TEZAS a.s.

Společnost TEZAS a. s. je mateřskou společností firmy TEZAS servis a.s., která patří mezi největší tuzemské dodavatele vozidel pro hromadnou dopravu a je dosud historicky nejúspěšnějším autorizovaným dealerem autobusů KAROSA, nyní IVECO Bus. Do holdingu patří také společnost  TEZAS Energo s.r.o. Všechny tři společnosti využívají software pro řízení firem Vision ERP, který jim pomáhá s optimalizací firemních procesů již 10 let. Nově nasadili také zbrusu nový modul pro lepší přehled  a zvýšení efektivity servisního oddělení.
"Vision ERP je pro TEZAS nástrojem, bez kterého si zaměstnanci nedovedou představit každodenní práci."Radislav Rožánek, předseda představenstva
TEZAS a.s.
TEZAS a.s.

počet zaměstnanců: 80

rok implementace: 2005 počet uživatelů: 27

Implementované řešení

Od znakového prostředí k pokročilému ERP

TEZAS a.s. (původně Technický a zásobovací závod ČSAD) si dlouho vystačil s vlastním počítačovým programem, který jeho zaměstnanci vytvořili na počátku devadesátých let Jak firma rostla, začalo být brzy jasné, že na tak velký provoz bude třeba nasadit komplexnější informační systém. Proto společnost v roce 2005 vypsala výběrové řízení na dodavatele informačního systému, kterého se zúčastnilo 14 uchazečů. 
Do užšího posledního kola byly vybrané tři firmy. „Měli jsme tři fáze výběrového řízení. Jednotlivá kola nebyla jen formální schůzky,  ale šlo o několikahodinové i několikadenní jednání  nad jednotlivými agendami. Všechny požadavky nakonec splnil pouze Vision32 od společnosti Vision Praha. Navíc se mohli opřít  o pozitivní reference, zkušené konzultanty a zákaznický servis, takže volba ve finále byla jasná,“ vysvětluje Jiří Heřman, vedoucí výpočetního střediska.
Přechodem na ERP informační systém Vision32 (nyní Vision ERP) v první fázi přinesl pokrytí všech agend jednou dodavatelskou firmou v jednom programovém prostředí, samozřejmostí je promítání všech legislativních změn do systému, přizpůsobení systému dle firemních procesů v požadovaném termínu a možnost realizace dílčích řešení s pomocí nástrojů pro individuální nastavení prostředí  systému. 
 

Implementované moduly

 • Ekonomika
 • Mzdy a personalistika
 • Zásobování a sklady
 • CRM
 • Docházka
 • Údržba a servis
 • Řízení údržby
 • Logistika a sklady
 • Evidence dokumentů

Servisní modul na míru

Společnost TEZAS se specializuje nejen na prodej, ale také na záruční a pozáruční opravy a celkovou údržbu autobusů značek IVECO Bus, Irisbus, KAROSA, Solaris a další. Dále se zaměřuje na prodej náhradních dílů, montáži a ověřování tachografů, servis chlazení a klimatizací pro autobusy a návěsy  a společnost provozuje v areálu Satalic plně automatizovanou mycí linku pro autobusy.
V roce 2019 vytvořili ve Visionu modul Zakázkové opravy a řízení údržby, který přinesl 30 % úsporu času při zadávání servisních zakázek do systému a řadu dalších výhod. Podrobnosti najdete v případové studii.

Modul slouží zejména přijímacím technikům, kteří s jeho pomocí přijímají a evidují více než 300 servisních zakázek měsíčně. Těm přineslo nové řešení ústup administrativy a výhody nového systému evidence a řízení oprav, který má vazby na další moduly: CRM, Skladovou evidenci, Evidence vozidel, Zdroje, Ekonomiku a další. Výhodou je také sdílení informací mezi pobočkami, které mají obě přístup do stejné evidence. Systém nyní také umí lépe zpracovávat reklamační opravy, např. posílat faktury výrobci vozu namísto tomu, kdo opravu objednal.
Pro vedoucí je zas hlavní výhodou přehlednost, kdy pro ně systém generuje např. měsíční přehledy realizací a rozpracovaných zakázek a sledování historie oprav dle vozidla.

Hlavní přínosy modulu Zakázkové opravy a řízení údržby

 • Zjednodušení vedení evidence
 • Úspora času při zadávání zakázek 30%
 • Možnost nahlížet  do historie zakázek
 • Automatické vykazování materiálu
 • Rezervace materiálu  na skladě
 • Automatické zohlednění obchodních podmínek (vazba na CRM)
 • Zjednodušení vykázání servisního úkonu
 • Zjednodušená evidence  a fakturace záručních oprav