro účetní výkaznictví KA ČR®
 • zkušební komisařka KDP ČR®
 • členka Sekce účetnictví KDP ČR
 • členka Sekce pro veřejný sektor KDP ČR
 • DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ 
Na kurz se můžete přihlásit níže ve formuláři, nebo přímo na Účetním portálu.
Ing, Pěva Čouková, majitelka účetní a daňové kanceláře
Ing, Pěva Čouková, majitelka účetní a daňové kanceláře

Přihláška na videokurz

Souhlasím se zpracováním údajů