CS-BETON s.r.o.

Společnost CS-BETON s.r.o. působí na trhu betonových výrobků v České republice přes 20 let. Je jedním z největších producentů betonových výrobků pro tvorbu malé architektury, chodníků, komunikací a letišť.
Společnost vyrábí široký sortiment dlažeb různých typů a barev, obrubníků, žlabů, vegetačních tvárnic, okrasných zdí včetně prvků okrasných vegetačních zdí. 

Více informací na www.csbeton.cz.
"Původně jsme Vision používali jako účetní program, teď s ním řídíme firmu. "Ing. Marek Matějka, jednatel
CS-BETON s.r.o.
CS-BETON s.r.o.

počet zaměstnanců: 200+

rok implementace: 2002 počet uživatelů: 44

Implementované řešení

Rozsah implementace

Společnost CS-BETON s.r.o. má své činnosti centralizované na jednom místě, kde sídlí administrativa, probíhají zde všechny logistické i výrobní procesy. Výjimku tvoří síť obchodních zástupců, kteří obhospodařují celou republiku.
Naše spolupráce trvá již od konce minulého století, kdy zákazník používal předchůdce IS Vision32, účetní systém OSKAR. Implementace v roce 2002 tedy znamenala přechod ze stávajícího DOS účetního systému na novou platformu. Rozsah systému byl rozšířen z účetnictví a logistiky i na výrobní agendy. 

Optimalizace využití ERP systému

Vzhledem k tomu, že systém byl využíván více než 10 let bez větších změn metodiky, byla v rozmezí let 2012 - 2013 provedena analýza způsobu využití a následná reimplementace systému. V čase se změnily jak potřeby uživatelů, tak možnosti informačního systému.

Byly zrevidovány a zefektivněny tyto činnosti:    

Automatizace logistiky pomocí čárových kódů

V roce 2014 byl dokončen projekt automatizace logistiky. Obsahem projektu bylo automatizované zpracování dat a řízení a evidence operací pomocí datových terminálů a čárových kódů. Konkrétně se jednalo o: 

Automatické importy ze strojů (betonárky, lisy)

 • Odstranění chyb lidského faktoru při zadávání velkého množství dat příjmu z výroby a odepisování vstupních materiálů
 • Automatizovaná komunikace mezi Vision32 a výrobními stroji
 • Využití všech dat z výrobních strojů pro další analýzy - do té doby pouze manuální příjmy množství z výroby

Automatizace sběru dat interní logistiky

 • Identifikace každé výrobní jednotky jedinečným identifikátorem
 • Online určení přesné pozice a historie pohybu každé jednotky
 • Identifikace operátorů při manipulaci
 • Analýza časů potřebných k manipulaci
 • Použití umisťování celého skladu
 • Evidence šarží i výrobních čísel
 • Expedice
 • Zpřesnění evidence
 • Odstranění manuálního přepisování informací
 • Analýza časů nakládek
 • Odstranění záměn

Inventarizace

 • Zrychlení samotné operace inventury
 • Odstranění papírových podkladů
 • Odstranění manuálního přepisování
 • Jasná identifikace operátorů vytvářejících inventuru a pozic, které inventovali
 • Možnost provádět částečné cyklické inventury 

Shrnutí

Zde se jasně ukazuje, že pokud je informační systém vnímán skutečně jako nástroj pro řízení společnosti a nejen jako nutné zlo v podobě účetního programu, může výrazným způsobem zefektivnit chod firmy a uspořit finanční prostředky.
Aktuální informace najdete také v článku na IT BIZ.cz.