ALFA 3

2007 více než 1 mil. Kč
Český výrobce kovového nábytku závratně zvýšil obrat díky zavedení moderních postupů s podporou sofistikovaného ERP systému. Firma ALFA 3 soustavně rozvíjí ERP systém tak, aby zefektivnili maximum procesů nejen ve výrobě.
Strojírenská výrobní společnost ALFA 3 se zabývá zakázkovou výrobou kovového nábytku. Firma má cca sto zaměstnanců. Pod jednou střechou v ní najdeme vývoj, výrobu, nákup i prodej. To umožňuje pružně reagovat na nejrůznější požadavky zákazníků.
Majitelé firmy od počátku kladou důraz na investici do informačních systémů, stejně jako do výrobních prostředků. Že je digitalizace správnou cestou, ukazuje zejména skutečnost, že od převzetí firmy v roce 2007 se její obrat zdesetinásobil, přičemž počet zaměstnanců se zvýšil pouze o čtvrtinu. Sídlí v Luži na Pardubicku, kde se rozkládají její výrobní haly na ploše 5 000 m2. Sortiment výrobků je široký, od skříněk do šaten a dílenský nábytek přes doručovací boxy pro e-shopy až po speciální výrobky, jako jsou nabíjecí stanice pro notebooky a mobilní telefony.

Digitalizace prioritou majitelů

K implementaci Vision ERP došlo hned po odkupu firmy. Ředitel společnosti Martin Pritula systém znal z předchozího působiště, a proto ani nezvažoval jinou variantu. „Systém byl nejdříve nasazen ve standardu a od té doby ho prakticky neustále rozvíjíme,“ říká Martin Pritula. „Snažíme se ho nasadit na veškeré procesy. Výstupy z jiných systémů vyhodnocujeme také ve Visionu.“
Využití specializovaných softwarů se výrobní společnost nevyhne. Integrace s ERP je v tomto případě nejefektivnějším řešením. Tak je to např. u konstrukčního 3D systému od firmy Siemens, který nyní posílá data do Vision ERP. Zde se automaticky promítají např. do kusovníků. S ERP systémem jsou propojeny také programovací systémy pro výrobu a automatické skladovací systémy. Ačkoliv jde o odlišné systémy od různých firem, díky funkčnímu propojení z nich přináší Vision ERP automaticky relevantní výstupy.

Efektivní výroba díky plánování a důslednému sledování

Díky otevřenosti systému si s množstvím úprav poradí interní správce systému v Alfa 3, v jiných případech specialista spolupracuje s programátory z Vision software.
Efektivita ve výrobě začíná podle Martina Prituly již při plánování: „Postupně jsme přešli ke třístupňovému plánování. Při příjmu objednávek dochází k automatickému naplánování výroby, které dále prochází revizí odpovědných zaměstnanců. Plánování probíhá do detailu včetně určení, na kterých konkrétních zdrojích se operace uskuteční. To mimo jiné umožňuje pružně reagovat a úspěšně např. zaplňovat mezery v kapacitách. Obchodníci mají přístup do přehledu, kde si snadno vyhledají své zakázky, jejich průběh a termíny výrobních operací.“

Terminály slouží operátorům i manažerům

Další z funkcionalit, které výrazně přispěly k zefektivnění výroby, je nasazení výrobních terminálů určených pro komunikaci mezi ERP systémem, manažery, kteří řídí výrobu, a operátory. Terminály jsou rozmístěné ve všech výrobních halách v dosahu pracovníků, o každý se dělí maximálně dva pracovníci. Terminály umožňují zadávat a sledovat operace, přehledně ukazují také zapojení zdrojů a další podrobnosti. Dochází zde také k evidenci přítomnosti osob na pracovišti a jejich zapojení u jednotlivých operací.

Hlavní přínosy projektu

 • Zefektivňování výroby
 • Zvyšování kapacity výroby při minimálním navýšení pracovních sil
 • Přehled o stavu zakázek
 • Přehled o kapacitě zdrojů
 • Aktuální výstupy pro odměňování zaměstnanců
 • Motivace zaměstnanců k vyšším výkonům
 • Automatizované výstupy z integrovaných systémů
 • Přehled o umístění polotovarů

Cíle projektu

 • Zefektivnění výroby
 • Zavedení systému, který zohledňuje specifika zakázkové výroby
 • Získání přehledu o stavu zakázek
 • Sledování výkonu zaměstnanců a dalších zdrojů
 • Zlepšení plánování 
Do ERP systému sbíráme a zadáváme maximum dat z výroby, díky tomu máme neustále přesný přehled o stavu zakázky. Využívání moderních technologií včetně Vision ERP umožňuje hladký a efektivní provoz firmy.
Martin Pritula
Martin Pritula
ředitel, ALFA 3

Mám zájem o podobné řešení.

Do not fill in if you are a human being

Souhlasím se zpracováním údajů
 
 

Další reference z oboru