Zpět

Plánování výroby, plánování kapacit

Plánování výroby, plánování kapacit
Plánování výroby, plánování kapacit

Základní časový rámec udávají termíny zejména na přijatých objednávkách a to až na úrovni jednotlivých položek tzn. jednotlivých výrobků.


Lze pracovat s těmito termíny:


Závazný termín pro výrobu je poté uveden na výrobním příkazu a primárně vychází z výše uvedených termínů. 

Systém umožňuje řízení výroby pouze na základě definice základních termínů. Pro podrobnější plánování výroby je k dispozici:

Kapacitní plánování

 • V systému je samostatná agenda, která definuje zdroje pro výrobu.

 • Zdrojem může být stroj nebo třeba i pracovník.

 • Jednotlivé zdroje mohou být uspořádány ve skupinách, což umožňuje plánovat kapacity pro celou tuto skupinu.

 • Každý zdroj má vlastní tzv. kapacitní kalendář, kde je specifikováno, v které dny a od kdy do kdy je zdroj k dispozici pro výrobu.  

 • V TPV jsou definovány požadavky na využití zdrojů u jednotlivých operací.

 • Nad výrobními příkazy jsou tedy známy celkové požadavky na využití zdrojů dle definice v TPV a dle počtu výrobků v příkazech. Dále jsou známy požadované termíny zahájení a ukončení výroby.

Na základě výše popsaných informacích systém provede naplánování operací u zdrojů tzn. poskládá operace do jejich kapacitních kalendářů. Podporujeme více algoritmů pro způsob zaplánování operací či jejich přeplánovávání.

V grafickém přehledu lze sledovat vytížení zdrojů v čase a odhalit tak případné předimenzování nebo naopak nevytíženost jednotlivých strojů apod.

 

Kapacitní plánování dále obsahuje tyto funkce:

 • Posunutí plánu výroby

 • Plánování odstávek

 • Naplánování operací z požadavků na výrobu   

 • Evidence zdrojů

 • Naplnění kapacitního kalendáře

 • Naplánování operací z výrobních příkazů   

 • Grafické zobrazení zaplánování

 • Vytížení zdrojů

 • Funkce ruční změny plánu operací

 • Dílenské řízení