Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

2003 nad 1 mil.
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. (DPMO) je akciová společnost, která zajišťuje městskou hromadnou dopravu v Olomouci. Jediným akcionářem je město Olomouc.

Řízení údržby

V roce 2013 společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s. akceptovala nabídku na dodávku systému Řízení údržby Vision ERP. Bylo dohodnuto, že systém bude implementován tak, aby jeho funkcionalita beze zbytku nahradila původní systém údržby.

Před touto implementací byl systém údržby dodáván výrobním firmám, u nichž bylo možné využít modul Řízení výroby a pomocí něj řídit jednotlivé zakázky a vykazovat na ně výkony. V tomto případě jsme se rozhodli pro organizaci jednotlivých zakázek využít agendu Zakázky v modulu CRM - zadavatel měl s tímto modulem zkušenosti, což implementaci zjednodušilo i zlevnilo.

Byly naimplementovány úlohy Plánovaná údržba, Neplánovaná údržba (poruchy, havárie) a Služby poskytované externím odběratelům. Samozřejmostí je také plánovaný i neplánovaný výdej materiálů s úzkou vazbou na zásobování (nákup) a skladové hospodářství ve Vision ERP. Údržba se týká kolejových vozidel, autobusů i infrastruktury.

Implementace byla úspěšná a od 1. 1. 2014 je v Dopravním podniku města Olomouce, a.s. tento systém používán. Níže uvedené cíle se podařilo beze zbytku splnit.

Hlavní přínosy projektu

  • Uživatelsky přívětivé prostředí informačního systému Vision ERP
  • Více možností při zadávání podrobností o údržbě a servisu
  • Vazba údržby na ostatní agendy v systému

Cíle projektu

  • Modernější a uživatelsky přívětivější subsystém než bylo stávající řešení.
  • Automatické vazby na Vision ERP a jejich bezproblémové fungování v budoucnosti,
  • Větší možnosti zadavatele při správě a údržbě systému (např. nové karty údržby musel vždy definovat konzultant dodavatele původního systému Korund).

Implementované moduly

Mám zájem o podobné řešení

Do not fill in if you are a human being

Souhlasím se zpracováním údajů
 
 

Další reference z oboru